เนื้อเพลง The Story of My Old Man คำอ่านไทย Good Charlotte

I don’t know to much about to much of my old man
( ไอ ด้อนท์ โน ทู มัช อะเบาท ทู มัช อ็อฝ มาย โอลด แม็น)
I know he walked right out that door we never saw him again
(ไอ โน ฮี วอค ไรท เอ้า แดท โด วี เนฝเวอะ ซอ ฮิม อะเกน)
Last i heard he was at the bar doing himself in
(ลาซท ไอ เฮิด ฮี วอส แอ็ท เดอะ บา ดูอิง ฮิมเซลฟ อิน)
I know i got that same disease i got stuck with that from him
(ไอ โน ไอ ก็อท แดท เซม ดิสีส ไอ ก็อท ซทัค วิฑ แดท ฟร็อม ฮิม)

This is the story of my old man
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย โอลด แม็น)
Just like itz gonna be for him
(จัซท ไลค itz กอนนะ บี ฟอ ฮิม)
Im tellin u do n e thing u can
(แอม เทลลิน ยู ดู เอ็น อี ธิง ยู แค็น)
So u dont end up just like him
(โซ ยู ด้อนท์ เอ็นด อัพ จัซท ไลค ฮิม)
Like him
(ไลค ฮิม)

Monday he woke up and hated life
(มันดิ ฮี โวค อัพ แอ็นด แฮ็ท ไลฟ)
Drank until Wenesday and left his wife
(ดแร็งค อันทีล Wenesday แอ็นด เล็ฟท ฮิส ไวฟ)
Thursday tru Saterday he lost everything
(เธิสดิ tru Saterday ฮี ล็อซท เอ๊วี่ติง)
Woke up on Sunday misreble again
(โวค อัพ ออน ซันดิ misreble อะเกน)

I remember baseball games and workin on the car
(ไอ ริเมมเบอะ เบสบอล เกม แซน เวิคกิน ออน เดอะ คา)
Told me that he loved me and that i would go far
(โทลด มี แดท ฮี ลัฝ มี แอ็นด แดท ไอ เวิด โก ฟา)
Showed me how to work hard and stick up fro myself
(โฌ มี เฮา ทู เวิค ฮาด แอ็นด ซทิค อัพ ฟโร ไมเซลฟ)
I wish he wasnt to hard to listen to himself
(ไอ วิฌ ฮี วอสซึ้น ทู ฮาด ทู ลิ๊สซึ่น ทู ฮิมเซลฟ)

This is the story of my old man
(ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ อ็อฝ มาย โอลด แม็น)
Just like itz gonna be for him
(จัซท ไลค itz กอนนะ บี ฟอ ฮิม)
Im tellin u do n e thing u can
(แอม เทลลิน ยู ดู เอ็น อี ธิง ยู แค็น)
So u dont end up just like him
(โซ ยู ด้อนท์ เอ็นด อัพ จัซท ไลค ฮิม)
Like him
(ไลค ฮิม)

Monday he woke up and hated life
(มันดิ ฮี โวค อัพ แอ็นด แฮ็ท ไลฟ)
Drank until Wenesday and left his wife
(ดแร็งค อันทีล Wenesday แอ็นด เล็ฟท ฮิส ไวฟ)
Thursday tru Saterday he lost everything
(เธิสดิ tru Saterday ฮี ล็อซท เอ๊วี่ติง)
Woke up on Sunday misreble again
(โวค อัพ ออน ซันดิ misreble อะเกน)
Again Again
(อะเกน อะเกน)

Sunday he wished that he made things right
(ซันดิ ฮี วิฌ แดท ฮี เมด ธิง ไรท)
[made things right]
([ เมด ธิง ไรท ])
Longed for his family and missed his wife
(ล็อง ฟอ ฮิส แฟมอิลิ แอ็นด มิซ ฮิส ไวฟ)
[Missed his wife]
([ มิซ ฮิส ไวฟ ])
Remembered the dayz he had everything
(ริเมมเบอะ เดอะ dayz ฮี แฮ็ด เอ๊วี่ติง)
[had everything]
([ แฮ็ด เอ๊วี่ติง ])
Now hes alone and misreble again
(เนา อีส อะโลน แอ็นด misreble อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Story of My Old Man คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น