เนื้อเพลง Not Now คำอ่านไทย Blink 182

Get ready for action!
( เก็ท เรดอิ ฟอ แอคฌัน ! )
I got no regret right now [I’m feeling this]
(ไอ ก็อท โน ริกเรท ไรท เนา [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
The air is so cold and low [I’m feeling this]
(ดิ แอ อีส โซ โคลด แอ็นด โล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Let me go in her room [I’m feeling this]
(เล็ท มี โก อิน เฮอ รุม [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
I love all the things you do [I’m feeling this] I wanna take off her clothes [I’m feeling this]
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ ธิง ยู ดู [ แอม ฟีลอิง ดีซ ] ไอ วอนนา เทค ออฟฟ เฮอ คโลฑ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ] )
Show me the way to bed [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เว ทู เบ็ด [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the way you move [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เว ยู มูฝ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
F*ck it, it’s such a blur [I’m feeling this]
(เอฟ *ck อิท , อิทซ ซัช อะ บเลอ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
I love all the things you do [I’m feeling this]
(ไอ ลัฝ ออล เดอะ ธิง ยู ดู [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Fate fell short this time
(เฟท เฟ็ล ฌอท ดีซ ไทม)
Your smile fades in the summer
(ยุร ซไมล เฝด ซิน เดอะ ซัมเมอะ)
Place your hand in mine
(พเลซ ยุร แฮ็นด อิน ไมน)
I’ll leave when I wanna
(แอล ลีฝ ฮเว็น นาย วอนนา)

Where do we go from here
(ฮแว ดู วี โก ฟร็อม เฮียร)
Turn all the lights down now
(เทิน ออล เดอะ ไลท เดาน เนา)
Smiling from ear to ear [I’m feeling this]
(ซไมลอิง ฟร็อม เอีย ทู เอีย [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Our breathing has got too loud [I’m feeling this]
(เอ๊า บรีสดิง แฮ็ส ก็อท ทู เลาด [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the bedroom floor [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ เบดรูม ฟโล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Show me the bathroom mirror [I’m feeling this]
(โฌ มี เดอะ บาทรูม มีเรอะ [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
We’re taking this way too slow [I’m feeling this]
(เวอ เทคอิง ดีซ เว ทู ซโล [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])
Take me away from here [I’m feeling this]
(เทค มี อะเว ฟร็อม เฮียร [ แอม ฟีลอิง ดีซ ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

This place was never the same again
(ดีซ พเลซ วอส เนฝเวอะ เดอะ เซม อะเกน)
After you came and went
(อาฟเทอะ ยู เคม แอ็นด เว็นท)
How can you say you meant anything different
(เฮา แค็น ยู เซ ยู เม็นท เอนอิธิง ดีฟเฟอะเร็นท)
To anyone standing alone
(ทู เอนอิวัน ซแทนดิง อะโลน)
On the street with a cigarette
(ออน เดอะ ซทรีท วิฑ อะ ซิกะเรท)
On the first night we met
(ออน เดอะ เฟิซท ไนท วี เม็ท)

Look to the past
(ลุค ทู เดอะ พาซท)
And remember her smile
(แอ็นด ริเมมเบอะ เฮอ ซไมล)
And maybe tonight
(แอ็นด เมบี ทุไนท)
I can breathe for awhile
(ไอ แค็น บรีฑ ฟอ อะฮไวล)
I’m not in this scene
(แอม น็อท อิน ดีซ ซีน)
I think I’m fallin’ asleep
(ไอ ธิงค แอม แฟลลิน อัซลีพ)
But then all that it means is
(บัท เด็น ออล แดท ดิธ มีน ซิส)
I’ll always be dreaming of you
(แอล ออลเว บี ดรีมมิง อ็อฝ ยู)

[Chorus x5]
([ โครัซ x5 ])
[During Last Choruses In The Background:]
([ ดยูริง ลาซท โคเรสเซซ ซิน เดอะ แบ็คกราว : ])
[Are we alone, do you feel it?
([ อาร์ วี อะโลน , ดู ยู ฟีล อิท)
So lost and disillusioned]
(โซ ล็อซท แอ็นด ดิซิลยูฉัน ])

[in are lyrics from another version]
([ อิน อาร์ ลีริค ฟร็อม แอะนัธเออะ เฝอฉัน ])

I saw you again
(ไอ ซอ ยู อะเกน)
I think you used me again
(ไอ ธิงค ยู ยูซ มี อะเกน)
Should we try this before we give up and move on
(เชิด วี ทไร ดีซ บิโฟ วี กิฝ อัพ แอ็นด มูฝ ออน)
And pretend to restore what we have and hold on
(แอ็นด พริเทนด ทู ริซโท ว็อท วี แฮ็ฝ แอ็นด โฮลด ออน)
At times like these
(แอ็ท ไทม ไลค ฑิส)
It’s obvious
(อิทซ ออบเฝียซ)
I saw you again
(ไอ ซอ ยู อะเกน)
I know you f*cked him again
(ไอ โน ยู เอฟ *cked ฮิม อะเกน)
Can you comfort yourself with a sense of revenge
(แค็น ยู คัมเฟิท ยุรเซลฟ วิฑ อะ เซ็นซ อ็อฝ ริเฝนจ)
Are you leaving me here with the taste of the end
(อาร์ ยู ลีฝอิงส มี เฮียร วิฑ เดอะ เทซท อ็อฝ ดิ เอ็นด)

At times like these
(แอ็ท ไทม ไลค ฑิส)
It’s obvious
(อิทซ ออบเฝียซ)
At times like these
(แอ็ท ไทม ไลค ฑิส)
It’s obvious
(อิทซ ออบเฝียซ)

I saw you again and again and again
(ไอ ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
There’s some room to move on, to move on, to move on
(แดร์ ซัม รุม ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน)
And I saw you again and again and again
(แอ็นด ดาย ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
How do we fix this if we never have vision
(เฮา ดู วี ฟิคซ ดีซ อิฟ วี เนฝเวอะ แฮ็ฝ ฝีฉอัน)

I saw you again and again and again
(ไอ ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
There’s some room to move on, to move on, to move on
(แดร์ ซัม รุม ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน)
And I saw you again and again and again
(แอ็นด ดาย ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
How do we fix this if we never have vision
(เฮา ดู วี ฟิคซ ดีซ อิฟ วี เนฝเวอะ แฮ็ฝ ฝีฉอัน)

I saw you again and again and again
(ไอ ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
There’s some room to move on, to move on, to move on
(แดร์ ซัม รุม ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน)
And I saw you again and again and again
(แอ็นด ดาย ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
How do we fix this if we never have vision
(เฮา ดู วี ฟิคซ ดีซ อิฟ วี เนฝเวอะ แฮ็ฝ ฝีฉอัน)

I saw you again and again and again
(ไอ ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
There’s some room to move on, to move on, to move on
(แดร์ ซัม รุม ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน , ทู มูฝ ออน)
And I saw you again and again and again
(แอ็นด ดาย ซอ ยู อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
How do we fix this if we never have vision
(เฮา ดู วี ฟิคซ ดีซ อิฟ วี เนฝเวอะ แฮ็ฝ ฝีฉอัน)

Hello there, the angel from my nightmare
(เฮ็ลโล แดร์ , ดิ เอนเจล ฟร็อม มาย ไนท์แมร์)
The shadow in the background of the morgue
(เดอะ แฌดโอ อิน เดอะ แบ็คกราว อ็อฝ เดอะ มอก)
The unsuspecting victim of darkness in the valley
(ดิ อันซัซเปคติง ฝิคทิม อ็อฝ ดาคเน็ซ ซิน เดอะ แฝลลิ)
We can live like Jack and Sally if we want
(วี แค็น ไลฝ ไลค แจ็ค แอ็นด แซลลิ อิฟ วี ว็อนท)
Where you can always find me
(ฮแว ยู แค็น ออลเว ไฟนด มี)
We’ll have Halloween on Christmas
(เว็ล แฮ็ฝ แฮลโละวีน ออน ครีซมัซ)
And in the night we’ll wish this never ends
(แอ็นด อิน เดอะ ไนท เว็ล วิฌ ดีซ เนฝเวอะ เอ็นด)
We’ll wish this never ends
(เว็ล วิฌ ดีซ เนฝเวอะ เอ็นด)

[I miss you I miss you]
([ ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู ])
[I miss you I miss you]
([ ไอ มิซ ยู ไอ มิซ ยู ])

Where are you and I’m so sorry
(ฮแว อาร์ ยู แอ็นด แอม โซ ซอริ)
I cannot sleep I cannot dream tonight
(ไอ แคนน็อท ซลีพ ไอ แคนน็อท ดรีม ทุไนท)
I need somebody and always
(ไอ นีด ซัมบอดี้ แอ็นด ออลเว)
This sick strange darkness
(ดีซ ซิค ซทเรนจ ดาคเน็ซ)
Comes creeping on so haunting every time
(คัม ครีพปิ้ง ออน โซ ฮันติง เอฝริ ไทม)
And as I stared I counted
(แอ็นด แอ็ส ซาย ซทา ดาย เคานท)
Webs from all the spiders
(เว็บ ฟร็อม ออล เดอะ ซไพเดอะ)
Catching things and eating their insides
(แคชอิง ธิง แซน อีสดิง แด อีนไซด)
Like indecision to call you
(ไลค อินดิซีฉอัน ทู คอล ยู)
and hear your voice of treason
(แอ็นด เฮีย ยุร ฝอยซ อ็อฝ ทรีสน)
Will you come home and stop this pain tonight
(วิล ยู คัม โฮม แอ็นด ซท็อพ ดีซ เพน ทุไนท)
Stop this pain tonight
(ซท็อพ ดีซ เพน ทุไนท)

Don’t waste your time on me you’re already
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี ยัวร์ ออลเรดอิ)
The voice inside my head [miss you miss you]
(เดอะ ฝอยซ อีนไซด มาย เฮ็ด [ มิซ ยู มิซ ยู ])
Don’t waste your time on me you’re already
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี ยัวร์ ออลเรดอิ)
The voice inside my head [miss you miss you]
(เดอะ ฝอยซ อีนไซด มาย เฮ็ด [ มิซ ยู มิซ ยู ])

Don’t waste your time on me you’re already
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี ยัวร์ ออลเรดอิ)
The voice inside my head [I miss you miss you]
(เดอะ ฝอยซ อีนไซด มาย เฮ็ด [ ไอ มิซ ยู มิซ ยู ])
Don’t waste your time on me you’re already
(ด้อนท์ เวซท ยุร ไทม ออน มี ยัวร์ ออลเรดอิ)
The voice inside my head [I miss you miss you]
(เดอะ ฝอยซ อีนไซด มาย เฮ็ด [ ไอ มิซ ยู มิซ ยู ])

6 bottles went down the drain,
(ซิก บ๊อทเทิ่ล เว็นท เดาน เดอะ ดเรน ,)
one hour’s a waste of time,
(วัน เอาร ซา เวซท อ็อฝ ไทม ,)
I’d ask if you feel the same,
(อาย อาซค อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม ,)
still pushing that chance to try,
(ซทิล พุฌอิง แดท ชานซ ทู ทไร ,)
your breath in this cool room chill,
(ยุร บเร็ธ อิน ดีซ คูล รุม ชิล ,)
long hair that blows side to side,
(ล็อง แฮ แดท บโล ไซด ทู ไซด ,)
you speak and make time stand still,
(ยู ซพีค แอ็นด เมค ไทม ซแท็นด ซทิล ,)
and each time walk right on by…
(แอ็นด อีช ไทม วอค ไรท ออน ไบ)

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)

Can’t count all the eyes that stare,
(แค็นท เคานท ดอร์ ดิ ไอ แดท ซแท ,)
can’t count all the things they see,
(แค็นท เคานท ดอร์ เดอะ ธิง เด ซี ,)
she kills with no life to spare,
(ชี คิล วิฑ โน ไลฟ ทู ซแพ ,)
just victims left to bleed,
(จัซท ฝิคทิม เล็ฟท ทู บลีด ,)
one drink and the pain goes down,
(วัน ดริงค แอ็นด เดอะ เพน โกซ เดาน ,)
soft shadows lay by her feet,
(ซ็อฟท แฌดโอ เล ไบ เฮอ ฟีท ,)
lay soft as you slowly drown,
(เล ซ็อฟท แอ็ส ยู ซโลลิ ดเราน ,)
lay still as you fall asleep [fall asleep]
(เล ซทิล แอ็ส ยู ฟอล อัซลีพ [ ฟอล อัซลีพ ])

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)
[And after…and after…and after]
([ แอ็นด อาฟเทอะ แอ็นด อาฟเทอะ แอ็นด อาฟเทอะ ])

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me…
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี)
Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me…
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี)

Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you have me, forever, and after
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู แฮ็ฝ มี , เฟาะเรฝเออะ , แอ็นด อาฟเทอะ)
Like violence you kill me, forever and after.
(ไลค ไฝโอะเล็นซ ยู คิล มี , เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อาฟเทอะ)

[Woman Speaking]
([ วูมเอิน ซพีคอิง ])
My dearest,
(มาย เดียเร็ซท ,)

I’ve missed you very, very much since that last night we were together. I will hold that night especially in my memories for years to come. I’ve been turning it over and over in my mind lately. I’ve read your letter through at least 4 times, and I will probably read it more times before I’m through. I’ve been sitting here…looking at your picture and getting more homesick every minute. I’ve wanted that picture more than anything else I know of; except of course…you yourself. I keep thinking of you darling; keep wishing I could be home with you. I want to leave in the worst possible way, so I could come home to see you, but…things don’t look so good in that subject. This war has spoiled a lot of things for everyone I guess. I’ve never been so lonesome in my life as I am right now. I’m completely lost without you darling. I never realized I could miss any one person so much, I just hope it won’t be too much longer till I’m able to be with you again, and live a sane and normal life.
(แอฝ มิซ ยู เฝริ , เฝริ มัช ซินซ แดท ลาซท ไนท วี เวอ ทุเกฑเออะ ไอ วิล โฮลด แดท ไนท เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิน มาย เมรโมรี ฟอ เยีย ทู คัม แอฝ บีน เทินนิง อิท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อิน มาย ไมนด เลทลิ แอฝ เร็ด ยุร เลทเทอะ ธรู แอ็ท ลีซท โฟว ไทม , แอ็นด ดาย วิล พรอบอับลิ เร็ด ดิท โม ไทม บิโฟ แอม ธรู แอฝ บีน ซีททิง เฮียร ลุคอิง แอ็ท ยุร พีคเชอะ แอ็นด เกดดดิ้ง โม โฮมนติค เอฝริ มินยูท แอฝ ว็อนท แดท พีคเชอะ โม แฑ็น เอนอิธิง เอ็ลซ ไอ โน อ็อฝ ; เอ็กเซพท อ็อฝ โคซ ยู ยุรเซลฟ ไอ คีพ ติ้งกิง อ็อฝ ยู ดาลิง ; คีพ วิชชิ้ง ไอ เคิด บี โฮม วิฑ ยู ไอ ว็อนท ทู ลีฝ อิน เดอะ เวิซท พ๊อซซิเบิ้ล เว , โซ ไอ เคิด คัม โฮม ทู ซี ยู , บัท ธิง ด้อนท์ ลุค โซ เกิด อิน แดท ซับเจคท ดีซ วอ แฮ็ส ซพอยล อะ ล็อท อ็อฝ ธิง ฟอ เอ๊วี่วัน ไอ เก็ซ แอฝ เนฝเวอะ บีน โซ โลนซัม อิน มาย ไลฟ แอ็ส ซาย แอ็ม ไรท เนา แอม ค็อมพลีทลี ล็อซท วิเฑาท ยู ดาลิง ไอ เนฝเวอะ รีแอะไลส ดาย เคิด มิซ เอนอิ วัน เพ๊อร์ซั่น โซ มัช , ไอ จัซท โฮพ อิท ว็อนท บี ทู มัช ลองเงอ ทิล แอม เอ๊เบิ้ล ทู บี วิฑ ยู อะเกน , แอ็นด ไลฝ อะ เซน แอ็นด นอแม็ล ไลฟ)

[Sings]
([ ซิง ])

This is the first [thing I remember]
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท [ ธิง ไอ ริเมมเบอะ ])
Now it’s the last [thing left on my mind]
(เนา อิทซ เดอะ ลาซท [ ธิง เล็ฟท ออน มาย ไมนด ])
Afraid of the dark [do you hear me whisper]
(อัฟเรด อ็อฝ เดอะ ดาค [ ดู ยู เฮีย มี ฮวีซเพอะ ])
An empty heart [replaced with paranoia]
(แอน เอมทิ ฮาท [ รีเพลย์ วิฑ เพเรโนยลา ])
Where do we go [life’s temporary]
(ฮแว ดู วี โก [ ไลฟ เทมโพะเรริ ])
After we’re gone [like new years resolutions]
(อาฟเทอะ เวีย กอน [ ไลค นยู เยีย เรโสะลยูฌัน ])
Why is this hard [do you recognize me]
(ฮไว อีส ดีซ ฮาด [ ดู ยู เรคอ็อกไนส มี ])
I know I’m wrong [but I can’t help believing]
(ไอ โน แอม ร็อง [ บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ บีลีฝวิง])

I’m so lost
(แอม โซ ล็อซท)
I’m barely here
(แอม แบลิ เฮียร)
I wish I could explain myself
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เอ็คซพเลน ไมเซลฟ)
But words escape me
(บัท เวิด เอ็ซเคพ มี)
It’s too late
(อิทซ ทู เลท)
To save me
(ทู เซฝ มี)
You’re too late
(ยัวร์ ทู เลท)
You’re too late
(ยัวร์ ทู เลท)

You’re cold with disappointment
(ยัวร์ โคลด วิฑ ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
While I’m drowning in the next room
(ฮไวล แอม ดเรานอิง อิน เดอะ เน็คซท รุม)
The last contagious victim of this plague between us
(เดอะ ลาซท ค็อนเทจัซ ฝิคทิม อ็อฝ ดีซ พเลก บีทวิน อัซ)
I’m sick with apprehension
(แอม ซิค วิฑ แอพริเฮนฌัน)
I’m crippled from exhaustion
(แอม คลิบเปิล ฟร็อม เอ็กสอซชัน)
And I dread the moment when you finally come to kill me
(แอ็นด ดาย ดเร็ด เดอะ โมเม็นท ฮเว็น ยู ไฟแน็ลลิ คัม ทู คิล มี)

This is the first [thing I remember]
(ดีซ ซิส เดอะ เฟิซท [ ธิง ไอ ริเมมเบอะ ])
Now it’s the last [thing left on my mind]
(เนา อิทซ เดอะ ลาซท [ ธิง เล็ฟท ออน มาย ไมนด ])
Afraid of the dark [do you hear me whisper]
(อัฟเรด อ็อฝ เดอะ ดาค [ ดู ยู เฮีย มี ฮวีซเพอะ ])
An empty heart [replaced with paranoia]
(แอน เอมทิ ฮาท [ รีเพลย์ วิฑ เพเรโนยลา ])
Where do we go [life’s temporary]
(ฮแว ดู วี โก [ ไลฟ เทมโพะเรริ ])
After we’re gone [like new years resolutions]
(อาฟเทอะ เวีย กอน [ ไลค นยู เยีย เรโสะลยูฌัน ])
Why is this hard [do you recognize me]
(ฮไว อีส ดีซ ฮาด [ ดู ยู เรคอ็อกไนส มี ])
I know I’m wrong [but I can’t help believing]
(ไอ โน แอม ร็อง [ บัท ไอ แค็นท เฮ็ลพ บีลีฝวิง])

The drops of rain they fall all over
(เดอะ ดร็อพ อ็อฝ เรน เด ฟอล ออล โอเฝอะ)
This awkward silence makes me crazy
(ดีซ ออคเวิด ไซเล็นซ เมค มี คเรสิ)
The glow inside burns light upon her
(เดอะ กโล อีนไซด เบิน ไลท อุพอน เฮอ)
I’ll try to kiss you if you let me
(แอล ทไร ทู คิซ ยู อิฟ ยู เล็ท มี)
[this can’t be the end]
([ ดีซ แค็นท บี ดิ เอ็นด ])

Tidal waves they rip right through me
(ไทดแอ็ล เวฝ เด ริพ ไรท ธรู มี)
Tears from eyes worn cold and sad
(เทีย ฟร็อม ไอ โวน โคลด แอ็นด แซ็ด)
Pick me up now, I need you so bad
(พิค มี อัพ เนา , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)

Your vows of silence fall all over
(ยุร เฝา อ็อฝ ไซเล็นซ ฟอล ออล โอเฝอะ)
The look in your eyes makes me crazy
(เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ เมค มี คเรสิ)
I feel the darkness break upon her
(ไอ ฟีล เดอะ ดาคเน็ซ บเรค อุพอน เฮอ)
I’ll take you over if you let me
(แอล เทค ยู โอเฝอะ อิฟ ยู เล็ท มี)
[You did this]
([ ยู ดิด ดีซ ])

Tidal waves they rip right through me
(ไทดแอ็ล เวฝ เด ริพ ไรท ธรู มี)
Tears from eyes worn cold and sad
(เทีย ฟร็อม ไอ โวน โคลด แอ็นด แซ็ด)
Pick me up now, I need you so bad.
(พิค มี อัพ เนา , ไอ นีด ยู โซ แบ็ด)

Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
Down down down down
(เดาน เดาน เดาน เดาน)
It gets me so
(อิท เก็ท มี โซ)

Are we all victims of opportunity
(อาร์ วี ออล ฝิคทิม อ็อฝ ออพ็อทยูนิทิ)
Locked outside the door back in ’83
(ล็อค เอาทไซด เดอะ โด แบ็ค อิน 83)
I heard the angry voice of the man inside
(ไอ เฮิด ดิ แองกริ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ แม็น อีนไซด)
And saw the look of fear in my mother’s eyes
(แอ็นด ซอ เดอะ ลุค อ็อฝ เฟีย อิน มาย ม๊าเธ่อร์ ไอ)
GO GO GO GO
(โก โก โก โก)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)

Mom get in the car and let’s drive away
(มัม เก็ท อิน เดอะ คา แอ็นด เล็ท ดไรฝ อะเว)
She said I’m sorry Mark but there’s nowhere to stay
(ชี เซ็ด แอม ซอริ ม๊าร์ค บัท แดร์ โนแวร์ ทู ซเท)
Gave up all her hope and went back inside
(เกฝ อัพ ออล เฮอ โฮพ แอ็นด เว็นท แบ็ค อีนไซด)
Hid her broken heart and let the engine die
(ฮิด เฮอ บโรเค็น ฮาท แอ็นด เล็ท ดิ เอนจิน ได)

GO GO GO GO
(โก โก โก โก)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)

Why do evil men get away with it
(ฮไว ดู อี๊วิ้ว เม็น เก็ท อะเว วิฑ อิท)
Can’t you see that I’m in a world of sh*t
(แค็นท ยู ซี แดท แอม อิน อะ เวิลด อ็อฝ ฌะ *ที)
Turn your back on hope and go back inside
(เทิน ยุร แบ็ค ออน โฮพ แอ็นด โก แบ็ค อีนไซด)
Stop my bleeding heart and let the engine die
(ซท็อพ มาย บรีดดิ้ง ฮาท แอ็นด เล็ท ดิ เอนจิน ได)

I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)

I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)
I don’t wanna know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โน)

Last night it came as a picture
(ลาซท ไนท ดิธ เคม แอ็ส ซา พีคเชอะ)
With a good reason, a warning sign
(วิฑ อะ เกิด รี๊ซั่น , อะ วอนิง ไซน)
This place is void of all passion
(ดีซ พเลซ อีส ฝอยด อ็อฝ ออล แพฌอัน)
If you can imagine it’s easy if you try
(อิฟ ยู แค็น อิแมจอิน อิทซ อีสอิ อิฟ ยู ทไร)
Believe me I failed this effort
(บิลีฝ มี ไอ เฟล ดีซ เอฟเฟิท)
I wrote a reminder this wasn’t a vision
(ไอ โรท อะ ริไมนเดอะ ดีซ วอสซึ้น ดา ฝีฉอัน)
This time where are you Houston
(ดีซ ไทม ฮแว อาร์ ยู ฮูซตัน)
Is somebody out there will somebody listen
(อีส ซัมบอดี้ เอ้า แดร์ วิล ซัมบอดี้ ลิ๊สซึ่น)

Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I feel alone and tired
(ไอ ฟีล อะโลน แอ็นด ไทร)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I hope I won’t forget you
(ไอ โฮพ ไอ ว็อนท เฟาะเกท ยู)

My head is made up of memories
(มาย เฮ็ด อีส เมด อัพ อ็อฝ เมรโมรี)
Most of them useless delusions
(โมซท อ็อฝ เฑ็ม ยูสเหลด ดิลยูฉัน)
This room is bored of rehearsal
(ดีซ รุม อีส โบ อ็อฝ ริเฮอแซ็ล)
And sick of the boundaries
(แอ็นด ซิค อ็อฝ เดอะ เบาดะรี)
I miss you so much
(ไอ มิซ ยู โซ มัช)

Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I feel alone and tired
(ไอ ฟีล อะโลน แอ็นด ไทร)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
This time I don’t want to
(ดีซ ไทม ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I feel alone and tired
(ไอ ฟีล อะโลน แอ็นด ไทร)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I hope I won’t forget you
(ไอ โฮพ ไอ ว็อนท เฟาะเกท ยู)

Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I feel alone and tired
(ไอ ฟีล อะโลน แอ็นด ไทร)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
This time I don’t want to
(ดีซ ไทม ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I feel alone and tired
(ไอ ฟีล อะโลน แอ็นด ไทร)
Should I go back should I go back should I
(เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย โก แบ็ค เชิด ดาย)
I hope I won’t forget you
(ไอ โฮพ ไอ ว็อนท เฟาะเกท ยู)

I’ve been here before a few times
(แอฝ บีน เฮียร บิโฟ อะ ฟยู ไทม)
And I’m quite aware we’re dying
(แอ็นด แอม คไวท อะแว เวีย ไดอิง)
And your hands they shake with goodbyes
(แอ็นด ยุร แฮ็นด เด เฌค วิฑ กู๊ดบาย)
And I’ll take you back if you’d have me
(แอ็นด แอล เทค ยู แบ็ค อิฟ ยูต แฮ็ฝ มี)
So here I am I’m trying
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม แอม ทไรอิง)
So here I am are you ready
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม อาร์ ยู เรดอิ)

Come on let me hold you touch you feel you
(คัมมอน เล็ท มี โฮลด ยู ทั๊ช ยู ฟีล ยู)
Always
(ออลเว)
Kiss you taste you all night
(คิซ ยู เทซท ยู ออล ไนท)
Always
(ออลเว)

And I’ll miss your laugh your smile
(แอ็นด แอล มิซ ยุร ลาฟ ยุร ซไมล)
I’ll admit I’m wrong if you’d tell me
(แอล แอ็ดมีท แอม ร็อง อิฟ ยูต เท็ล มี)
I’m so sick of fights I hate them
(แอม โซ ซิค อ็อฝ ไฟท ซาย เฮท เฑ็ม)
Lets start this again for real
(เล็ท ซทาท ดีซ อะเกน ฟอ ริแอ็ล)

So here I am I’m trying
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม แอม ทไรอิง)
So here I am are you ready
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม อาร์ ยู เรดอิ)
So here I am I’m trying
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม แอม ทไรอิง)
So here I am are you ready
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม อาร์ ยู เรดอิ)

Come on let me hold you touch you feel you
(คัมมอน เล็ท มี โฮลด ยู ทั๊ช ยู ฟีล ยู)
Always
(ออลเว)
Kiss you taste you all night
(คิซ ยู เทซท ยู ออล ไนท)
Always
(ออลเว)
Touch you feel you
(ทั๊ช ยู ฟีล ยู)
Always
(ออลเว)
Kiss you taste you all night
(คิซ ยู เทซท ยู ออล ไนท)
Always
(ออลเว)

I’ve been here before a few times
(แอฝ บีน เฮียร บิโฟ อะ ฟยู ไทม)
And I’m quite aware we’re dying
(แอ็นด แอม คไวท อะแว เวีย ไดอิง)

Come on let me hold you touch you feel you
(คัมมอน เล็ท มี โฮลด ยู ทั๊ช ยู ฟีล ยู)
Always
(ออลเว)
Kiss you taste you all night
(คิซ ยู เทซท ยู ออล ไนท)
Always
(ออลเว)
Touch you feel you
(ทั๊ช ยู ฟีล ยู)
Always
(ออลเว)
Kiss you taste you all night
(คิซ ยู เทซท ยู ออล ไนท)
Always
(ออลเว)

All her signals are getting lost in the ether, she’s a landslide with a city beneath her
(ออล เฮอ ซีกแน็ล แซร์ เกดดดิ้ง ล็อซท อิน ดิ อีเธอะ , ชี ซา แลนสไลด์ วิฑ อะ ซีทอิ บินีธ เฮอ)
So take a good look, so you’ll never forget it [That’s what she wanted]
(โซ เทค เก เกิด ลุค , โซ โยว เนฝเวอะ เฟาะเกท ดิธ [ แด๊ท ว็อท ชี ว็อนท ])
Take a deep breath, I know I’m gonna regret it [That’s what she wanted]
(เทค เก ดีพ บเร็ธ , ไอ โน แอม กอนนะ ริกเรท ดิธ [ แด๊ท ว็อท ชี ว็อนท ])

Holly’s looking dry looking for an easy target
(ฮอลลิ ลุคอิง ดไร ลุคอิง ฟอ แอน อีสอิ ทาเก็ท)
Let her slit my throat give her ammo if she’ll use it
(เล็ท เฮอ ซลิท มาย ธโรท กิฝ เฮอ แอมโม อิฟ เฌ็ล ยูซ อิท)
Caution on the road lies lies and hidden danger.
(คอฌัน ออน เดอะ โรด ไล ไล แซน ฮีดดน เดนเจอะ)
Southern California’s breeding mommy’s little monster.
(ซัฑเอิน แคลิฟอร์เนีย บรีดดิง มอมมิ ลิ๊ทเทิ่ล มอนซเทอะ)

She’s got a mission, and I’m collateral damage. [That’s what she wanted]
(ชี ก็อท ดา มีฌอัน , แอ็นด แอม ค็อลแลทเออะแร็ล แดมอิจ [ แด๊ท ว็อท ชี ว็อนท ])
She’s the flower that you place on my casket. [That’s what she wanted]
(ชี เดอะ ฟเลาเออะ แดท ยู พเลซ ออน มาย แคซเค็ท [ แด๊ท ว็อท ชี ว็อนท ])
Savor the moment cause the memory’s fleeting.
(เซเฝอะ เดอะ โมเม็นท คอส เดอะ เมมโอะริ ฟรีทอิง)
Take a photograph, as the last train is leaving.
(เทค เก โฟโทะกราฟ , แอ็ส เดอะ ลาซท ทเรน อีส ลีฝอิงส)

Holly’s looking dry looking for an easy target
(ฮอลลิ ลุคอิง ดไร ลุคอิง ฟอ แอน อีสอิ ทาเก็ท)
Let her slit my throat give her ammo if she’ll use it
(เล็ท เฮอ ซลิท มาย ธโรท กิฝ เฮอ แอมโม อิฟ เฌ็ล ยูซ อิท)
Caution on the road lies lies and hidden danger.
(คอฌัน ออน เดอะ โรด ไล ไล แซน ฮีดดน เดนเจอะ)
Southern California’s breeding mommy’s little monster.
(ซัฑเอิน แคลิฟอร์เนีย บรีดดิง มอมมิ ลิ๊ทเทิ่ล มอนซเทอะ)

Better run run run run run [Holly let me out]
(เบทเทอะ รัน รัน รัน รัน รัน [ ฮอลลิ เล็ท มี เอ้า ])
Better run run run run run [Holly let me out]
(เบทเทอะ รัน รัน รัน รัน รัน [ ฮอลลิ เล็ท มี เอ้า ])
Better run run run run run [Holly let me out]
(เบทเทอะ รัน รัน รัน รัน รัน [ ฮอลลิ เล็ท มี เอ้า ])
Better run run run run run run run [Holly let me out]
(เบทเทอะ รัน รัน รัน รัน รัน รัน รัน [ ฮอลลิ เล็ท มี เอ้า ])

With all of this I know now
(วิฑ ออล อ็อฝ ดีซ ซาย โน เนา)
Everything inside of my head
(เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
It all just goes to show how
(อิท ดอร์ จัซท โกซ ทู โฌ เฮา)
Nothing I know changes me at all
(นัธอิง ไอ โน เชนจ มี แอ็ท ดอร์)
Again I wait for this to change instead
(อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ ทู เชนจ อินซเทด)
To tear the world in two
(ทู เทีย เดอะ เวิลด อิน ทู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
But I’m always wanting you
(บัท แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

With all of this I feel now
(วิฑ ออล อ็อฝ ดีซ ซาย ฟีล เนา)
Everything inside of my heart
(เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มาย ฮาท)
It all just seems to be how
(อิท ดอร์ จัซท ซีม ทู บี เฮา)
Nothing I feel pulls at me at all
(นัธอิง ไอ ฟีล พุล แอ็ท มี แอ็ท ดอร์)
Again I wait for this to pull apart
(อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ ทู พุล อะพาท)
To break my time in two
(ทู บเรค มาย ไทม อิน ทู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
But I’m always wanting you
(บัท แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง)
She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting you
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง ยู)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We know where we go
(วี โน ฮแว วี โก)
Use me Holly come on and use me
(ยูซ มี ฮอลลิ คัมมอน แอ็นด ยูซ มี)
We go where we know
(วี โก ฮแว วี โน)

She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all I’m always wanting
(ชี ซอร์ แอม ออลเว วอนทิง)
She’s all I need
(ชี ซอร์ ไอ นีด)
She’s all I dream
(ชี ซอร์ ไอ ดรีม)
She’s all
(ชี ซอร์)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)
Yeah I’m always wanting you
(เย่ แอม ออลเว วอนทิง ยู)
I’m always wanting you
(แอม ออลเว วอนทิง ยู)

Oh again I wait for this
(โอ อะเกน นาย เวท ฟอ ดีซ)
too fill the hole
(ทู ฟิล เดอะ โฮล)
too shake the sky in two
(ทู เฌค เดอะ ซไค อิน ทู)

Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
Always wanting you
(ออลเว วอนทิง ยู)
Another night with her
(แอะนัธเออะ ไนท วิฑ เฮอ)
but Always wanting you
(บัท ออลเว วอนทิง ยู)

Cut the skin to the bone
(คัท เดอะ ซคิน ทู เดอะ บอน)
Fall asleep all alone
(ฟอล อัซลีพ ออล อะโลน)
Hear your voice in the dark
(เฮีย ยุร ฝอยซ อิน เดอะ ดาค)
Lose myself in your eyes
(ลูส ไมเซลฟ อิน ยุร ไอ)
Choke my voice Say goodnight
(โชค มาย ฝอยซ เซ กู๊ดไนท์)
as the world falls apart
(แอ็ส เดอะ เวิลด ฟอล อะพาท)
F*ck I can’t let this kill me, let go
(เอฟ *ck ไอ แค็นท เล็ท ดีซ คิล มี , เล็ท โก)
I need some more time to fix this
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ)

Here’s a letter for you
(เฮียร ซา เลทเทอะ ฟอ ยู)
But the words get confused
(บัท เดอะ เวิด เก็ท ค็อนฟยูส)
And the conversation dies
(แอ็นด เดอะ คอนเฝอะเซฌัน ได)
Apologize for the past
(อะพอลโอะไจส ฟอ เดอะ พาซท)
Talk some sh*t take it back
(ทอค ซัม ฌะ *ที เทค อิท แบ็ค)
Are we cursed to this life
(อาร์ วี เคิซ ทู ดีซ ไลฟ)

F*ck I can’t let this kill me, let go
(เอฟ *ck ไอ แค็นท เล็ท ดีซ คิล มี , เล็ท โก)
I need some more time to fix this problem
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ พรอบเล็ม)
I need some more time to fix this problem
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ พรอบเล็ม)
I need some more time to fix this
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ)

I’m talking to the ceiling
(แอม ทอคอิง ทู เดอะ ซีลอิง)
My life just lost all meaning
(มาย ไลฟ จัซท ล็อซท ดอร์ มีนนิง)
Do one thing for me tonight
(ดู วัน ธิง ฟอ มี ทุไนท)
I’m dying in this silence
(แอม ไดอิง อิน ดีซ ไซเล็นซ)

The last star left in heaven
(เดอะ ลาซท ซทา เล็ฟท อิน เฮฝเอ็น)
Is falling down to earth and
(อีส ฟ๊อลิง เดาน ทู เอิธ แอ็นด)
Do you still feel the same way
(ดู ยู ซทิล ฟีล เดอะ เซม เว)
Do you still feel the same way
(ดู ยู ซทิล ฟีล เดอะ เซม เว)

F*ck I can’t let this kill me, let go
(เอฟ *ck ไอ แค็นท เล็ท ดีซ คิล มี , เล็ท โก)
I need some more time to fix this problem
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ พรอบเล็ม)
I need some more time to fix this problem
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ พรอบเล็ม)
I need some more time to fix this
(ไอ นีด ซัม โม ไทม ทู ฟิคซ ดีซ)

I swear that I can go on forever again
(ไอ ซแว แดท ไอ แค็น โก ออน เฟาะเรฝเออะ อะเกน)
Please let me know that my one bad day will end
(พลีส เล็ท มี โน แดท มาย วัน แบ็ด เด วิล เอ็นด)
I will go down as your lover, your friend
(ไอ วิล โก เดาน แอ็ส ยุร ลัฝเออะ , ยุร ฟเร็นด)
Give me your lips and with one kiss we begin
(กิฝ มี ยุร ลิพ แซน วิฑ วัน คิซ วี บีกีน)
Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

I’ll leave my room open till sunrise for you
(แอล ลีฝ มาย รุม โอเพ็น ทิล ซีนไลท์ ฟอ ยู)
I’ll keep my eyes patiently focused on you
(แอล คีพ มาย ไอ เพเฌ็นทลิ โฟ๊คัส ออน ยู)
Where are you now I can hear footsteps I’m dreaming
(ฮแว อาร์ ยู เนา ไอ แค็น เฮีย ฟุทเสต็ป แอม ดรีมมิง)
And if you will, keep me from waking to believe this
(แอ็นด อิฟ ยู วิล , คีพ มี ฟร็อม เวคกิ้ง ทู บิลีฝ ดีซ)

Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

Come here, please hold my hand for now
(คัม เฮียร , พลีส โฮลด มาย แฮ็นด ฟอ เนา)
Help me, I’m scared please show me how to fight this,
(เฮ็ลพ มี , แอม ซคา พลีส โฌ มี เฮา ทู ไฟท ดีซ ,)
God has a master plan
(ก็อด แฮ็ส ซา มาซเทอะ แพล็น)
And I guess
(แอ็นด ดาย เก็ซ)
I am in his demand
(ไอ แอ็ม อิน ฮิส ดิมานด)
Please save me this time I cannot run
(พลีส เซฝ มี ดีซ ไทม ไอ แคนน็อท รัน)
And I’ll see you when this is done
(แอ็นด แอล ซี ยู ฮเว็น ดีซ ซิส ดัน)
And now I have come to realize
(แอ็นด เนา ไอ แฮ็ฝ คัม ทู รีแอะไลส)
That you are the one who’s left behind
(แดท ยู อาร์ ดิ วัน ฮู เล็ฟท บิไฮนด)

Please stay until I’m gone
(พลีส ซเท อันทีล แอม กอน)
I’m here hold on to me I’m right here
(แอม เฮียร โฮลด ออน ทู มี แอม ไรท เฮียร)
Waiting
(เวททิง)

I see, a light it feels good
(ไอ ซี , อะ ไลท ดิธ ฟีล เกิด)
And I’ll come back soon just like you would
(แอ็นด แอล คัม แบ็ค ซูน จัซท ไลค ยู เวิด)
It’s useless, my name has made the list
(อิทซ ยูสเหลด , มาย เนม แฮ็ส เมด เดอะ ลิซท)
And I wish, I gave you one last kiss
(แอ็นด ดาย วิฌ , ไอ เกฝ ยู วัน ลาซท คิซ)

Please stay until I’m gone
(พลีส ซเท อันทีล แอม กอน)
I’m here hold on to me I’m right here
(แอม เฮียร โฮลด ออน ทู มี แอม ไรท เฮียร)
Waiting and take
(เวททิง แอ็นด เทค)
My one last breath, and don’t forget
(มาย วัน ลาซท บเร็ธ , แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท)
That I will be right here
(แดท ไอ วิล บี ไรท เฮียร)
Waiting
(เวททิง)

Please stay until I’m gone
(พลีส ซเท อันทีล แอม กอน)
I’m here hold on to me I’m right here
(แอม เฮียร โฮลด ออน ทู มี แอม ไรท เฮียร)
Waiting and take
(เวททิง แอ็นด เทค)
My one last breath, and don’t forget
(มาย วัน ลาซท บเร็ธ , แอ็นด ด้อนท์ เฟาะเกท)
That I will be right here
(แดท ไอ วิล บี ไรท เฮียร)
Waiting
(เวททิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Now คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น