เนื้อเพลง Light My Fire คำอ่านไทย Will Young

You know that it would be untrue
( ยู โน แดท ดิธ เวิด บี อันทรู)
You know that I would be a liar
(ยู โน แดท ไอ เวิด บี อะ ไลเออะ)
If I was to say to you girl,
(อิฟ ฟาย วอส ทู เซ ทู ยู เกิล ,)
We couldn’t get much higher
(วี คูดซึ่น เก็ท มัช ไฮเออะ)

Come on baby, light my fire
(คัมมอน เบบิ , ไลท มาย ไฟร)
Come on baby, light my fire
(คัมมอน เบบิ , ไลท มาย ไฟร)
Try to set the night on fire
(ทไร ทู เซ็ท เดอะ ไนท ออน ไฟร)

The time to hesitate is through
(เดอะ ไทม ทู เฮสอิเทท อีส ธรู)
There’s no time to wallow in the mire
(แดร์ โน ไทม ทู วอลโล อิน เดอะ ไมร)
If I was to say to you
(อิฟ ฟาย วอส ทู เซ ทู ยู)
That our love becomes a funeral pyre
(แดท เอ๊า ลัฝ บิคัม ซา ฟยูเนอะแร็ล ไพร)

Yeah, Yeah, Yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

Light my fire
(ไลท มาย ไฟร)
Light my fire yeah yeah
(ไลท มาย ไฟร เย่ เย่)

The time to hesitate is through
(เดอะ ไทม ทู เฮสอิเทท อีส ธรู)
There’s no time to wallow in the mire
(แดร์ โน ไทม ทู วอลโล อิน เดอะ ไมร)
Try now we can only lose
(ทไร เนา วี แค็น โอ๊นลี่ ลูส)
And our love become a funeral pyre
(แอ็นด เอ๊า ลัฝ บิคัม อะ ฟยูเนอะแร็ล ไพร)

Come on baby light my fire
(คัมมอน เบบิ ไลท มาย ไฟร)
Come on baby light, light my fire
(คัมมอน เบบิ ไลท , ไลท มาย ไฟร)
Light my fire, Light my fire, light my fire,
(ไลท มาย ไฟร , ไลท มาย ไฟร , ไลท มาย ไฟร ,)

Light, light, light, light, light, girl, girl, girl
(ไลท , ไลท , ไลท , ไลท , ไลท , เกิล , เกิล , เกิล)

All you’ve got to do is light my fire
(ออล ยู๊ฟ ก็อท ทู ดู อีส ไลท มาย ไฟร)
Light my fire girl, yeah, yeah
(ไลท มาย ไฟร เกิล , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Light My Fire คำอ่านไทย Will Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น