เนื้อเพลง My Father’s Eyes คำอ่านไทย Eric Clapton

by Eric Clapton
( ไบ อีริคClapton)

Sailing down behind the sun, waiting for my prince to come.
(เซลลิง เดาน บิไฮนด เดอะ ซัน , เวททิง ฟอ มาย พรินซ ทู คัม)
Praying for the healing rain to restore my soul again.
(เพลยอิง ฟอ เดอะ ฮิวลิง เรน ทู ริซโท มาย โซล อะเกน)
Just a toerag on the run. How did I get here? What have I done?
(จัซท ดา toerag ออน เดอะ รัน เฮา ดิด ดาย เก็ท เฮียร ว็อท แฮ็ฝ ไอ ดัน)
When will all my hopes arrive?
(ฮเว็น วิล ออล มาย โฮพ แอะไรฝ)
How will I know him? When I look in my father’s eyes.
(เฮา วิล ไอ โน ฮิม ฮเว็น นาย ลุค อิน มาย ฟาเฑอะ ไอ)

Then the light begins to shine and I hear those ancient lullabys.
(เด็น เดอะ ไลท บีกีน ทู ไฌน แอ็นด ดาย เฮีย โฑส เอนเฌ็นท ลัลละไบ)
And as I watched this seedling grow, feel my heart start to overflow
(แอ็นด แอ็ส ซาย ว็อช ดีซ ซีดลิง กโร , ฟีล มาย ฮาท ซทาท ทู โอเฝิฟโล)
When will I learn the words to say? How do I teach him? What do we play?
(ฮเว็น วิล ไอ เลิน เดอะ เวิด ทู เซ เฮา ดู ไอ ทีช ฮิม ว็อท ดู วี พเล)
If I did, I’d realize
(อิฟ ฟาย ดิด , อาย รีแอะไลส)
That’s when I need him, that’s when I need my father’s eyes.
(แด๊ท ฮเว็น นาย นีด ฮิม , แด๊ท ฮเว็น นาย นีด มาย ฟาเฑอะ ไอ)

Were you really so far away?
(เวอ ยู ริแอ็ลลิ โซ ฟา อะเว)
Were you really so far away?
(เวอ ยู ริแอ็ลลิ โซ ฟา อะเว)
Were you really so far away?
(เวอ ยู ริแอ็ลลิ โซ ฟา อะเว)
Were you really so far away?
(เวอ ยู ริแอ็ลลิ โซ ฟา อะเว)

Then the jagged edge appears through the distant clouds of tears.
(เด็น เดอะ แจกกิด เอ็จ แอ็พเพีย ธรู เดอะ ดีซแท็นท คเลาด อ็อฝ เทีย)
I’m like a bridge that has washed away; my foundations were made of clay.
(แอม ไลค เก บริจ แดท แฮ็ส ว็อฌ อะเว ; มาย เฟานเดฌัน เวอ เมด อ็อฝ คเล)
As my soul slides down to die. How could I lose him? What did I try?
(แอ็ส มาย โซล ซไลด เดาน ทู ได เฮา เคิด ดาย ลูส ฮิม ว็อท ดิด ดาย ทไร)
If I did, I’d recognize
(อิฟ ฟาย ดิด , อาย เรคอ็อกไนส)
He was here with me; I’d looked into my father’s eyes.
(ฮี วอส เฮียร วิฑ มี ; อาย ลุค อีนทุ มาย ฟาเฑอะ ไอ)

As my soul slides down to die. How could I lose him? What did I try?
(แอ็ส มาย โซล ซไลด เดาน ทู ได เฮา เคิด ดาย ลูส ฮิม ว็อท ดิด ดาย ทไร)
If I did, I’d recognize
(อิฟ ฟาย ดิด , อาย เรคอ็อกไนส)
He was here with me; I’d looked into my father’s eyes.
(ฮี วอส เฮียร วิฑ มี ; อาย ลุค อีนทุ มาย ฟาเฑอะ ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Father’s Eyes คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น