เนื้อเพลง My Style คำอ่านไทย Black Eyed Peas feat Justin Timberlake

Lord, have mercy [7x]
( ลอด , แฮ็ฝ เมอซิ [ 7x ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You can’t get to turn you out
(ยู แค็นท เก็ท ทู เทิน ยู เอ้า)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You’ve gotta drop it on your pants right now
(ยู๊ฟ กอททะ ดร็อพ อิท ออน ยุร แพ็นท ไรท เนา)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
[So what you sayin’]
([ โซ ว็อท ยู เซย์อิน ])
What’s up, what’s up with you girl [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู เกิล [ 2x ])
What’s up, what’s up with you boy [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู บอย [ 2x ])

Don’t jock, don’t jock, baby don’t jock me
(ด้อนท์ จอค , ด้อนท์ จอค , เบบิ ด้อนท์ จอค มี)
I drop the hotness, baby watch me
(ไอ ดร็อพ เดอะ ฮอทเน็ซ , เบบิ ว็อช มี)
You can’t, you can’t, no you can’t stop me
(ยู แค็นท , ยู แค็นท , โน ยู แค็นท ซท็อพ มี)
’Coz I’m a champ on the rep like rocky
(คอซ แอม มา แช็มพ ออน เดอะ เร็พ ไลค รอคคิ)
And when I spit it trying out at Z rocks me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซพิท ดิธ ทไรอิง เอ้า แอ็ท ซี ร็อค มี)
Got my style trademark with the copy
(ก็อท มาย ซไทล ทเรดมาค วิฑ เดอะ คอพอิ)
Right, you know my style is naughty
(ไรท , ยู โน มาย ซไทล อีส นอทิ)
Right, so don’t cock-block me
(ไรท , โซ ด้อนท์ ค็อค บล็อค มี)
You like my style when I’m whiling out with my gang
(ยู ไลค มาย ซไทล ฮเว็น แอม whilings เอ้า วิฑ มาย แก็ง)
And I gain my fame from doing my damn thing
(แอ็นด ดาย เกน มาย เฟม ฟร็อม ดูอิง มาย แด็ม ธิง)
On a mike and I turn the stage like c*caine
(ออน อะ ไมค แอ็นด ดาย เทิน เดอะ ซเทจ ไลค ซี *เคน)
And I bang them thangs like a [?]
(แอ็นด ดาย แบ็ง เฑ็ม เตง ไลค เก [ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You can’t get to turn you out
(ยู แค็นท เก็ท ทู เทิน ยู เอ้า)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You’ve gotta drop it on your pants right now
(ยู๊ฟ กอททะ ดร็อพ อิท ออน ยุร แพ็นท ไรท เนา)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
[So what you sayin’]
([ โซ ว็อท ยู เซย์อิน ])
What’s up, what’s up with you girl [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู เกิล [ 2x ])
What’s up, what’s up with you boy [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู บอย [ 2x ])

Our style lined up when we team up
(เอ๊า ซไทล ไลน อัพ ฮเว็น วี ทีม อัพ)
JT and BEP sold the scene up
(JT แอ็นด BEP โซลด เดอะ ซีน อัพ)
Cali to Tennessee and in between ‘em
(กาลี ทู เทนเนซซี แอ็นด อิน บีทวิน เอ็ม)
We the hottest in the biz [?]
(วี เดอะ ฮอทเดว อิน เดอะ บิซ [ ])
We be rolling four Hummers and a Pima
(วี บี โรลลิง โฟ ฮัมเมอร์ แซน อะ Pima)
With sunset off the chi cantina
(วิฑ ซันเซส ออฟฟ เดอะ ชี cantina)
Stepped out looking fresh and clean-ah
(สตอปชฺ เอ้า ลุคอิง ฟเร็ฌ แอ็นด คลีน อา)
Paparazzi put me in any magazine-ah
(ปาปาเรซซี่ พัท มี อิน เอนอิ แมกอะสีน อา)
I got eight million ways to rockin’ like this
(ไอ ก็อท เอท มีลยัน เว ทู รอคกิน ไลค ดีซ)
And ain’t nobody drop their styles like this
(แอ็นด เอน โนบอดี้ ดร็อพ แด ซไทล ไลค ดีซ)
I’ma give it to you like that and like this
(แอมอา กิฝ อิท ทู ยู ไลค แดท แอ็นด ไลค ดีซ)
And my momma always told me “My baby’s a genius”
(แอ็นด มาย มอมมาออลเว โทลด มี “My เบบิ ซา genius”)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You can’t get to turn you out
(ยู แค็นท เก็ท ทู เทิน ยู เอ้า)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
You’ve gotta drop it on your pants right now
(ยู๊ฟ กอททะ ดร็อพ อิท ออน ยุร แพ็นท ไรท เนา)
Everybody in the place get wild
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ พเลซ เก็ท ไวลด)
[So what you sayin’]
([ โซ ว็อท ยู เซย์อิน ])
What’s up, what’s up with you girl [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู เกิล [ 2x ])
What’s up, what’s up with you boy [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู บอย [ 2x ])

[Taboo in Spanish:]
([ แทะบู อิน ซแพนอิฌ : ])

I like to keep my style on singo [singo]
(ไอ ไลค ทู คีพ มาย ซไทล ออน singo [ singo ])
Baby you can call me mijo [mijo]
(เบบิ ยู แค็น คอล มี mijo [ mijo ])
I make you say “Adios, mijo”
(ไอ เมค ยู เซ “Adios , mijo”)
[Spanish:]
([ ซแพนอิฌ : ])
I make it hot for you if it’s frijo
(ไอ เมค อิท ฮ็อท ฟอ ยู อิฟ อิทซ frijo)

It feels like something’s heating up
(อิท ฟีล ไลค ซัมติง ฮีดิง อัพ)
Timberland on the drum-drum he’s beatin’ up
(ทิมเบอแลน ออน เดอะ ดรัม ดรัม อีส บีดิน อัพ)
Black Eyed Peas, there’s no defeating us
(บแล็ค ไอ พี , แดร์ โน defeatings อัซ)
JT, he’s rocking a beat with us
(JT , อีส รอคกิง อะ บีท วิฑ อัซ)
Them freaks, they want to freak with us
(เฑ็ม ฟรีค , เด ว็อนท ทู ฟรีค วิฑ อัซ)
After the spot they tryin’a meet with us
(อาฟเทอะ เดอะ สพอท เด ทายอีนา มีท วิฑ อัซ)
They know our style is fabulous
(เด โน เอ๊า ซไทล อีส แฟบอิวลัซ)
Off the hook our style ridiculous
(ออฟฟ เดอะ ฮุค เอ๊า ซไทล ริดีคอิวลัซ)

Ba-da-ba-da-ba-da…
(บา ดา บา ดา บา ดา)

What’s up, what’s up with you girl [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู เกิล [ 2x ])
What’s up, what’s up with you boy [2x]
(ว็อท อัพ , ว็อท อัพ วิฑ ยู บอย [ 2x ])

I know that you like my style [2x]
(ไอ โน แดท ยู ไลค มาย ซไทล [ 2x ])
I’ve been gone for a while
(แอฝ บีน กอน ฟอ รา ฮไวล)
But I’m back with a brand new style
(บัท แอม แบ็ค วิฑ อะ บแร็นด นยู ซไทล)

Black Eyed Peas [Black Eyed Peas]
(บแล็ค ไอ พี [ บแล็ค ไอ พี ])
JT [that’s me]
(JT [ แด๊ท มี ])
And we out baby [out baby]
(แอ็นด วี เอ้า เบบิ [ เอ้า เบบิ ])

Ba-da-ba-da-ba-ba-ba…
(บา ดา บา ดา บา บา บา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Style คำอ่านไทย Black Eyed Peas feat Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น