เนื้อเพลง I Want to Live คำอ่านไทย Josh Gracin

Sometimes I feel like I need to shake myself
( ซัมไทม์ ซาย ฟีล ไลค ไก นีด ทู เฌค ไมเซลฟ)
To wake myself
(ทู เวค ไมเซลฟ)
I feel like I’m just sleep walkin through my life
(ไอ ฟีล ไลค แอม จัซท ซลีพ วอคกิน ธรู มาย ไลฟ)
Its like I’m swimmin’ in the ocean of emotion
(อิทซ ไลค แอม สวิมมิน อิน ดิ โอแฌ็น อ็อฝ อิโมฌัน)
But still somehow slowly goin’ numb inside
(บัท ซทิล ซัมฮาว ซโลลิ โกอิน นัม อีนไซด)

I don’t like who I’m becomin’
(ไอ ด้อนท์ ไลค ฮู แอม becomin)
I know I’ve got to do somethin’
(ไอ โน แอฝ ก็อท ทู ดู ซัมติน)
Before my life passes right by
(บิโฟ มาย ไลฟ แพเซ ไรท ไบ)

I wanna cry like the rain
(ไอ วอนนา คไร ไลค เดอะ เรน)
Cry like the rain
(คไร ไลค เดอะ เรน)
Shine like the sun on a beautiful mornin’
(ไฌน ไลค เดอะ ซัน ออน อะ บยูทิฟุล มอร์นิน)
Sing to the heavens like a church bell ringin’
(ซิง ทู เดอะ เฮฝเอ็น ไลค เก เชิช เบลล์ ริงงิน)
Fight with the devil and go down swingin’
(ไฟท วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ็นด โก เดาน สวิงกิน)
Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Roll like a stone
(โรล ไลค เก ซโทน)
Love like I aint afraid to be alone
(ลัฝ ไลค ไก เอน อัฟเรด ทู บี อะโลน)
Take everything that this world has to give
(เทค เอ๊วี่ติง แดท ดีซ เวิลด แฮ็ส ทู กิฝ)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)

Sometimes I wonder why I work so hard
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ ฮไว ไอ เวิค โซ ฮาด)
To guard my heart
(ทู กาด มาย ฮาท)
Well I hardly feel anything at all
(เว็ล ไอ ฮาดลิ ฟีล เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
I’ve spent my whole life building up this ivory tower
(แอฝ ซเพ็นท มาย โฮล ไลฟ บีลดิง อัพ ดีซ ไอโฝะริ เท๊าเว่อร์)
Now that I’m in it I keep wishin’ it would fall
(เนา แดท แอม อิน หนิด ไอ คีพ วิซชิน หนิด เวิด ฟอล)

So I could feel the ground beneath me
(โซ ไอ เคิด ฟีล เดอะ กเรานด บินีธ มี)
Well it takes this air I’m breathin
(เว็ล อิท เทค ดีซ แอ แอม บีตดิน)
To know that I’m alive
(ทู โน แดท แอม อะไลฝ)

I wanna cry like the rain
(ไอ วอนนา คไร ไลค เดอะ เรน)
Cry like the rain
(คไร ไลค เดอะ เรน)
Shine like the sun on a beautiful mornin’
(ไฌน ไลค เดอะ ซัน ออน อะ บยูทิฟุล มอร์นิน)
Sing to the heavens like a church bell ringin’
(ซิง ทู เดอะ เฮฝเอ็น ไลค เก เชิช เบลล์ ริงงิน)
Fight with the devil and go down swingin’
(ไฟท วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ็นด โก เดาน สวิงกิน)
Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Roll like a stone
(โรล ไลค เก ซโทน)
Love like I aint afraid to be alone
(ลัฝ ไลค ไก เอน อัฟเรด ทู บี อะโลน)
Take everything that this world has to give
(เทค เอ๊วี่ติง แดท ดีซ เวิลด แฮ็ส ทู กิฝ)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)

Something deep inside keeps saying life is like a vaper
(ซัมติง ดีพ อีนไซด คีพ เซอิง ไลฟ อีส ไลค เก vaper)
Its gone in just a twinklin’ of an eye
(อิทซ กอน อิน จัซท ดา twinklin อ็อฝ แอน ไอ)

I wanna cry like the rain
(ไอ วอนนา คไร ไลค เดอะ เรน)
Cry like the rain
(คไร ไลค เดอะ เรน)
Shine like the sun on a beautiful mornin’
(ไฌน ไลค เดอะ ซัน ออน อะ บยูทิฟุล มอร์นิน)
Sing tothe heavens like a church bell ringin’
(ซิง tothe เฮฝเอ็น ไลค เก เชิช เบลล์ ริงงิน)
Fight with the devil and go down swingin’
(ไฟท วิฑ เดอะ เด๊ฝิ้ล แอ็นด โก เดาน สวิงกิน)
Fly like a bird
(ฟไล ไลค เก เบิด)
Roll like a stone
(โรล ไลค เก ซโทน)
Love like I aint afraid to be alone
(ลัฝ ไลค ไก เอน อัฟเรด ทู บี อะโลน)
Take everything that this world has to give
(เทค เอ๊วี่ติง แดท ดีซ เวิลด แฮ็ส ทู กิฝ)
I wanna take any breath I can get
(ไอ วอนนา เทค เอนอิ บเร็ธ ไอ แค็น เก็ท)
I wanna live
(ไอ วอนนา ไลฝ)

Yeah Yeah
(เย่ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want to Live คำอ่านไทย Josh Gracin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น