เนื้อเพลง Gag คำอ่านไทย Chimaira

After years of endless torture
( อาฟเทอะ เยีย อ็อฝ เอ็นเล็ซ ทอเชอะ)
You try to come back
(ยู ทไร ทู คัม แบ็ค)
Likeness of an unwanted child, grow
(ไลคเน็ซ อ็อฝ แอน อันวอนทิด ไชล , กโร)
Simplified case of defamation
(ซีมพลิไฟ เคซ อ็อฝ เดฟะเมฌัน)
You left her bleeding
(ยู เล็ฟท เฮอ บรีดดิ้ง)
Thrown out the window
(ธโรน เอ้า เดอะ วีนโด)
I tried to compete to be the good one
(ไอ ทไร ทู ค็อมพีท ทู บี เดอะ เกิด วัน)
I’ll never understand [x3]
(แอล เนฝเวอะ อันเดิซแทนด [ x3 ])
What the f*ck did we ever do
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ดิด วี เอฝเออะ ดู)
To make you hate
(ทู เมค ยู เฮท)
Remaining scars of an unwanted child, lost
(Remainings ซคา อ็อฝ แอน อันวอนทิด ไชล , ล็อซท)
Justified, inebriate
(จัซทิไฟ , อินีบริเอ็ท)
Left me bleeding
(เล็ฟท มี บรีดดิ้ง)
Thrown out the window
(ธโรน เอ้า เดอะ วีนโด)
I tried to compete to be the good one
(ไอ ทไร ทู ค็อมพีท ทู บี เดอะ เกิด วัน)
I’ll never understand [x3]
(แอล เนฝเวอะ อันเดิซแทนด [ x3 ])
20 years of mind rape brings forth my hate
(20 เยีย อ็อฝ ไมนด เรพ บริง โฟธ มาย เฮท)
My hate derived from you, you mother f*cker
(มาย เฮท ดิไรฝ ฟร็อม ยู , ยู ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gag คำอ่านไทย Chimaira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น