เนื้อเพลง One Eight Seven คำอ่านไทย Senses Fail

It’s so nice sitting very still,
( อิทซ โซ ไน๊ซ์ ซีททิง เฝริ ซทิล ,)
in a room where no one else can feel
(อิน อะ รุม ฮแว โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล)
the pain that breaks my heart each day, I’m not ok.
(เดอะ เพน แดท บเรค มาย ฮาท อีช เด , แอม น็อท โอเค)
Sunlight shining through my window,
(ซันไลท์ ชายนิง ธรู มาย วีนโด ,)
lets me know that I’m still alive
(เล็ท มี โน แดท แอม ซทิล อะไลฝ)
But why did I ever let you inside my heart? I’m such a fool.
(บัท ฮไว ดิด ดาย เอฝเออะ เล็ท ยู อีนไซด มาย ฮาท แอม ซัช อะ ฟูล)
Paint my face in shades of blood and grey
(เพนท มาย เฟซ อิน เฌด อ็อฝ บลัด แอ็นด กเร)
and take the seat right next to me
(แอ็นด เทค เดอะ ซีท ไรท เน็คซท ทู มี)
But I should have known that you were a killer. But now I’m dead.
(บัท ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน แดท ยู เวอ อะ คีลเลอะ บัท เนา แอม เด็ด)

A gaping hole, shot through my heart
(อะ เกพอิง โฮล , ฌ็อท ธรู มาย ฮาท)
A lost connection from your poison dart
(อะ ล็อซท ค็อนเนคฌัน ฟร็อม ยุร พ๊อยซั่น ดาท)
Shot from your tongue to end my life.
(ฌ็อท ฟร็อม ยุร ทัง ทู เอ็นด มาย ไลฟ)
But if you’re blowing at the fire to light your strife.
(บัท อิฟ ยัวร์ โบลวิง แอ็ท เดอะ ไฟร ทู ไลท ยุร ซทไรฟ)

You’ll never know, oh yeah. You’ll never know, oh no.
(โยว เนฝเวอะ โน , โอ เย่ โยว เนฝเวอะ โน , โอ โน)
The hardest thing about dying is, knowing you’ll never see the light of day.
(เดอะ ฮาร์เดท ธิง อะเบาท ไดอิง อีส , โนอิง โยว เนฝเวอะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด)

A gaping hole… [shot through my heart]
(อะ เกพอิง โฮล [ ฌ็อท ธรู มาย ฮาท ])
A lost connection from your poison dart.
(อะ ล็อซท ค็อนเนคฌัน ฟร็อม ยุร พ๊อยซั่น ดาท)
My head now spins and my ears bleed gold.
(มาย เฮ็ด เนา ซพิน แซน มาย เอีย บลีด โกลด)
I try so fucking hard, but I can’t fit your mold.
(ไอ ทไร โซ ฟัคอิง ฮาด , บัท ไอ แค็นท ฟิท ยุร โมลด)

The hardest thing about dying is, knowing you’ll never see the light of day. [x2]
(เดอะ ฮาร์เดท ธิง อะเบาท ไดอิง อีส , โนอิง โยว เนฝเวอะ ซี เดอะ ไลท อ็อฝ เด [ x2 ])

You ripped my heart out, you tore my eyes out, now you’re gonna pay
(ยู ริพ มาย ฮาท เอ้า , ยู โท มาย ไอ เอ้า , เนา ยัวร์ กอนนะ เพ)
I’ll stab you one time.
(แอล ซแท็บ ยู วัน ไทม)
I’ll eat your heart out, so you feel my pain.
(แอล อีท ยุร ฮาท เอ้า , โซ ยู ฟีล มาย เพน)
Don’t you know that I always see you in all of my dreams?
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ ออลเว ซี ยู อิน ออล อ็อฝ มาย ดรีม)

I wanna kill you. I wanna kill you. Now I’m insane. [x3]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Eight Seven คำอ่านไทย Senses Fail

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น