เนื้อเพลง This Gift คำอ่านไทย 98 Degrees

The snow is falling, the city is white
( เดอะ ซโน อีส ฟ๊อลิง , เดอะ ซีทอิ อีส ฮไวท)
You’re eyes are shining like diamonds tonight
(ยัวร์ ไอ แซร์ ชายนิง ไลค ไดมันด ทุไนท)
And we’re all alone, there’s no one home
(แอ็นด เวีย ออล อะโลน , แดร์ โน วัน โฮม)
You’re finally in my arms again
(ยัวร์ ไฟแน็ลลิ อิน มาย อาม อะเกน)
The night is silent, and christmas is here
(เดอะ ไนท อีส ไซเล็นท , แอ็นด ครีซมัซ ซิส เฮียร)
I couldn’t ask for more than havin’ you near
(ไอ คูดซึ่น อาซค ฟอ โม แฑ็น เฮฝวิน ยู เนีย)
Cause I love you girl, I always will[Always will]
(คอส ไอ ลัฝ ยู เกิล , ไอ ออลเว วิล [ ออลเว วิล ])
And now I know the moment is right[The moment Is right]
(แอ็นด เนา ไอ โน เดอะ โมเม็นท อีส ไรท [ เดอะ โมเม็นท อีส ไรท ])

Cause I’ve been waitin’ to give this gift tonight
(คอส แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู กิฝ ดีซ กิฟท ทุไนท)
I’m down on my knees, there’s no better time
(แอม เดาน ออน มาย นี , แดร์ โน เบทเทอะ ไทม)
It’s something to last for as long as you live
(อิทซ ซัมติง ทู ลาซท ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ไลฝ)
Tonight I’m going to give you [Oh Girl]
(ทุไนท แอม โกอิ้ง ทู กิฝ ยู [ โอ เกิล ])
All my heart can give
(ออล มาย ฮาท แค็น กิฝ)

I thought I’d give you something shiny and new
(ไอ ธอท อาย กิฝ ยู ซัมติง ไฌนอิ แอ็นด นยู)
I tried to find something worthy of you
(ไอ ทไร ทู ไฟนด ซัมติง เวอฑิ อ็อฝ ยู)
But I realized when I looked inside
(บัท ไอ รีแอะไลส ฮเว็น นาย ลุค อีนไซด)
There’s something’s that money can’t buy, oh no
(แดร์ ซัมติง แดท มันอิ แค็นท ไบ , โอ โน)
I feel the magic whenever you’re near
(ไอ ฟีล เดอะ แมจอิค ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เนีย)
I feel it even more this time of the year
(ไอ ฟีล อิท อีเฝ็น โม ดีซ ไทม อ็อฝ เดอะ เยีย)
Cause I love you girl, I always will[I always will]
(คอส ไอ ลัฝ ยู เกิล , ไอ ออลเว วิล [ ไอ ออลเว วิล ])
And now I know the moment is right, the moment is right
(แอ็นด เนา ไอ โน เดอะ โมเม็นท อีส ไรท , เดอะ โมเม็นท อีส ไรท)

Cause I’ve been waitin’ to give this gift tonight[This gift tonight]
(คอส แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู กิฝ ดีซ กิฟท ทุไนท [ ดีซ กิฟท ทุไนท ])
I’m down on my knees, there’s no better time
(แอม เดาน ออน มาย นี , แดร์ โน เบทเทอะ ไทม)
It’s something to last for as long as you live
(อิทซ ซัมติง ทู ลาซท ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ไลฝ)
Tonight I’m going to give you
(ทุไนท แอม โกอิ้ง ทู กิฝ ยู)
All my heart can give
(ออล มาย ฮาท แค็น กิฝ)

You know I’ll always be true to you
(ยู โน แอล ออลเว บี ทรู ทู ยู)
And you know I’m the one you can turn to
(แอ็นด ยู โน แอม ดิ วัน ยู แค็น เทิน ทู)
Anytime anyplace or anywhere
(เอนี่ไทม์ แอนนีเพซ ออ เอนอิฮแว)
You know I’ll always be there oh baby
(ยู โน แอล ออลเว บี แดร์ โอ เบบิ)

Cause I’ve been waitin’ to give this gift tonight
(คอส แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู กิฝ ดีซ กิฟท ทุไนท)
I’m down on my knees, there’s no better time
(แอม เดาน ออน มาย นี , แดร์ โน เบทเทอะ ไทม)
It’s something to last for as long as you live
(อิทซ ซัมติง ทู ลาซท ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ไลฝ)
Tonight I’m going to give you
(ทุไนท แอม โกอิ้ง ทู กิฝ ยู)
All my heart can give
(ออล มาย ฮาท แค็น กิฝ)

I’ve been waitin’ to give this gift tonight
(แอฝ บีน เว๊ทดิน ทู กิฝ ดีซ กิฟท ทุไนท)
I’m down on my knees, there’s no better time
(แอม เดาน ออน มาย นี , แดร์ โน เบทเทอะ ไทม)
It’s something to last for as long as you live
(อิทซ ซัมติง ทู ลาซท ฟอ แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ไลฝ)
Tonight I’m going to give you
(ทุไนท แอม โกอิ้ง ทู กิฝ ยู)
All my heart can give
(ออล มาย ฮาท แค็น กิฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Gift คำอ่านไทย 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น