เนื้อเพลง Rent คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[Again… Again… Again… Again… …]
( [ อะเกน อะเกน อะเกน อะเกน ])

You dress me up, I’m your puppet
(ยู ดเรซ มี อัพ , แอม ยุร พัพเพ็ท)
You buy me things, I love it
(ยู ไบ มี ธิง , ไอ ลัฝ อิท)
You bring me food, I need it
(ยู บริง มี ฟูด , ไอ นีด ดิท)
You give me love, I feed it
(ยู กิฝ มี ลัฝ , ไอ ฟี ดิท)

And look at the two of us in sympathy
(แอ็นด ลุค แกท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ ซิน ซีมพะธิ)
With everything we see
(วิฑ เอ๊วี่ติง วี ซี)
I never want anything, it’s easy
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิธิง , อิทซ อีสอิ)
You buy whatever I need
(ยู ไบ ฮว็อทเอฝเออะ ไอ นีด)

But look at my hopes, look at my dreams
(บัท ลุค แกท มาย โฮพ , ลุค แกท มาย ดรีม)
The currency we’ve spent
(เดอะ เคอเร็นซิ หวีบ ซเพ็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)

You phone me in the evening on hearsay
(ยู โฟน มี อิน ดิ อีฝนิง ออน เฮียรเซย)
And bought me caviar
(แอ็นด บอท มี แคฝิอา)
You took me to a restaurant off Broadway
(ยู ทุค มี ทู อะ เรซโทะแร็นท ออฟฟ บอร์ดเวย์)
To tell me who you are
(ทู เท็ล มี ฮู ยู อาร์)

We never-ever argue, we never calculate
(วี เนฝเวอะ เอฝเออะ อากิว , วี เนฝเวอะ แคลคิวเลท)
The currency we’ve spent
(เดอะ เคอเร็นซิ หวีบ ซเพ็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)

I’m your puppet
(แอม ยุร พัพเพ็ท)
I love it
(ไอ ลัฝ อิท)

And look at the two of us in sympathy
(แอ็นด ลุค แกท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ ซิน ซีมพะธิ)
And sometimes ecstasy
(แอ็นด ซัมไทม์ เอคซทะซิ)
Words mean so little, and money less
(เวิด มีน โซ ลิ๊ทเทิ่ล , แอ็นด มันอิ เลซ)
When you’re lying next to me
(ฮเว็น ยัวร์ ลายยิง เน็คซท ทู มี)

But look at my hopes, look at my dreams
(บัท ลุค แกท มาย โฮพ , ลุค แกท มาย ดรีม)
The currency we’ve spent
(เดอะ เคอเร็นซิ หวีบ ซเพ็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)

Look at my hopes, look at my dreams
(ลุค แกท มาย โฮพ , ลุค แกท มาย ดรีม)
The currency we’ve spent
(เดอะ เคอเร็นซิ หวีบ ซเพ็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)

Look at my hopes, look at my dreams
(ลุค แกท มาย โฮพ , ลุค แกท มาย ดรีม)
The currency we’ve spent
(เดอะ เคอเร็นซิ หวีบ ซเพ็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท)
I love you, you pay my rent [It’s easy, it’s so easy]
(ไอ ลัฝ ยู , ยู เพ มาย เร็นท [ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
You pay my rent [It’s easy, it’s so easy]
(ยู เพ มาย เร็นท [ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
You pay my rent [It’s easy, it’s so easy]
(ยู เพ มาย เร็นท [ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
I love you [It’s easy, it’s so easy]
(ไอ ลัฝ ยู [ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])
[It’s easy, it’s so easy]
([ อิทซ อีสอิ , อิทซ โซ อีสอิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rent คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น