เนื้อเพลง Aquarius คำอ่านไทย Aqua

Aquarius, was born the night
( Aquarius , วอส บอน เดอะ ไนท)
The shining stars, needed brighter shining light
(เดอะ ชายนิง ซทา , นีด ไบท์เดอ ชายนิง ไลท)
Aquarius, was my savior
(Aquarius , วอส มาย เซฝเยอะ)
It came along, like a blast from out of sight
(อิท เคม อะลอง , ไลค เก บลาซท ฟร็อม เอ้า อ็อฝ ไซท)

When I was weak, you came along
(ฮเว็น นาย วอส วีค , ยู เคม อะลอง)
Enlightened me, covered the sun
(เอไลเดน มี , คัฝเออะ เดอะ ซัน)
You seduced me, I can never ever run
(ยู ซิดยูซ มี , ไอ แค็น เนฝเวอะ เอฝเออะ รัน)

* Cause I, can only lose
(* คอส ไอ , แค็น โอ๊นลี่ ลูส)
When I’m, Aquarius
(ฮเว็น แอม , Aquarius)
You’re the power that I need
(ยัวร์ เดอะ เพาเออะ แดท ไอ นีด)
To make it all succeed, can hear me call?
(ทู เมค อิท ดอร์ ซัคซีด , แค็น เฮีย มี คอล)

Aquarius, is the stardust
(Aquarius , อีส เดอะ ซตาทดัซ)
It kills the faith, and the only one I trust
(อิท คิล เดอะ เฟธ , แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ ทรัซท)
It calls your name, and you listen
(อิท คอล ยุร เนม , แอ็นด ยู ลิ๊สซึ่น)
It steals your soul, and your hunger and your lust
(อิท ซทีล ยุร โซล , แอ็นด ยุร ฮังเกอะ แอ็นด ยุร ลัซท)

For life, and being free [it’s killing me, it’s killing me]
(ฟอ ไลฟ , แอ็นด บีอิง ฟรี [ อิทซ คีลลิง มี , อิทซ คีลลิง มี ])
Its dragging you, it’s killing me [it’s killing me, it’s killing me]
(อิทซ แดรกกิ้ง ยู , อิทซ คีลลิง มี [ อิทซ คีลลิง มี , อิทซ คีลลิง มี ])
You seduced me, I can never ever run
(ยู ซิดยูซ มี , ไอ แค็น เนฝเวอะ เอฝเออะ รัน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Can you hear me call?
(แค็น ยู เฮีย มี คอล)

** I wish the stars would turn you in, and leave me standing in the wind
(** ไอ วิฌ เดอะ ซทา เวิด เทิน ยู อิน , แอ็นด ลีฝ มี ซแทนดิง อิน เดอะ วินด)
I wish the devil gave you up, and all the snow would melt and stop
(ไอ วิฌ เดอะ เด๊ฝิ้ล เกฝ ยู อัพ , แอ็นด ออล เดอะ ซโน เวิด เม็ลท แอ็นด ซท็อพ)

This is it, I can’t run away
(ดีซ ซิส อิท , ไอ แค็นท รัน อะเว)
You’re controlling my life, and I can hear me say
(ยัวร์ คันโทรลริ่ง มาย ไลฟ , แอ็นด ดาย แค็น เฮีย มี เซ)

Cause I, can only lose
(คอส ไอ , แค็น โอ๊นลี่ ลูส)
When I’m, Aquarius
(ฮเว็น แอม , Aquarius)
Your the power that I need
(ยุร เดอะ เพาเออะ แดท ไอ นีด)
To make it all succeed
(ทู เมค อิท ดอร์ ซัคซีด)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Aquarius คำอ่านไทย Aqua

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น