เนื้อเพลง Bossy คำอ่านไทย Kelis feat Too $hort

[Too $hort]
( [ ทู $hort ])
You know, it’s a hard pill to swallow
(ยู โน , อิทซ ซา ฮาด พิล ทู ซวอลโล)
When they tell you you strange
(ฮเว็น เด เท็ล ยู ยู ซทเรนจ)
You ain’t hot
(ยู เอน ฮ็อท)
Then in the blink of an eye
(เด็น อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
They got on what you got
(เด ก็อท ออน ว็อท ยู ก็อท)
That means i’m a boss!
(แดท มีน แอม มา บอส !)

Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch that beat go…
(อา อา ว็อช แดท บีท โก)

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the first girl to scream on a track
(แอม เดอะ เฟิซท เกิล ทู ซครีม ออน อะ ทแรค)
I switched up the beat of the drum
(ไอ ซวิช อัพ เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ดรัม)
That’s right i brought all the boys to the yard
(แด๊ท ไรท ไอ บรอท ดอร์ เดอะ บอย ทู เดอะ ยาด)
And that’s right, i’m the one that’s tattooed on his arm
(แอ็นด แด๊ท ไรท , แอม ดิ วัน แด๊ท แท็ททู ออน ฮิส อาม)
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the chick y’all love to hate
(แอม เดอะ ชิค ยอล ลัฝ ทู เฮท)
I’m the chick that’s raised the stake
(แอม เดอะ ชิค แด๊ท เรส เดอะ ซเทค)
I told young stunna he should switch debate
(ไอ โทลด ยัง stunna ฮี เชิด ซวิช ดิเบท)
I’m back with an 808 cause i’m bossy
(แอม แบ็ค วิฑ แอน 808 คอส แอม bossy)

Ooh lemme slow it down for ya so you can catch the flow
(อู้ เลมมี ซโล อิท เดาน ฟอ ยา โซ ยู แค็น แค็ช เดอะ ฟโล)
Screw it up make it go extra slow
(ซครู อิท อัพ เมค อิท โก เอ๊กซทร่า ซโล)
Real girls get down on the flo [on the flo get down, on the flo]
(ริแอ็ล เกิล เก็ท เดาน ออน เดอะ โฟล [ ออน เดอะ โฟล เก็ท เดาน , ออน เดอะ โฟล ])
Ooh i gave you a taste you want some more
(อู้ ไอ เกฝ ยู อะ เทซท ยู ว็อนท ซัม โม)
Touch down on it like a pro
(ทั๊ช เดาน ออน หนิด ไลค เก พโร)
I ride the beat like a bicycle, icicle
(ไอ ไรด เดอะ บีท ไลค เก ไบซิเคิล , ไอซิคล)
Ooh from the 6-4 hefers up in crenshaw
(อู้ ฟร็อม เดอะ ซิก โฟว hefers อัพ อิน crenshaw)
The money makin playas up in harlem
(เดอะ มันอิ เมกิน พอลเย อัพ อิน ฮาร์เล็ม)
Don’t want no problem
(ด้อนท์ ว็อนท โน พรอบเล็ม)
We gon keep it bumpin while the 808 is jumpin
(วี ก็อน คีพ อิท บั้มปิน ฮไวล เดอะ 808 อีส จัมปิน)

Diamonds on my neck, di-diamonds on my grill
(ไดมันด ออน มาย เน็ค , ได ไดมันด ออน มาย กริลล์)
Diamonds on my neck, di-diamonds on my grill
(ไดมันด ออน มาย เน็ค , ได ไดมันด ออน มาย กริลล์)

I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the first girl to scream on a track
(แอม เดอะ เฟิซท เกิล ทู ซครีม ออน อะ ทแรค)
I switched up the beat of the drum
(ไอ ซวิช อัพ เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ดรัม)
That’s right i brought all the boys to the yard
(แด๊ท ไรท ไอ บรอท ดอร์ เดอะ บอย ทู เดอะ ยาด)
And that’s right, i’m the one that’s tattooed on his arm
(แอ็นด แด๊ท ไรท , แอม ดิ วัน แด๊ท แท็ททู ออน ฮิส อาม)
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the chick y’all love to hate
(แอม เดอะ ชิค ยอล ลัฝ ทู เฮท)
I’m the chick that’s raised the stake
(แอม เดอะ ชิค แด๊ท เรส เดอะ ซเทค)
I told young stunna he should switch debate
(ไอ โทลด ยัง stunna ฮี เชิด ซวิช ดิเบท)
I’m back with an 808 cause i’m bossy
(แอม แบ็ค วิฑ แอน 808 คอส แอม bossy)

Ooh [i bet i bet i bet] i bet cha neva heard it like this before
(อู้ [ ไอ เบ็ท ไอ เบ็ท ไอ เบ็ท ] ไอ เบ็ท ชา นีฝวา เฮิด ดิท ไลค ดีซ บิโฟ)
My baby be cruisin them phantom doors
(มาย เบบิ บี ครูซิน เฑ็ม แฟนทัม โด)
Got the bar poppin this that you can’t afford [can’t afford]
(ก็อท เดอะ บา พอพปิน ดีซ แดท ยู แค็นท แอ็ฟโฟด [ แค็นท แอ็ฟโฟด ])
Ooh i’m drinkin blastin the crowds it’s all smokin
(อู้ แอม ดริงคิน แบลซจิน เดอะ คเราด อิทซ ซอร์ สโมกิน)
All the while i’m all open
(ออล เดอะ ฮไวล แอม ออล โอเพ็น)
Me and my girls we stay fly and we love to stay high
(มี แอ็นด มาย เกิล วี ซเท ฟไล แอ็นด วี ลัฝ ทู ซเท ไฮ)
Ooh from the 6-4 hefers up in crenshaw
(อู้ ฟร็อม เดอะ ซิก โฟว hefers อัพ อิน crenshaw)
To the money makin playas up in harlem
(ทู เดอะ มันอิ เมกิน พอลเย อัพ อิน ฮาร์เล็ม)
Don’t want no problems
(ด้อนท์ ว็อนท โน พรอบเล็ม)
We gon keep it bumpin while the 808 is jumpin
(วี ก็อน คีพ อิท บั้มปิน ฮไวล เดอะ 808 อีส จัมปิน)

Diamonds on my neck, di-diamonds on my grill
(ไดมันด ออน มาย เน็ค , ได ไดมันด ออน มาย กริลล์)
Diamonds on my neck, di-diamonds on my grill
(ไดมันด ออน มาย เน็ค , ได ไดมันด ออน มาย กริลล์)

I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the first girl to scream on a track
(แอม เดอะ เฟิซท เกิล ทู ซครีม ออน อะ ทแรค)
I’m switched up the beat of the drum
(แอม ซวิช อัพ เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ดรัม)
That’s right i brought all the boys to the yard
(แด๊ท ไรท ไอ บรอท ดอร์ เดอะ บอย ทู เดอะ ยาด)
And that’s right i’m the one that’s tattooed on his arm
(แอ็นด แด๊ท ไรท แอม ดิ วัน แด๊ท แท็ททู ออน ฮิส อาม)
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the chick ya’ll love to hate
(แอม เดอะ ชิค ยอล ลัฝ ทู เฮท)
I’m the chick that’s raised the stake
(แอม เดอะ ชิค แด๊ท เรส เดอะ ซเทค)
I told young stunna he should switch debate
(ไอ โทลด ยัง stunna ฮี เชิด ซวิช ดิเบท)
I’m back with an 808 cause i’m bossy
(แอม แบ็ค วิฑ แอน 808 คอส แอม bossy)

[Too $hort]
([ ทู $hort ])
It’s bout time that she get with me
(อิทซ เบาท ไทม แดท ชี เก็ท วิฑ มี)
Can’t stop starin, she’s fine and she’s pretty
(แค็นท ซท็อพ สตาร์ริน , ชี ไฟน แอ็นด ชี พรีททิ)
Damn girl, don’t hurt em
(แด็ม เกิล , ด้อนท์ เฮิท เอ็ม)
Don’t back that, you gon work em
(ด้อนท์ แบ็ค แดท , ยู ก็อน เวิค เอ็ม)
Put your mack down, i know your background
(พัท ยุร แมกคฺ เดาน , ไอ โน ยุร แบ็คกราว)
What chu want girl, you gettin mad now
(ว็อท ชู ว็อนท เกิล , ยู เกดดิน แม็ด เนา)
That’s how you do it, huh?
(แด๊ท เฮา ยู ดู อิท , ฮู)
Well i’m the coolest one
(เว็ล แอม เดอะ คลูเอส วัน)
In fact, it’s in the back bring em to the front
(อิน แฟ็คท , อิทซ ซิน เดอะ แบ็ค บริง เอ็ม ทู เดอะ ฟรันท)
Tell that man you’s a boss
(เท็ล แดท แม็น ยู ซา บอส)
Make some noise, raise your hand if you’s a boss
(เมค ซัม นอยส , เรส ยุร แฮ็นด อิฟ ยู ซา บอส)
I don’t think he understand you’s a boss
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ฮี อันเดิซแทนด ยู ซา บอส)
Get some help if you can cause he lost it
(เก็ท ซัม เฮ็ลพ อิฟ ยู แค็น คอส ฮี ล็อซท ดิธ)
Ain’t no refunds, she spent the cash mayne
(เอน โน ริฟันด , ชี ซเพ็นท เดอะ แค็ฌ เมน)
In your benz with her friends in the fast lane
(อิน ยุร เบนซฺวิฑ เฮอ ฟเร็นด ซิน เดอะ ฟัซท เลน)
Flossin, you say ” how much it cost me? ”
(ฟอสซิน , ยู เซ ” เฮา มัช อิท ค็อซท มี “)
About a million dollars playa, she’s bossy
(อะเบาท ดา มีลยัน ดอลเลอะ พอลเย , ชี bossy)

[Kelis]
([ เคลลีสฺ ])
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the first girl to scream on a track
(แอม เดอะ เฟิซท เกิล ทู ซครีม ออน อะ ทแรค)
I switched up the beat of the drum
(ไอ ซวิช อัพ เดอะ บีท อ็อฝ เดอะ ดรัม)
That’s right i brought all the boys to the yard
(แด๊ท ไรท ไอ บรอท ดอร์ เดอะ บอย ทู เดอะ ยาด)
And that’s right i’m the one that’s tattooed on his arm
(แอ็นด แด๊ท ไรท แอม ดิ วัน แด๊ท แท็ททู ออน ฮิส อาม)
I’m bossy
(แอม bossy)
I’m the chick y’all love to hate
(แอม เดอะ ชิค ยอล ลัฝ ทู เฮท)
I’m the chick that’s raised the stake
(แอม เดอะ ชิค แด๊ท เรส เดอะ ซเทค)
I told young stunna he should switch debate
(ไอ โทลด ยัง stunna ฮี เชิด ซวิช ดิเบท)
I’m back with an 808 cause i’m bossy
(แอม แบ็ค วิฑ แอน 808 คอส แอม bossy)

Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh… watch the beat go…
(อา อา ว็อช เดอะ บีท โก)
Uh uh…
(อา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bossy คำอ่านไทย Kelis feat Too $hort

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น