เนื้อเพลง Keep Ya Head Up คำอ่านไทย 2Pac

Little somethin for my godson Elijah and a little girl named Corinne
( ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ฟอ มาย godson Elijah แอ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เนม โครลีน)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])

Some say the blacker the berry, the sweeter the juice
(ซัม เซ เดอะ blacker เดอะ เบริ , เดอะ สวีตเดอ เดอะ จูซ)
I say the darker the flesh then the deeper the roots
(ไอ เซ เดอะ ดาร์คเกอร์ เดอะ ฟเล็ฌ เด็น เดอะ ดิพเพอเดอะ รูท)
I give a holler to my sisters on welfare
(ไอ กิฝ อะ ฮอลเลอะ ทู มาย ซีซเทอะ ออน เวลแฟ)
Tupac cares, and don’t nobody else care
(ทูแปค แค , แอ็นด ด้อนท์ โนบอดี้ เอ็ลซ แค)
And uhh, I know they like to beat ya down a lot
(แอ็นด อา , ไอ โน เด ไลค ทู บีท ยา เดาน อะ ล็อท)
When you come around the block brothas clown a lot
(ฮเว็น ยู คัม อะเรานด เดอะ บล็อค บอตดา คเลาน อะ ล็อท)
But please don’t cry, dry your eyes, never let up
(บัท พลีส ด้อนท์ คไร , ดไร ยุร ไอ , เนฝเวอะ เล็ท อัพ)
Forgive but don’t forget, girl keep your head up
(เฟาะกีฝ บัท ด้อนท์ เฟาะเกท , เกิล คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)
And when he tells you you ain’t nuttin don’t believe him
(แอ็นด ฮเว็น ฮี เท็ล ยู ยู เอน นัทดินด้อนท์ บิลีฝ ฮิม)
And if he can’t learn to love you you should leave him
(แอ็นด อิฟ ฮี แค็นท เลิน ทู ลัฝ ยู ยู เชิด ลีฝ ฮิม)
Cause sista you don’t need him
(คอส sista ยู ด้อนท์ นีด ฮิม)
And I ain’t tryin to gas ya up, I just call em how I see em
(แอ็นด ดาย เอน ทายอิน ทู แก๊ซ ยา อัพ , ไอ จัซท คอล เอ็ม เฮา ไอ ซี เอ็ม)
You know it makes me unhappy [what’s that]
(ยู โน อิท เมค มี อันแฮพพิ [ ว็อท แดท ])
When brothas make babies, and leave a young mother to be a pappy
(ฮเว็น บอตดา เมค เบบีสฺ , แอ็นด ลีฝ อะ ยัง ม๊าเธ่อร์ ทู บี อะ pappy)
And since we all came from a woman
(แอ็นด ซินซ วี ออล เคม ฟร็อม มา วูมเอิน)
Got our name from a woman and our game from a woman
(ก็อท เอ๊า เนม ฟร็อม มา วูมเอิน แอ็นด เอ๊า เกม ฟร็อม มา วูมเอิน)
I wonder why we take from our women
(ไอ วันเดอะ ฮไว วี เทค ฟร็อม เอ๊า วีมเอิน)
Why we rape our women, do we hate our women?
(ฮไว วี เรพ เอ๊า วีมเอิน , ดู วี เฮท เอ๊า วีมเอิน)
I think it’s time to kill for our women
(ไอ ธิงค อิทซ ไทม ทู คิล ฟอ เอ๊า วีมเอิน)
Time to heal our women, be real to our women
(ไทม ทู ฮีล เอ๊า วีมเอิน , บี ริแอ็ล ทู เอ๊า วีมเอิน)
And if we don’t we’ll have a race of babies
(แอ็นด อิฟ วี ด้อนท์ เว็ล แฮ็ฝ อะ เรซ อ็อฝ เบบีสฺ)
That will hate the ladies, that make the babies
(แดท วิล เฮท เดอะ เลดิส , แดท เมค เดอะ เบบีสฺ)
And since a man can’t make one
(แอ็นด ซินซ อะ แม็น แค็นท เมค วัน)
He has no right to tell a woman when and where to create one
(ฮี แฮ็ส โน ไรท ทู เท็ล อะ วูมเอิน ฮเว็น แอ็นด ฮแว ทู คริเอท วัน)
So will the real men get up
(โซ วิล เดอะ ริแอ็ล เม็น เก็ท อัพ)
I know you’re fed up ladies, but keep your head up
(ไอ โน ยัวร์ เฟ็ด อัพ เลดิส , บัท คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Keep ya head up, oooo child things are gonna get easier
(คีพ ยา เฮ็ด อัพ , อู้ ไชล ธิง แซร์ กอนนะ เก็ท อีสไซน์)
ooooo child things are gonna get brighter [2x]
(อู ไชล ธิง แซร์ กอนนะ เก็ท ไบท์เดอ [ 2x ])

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])

Aiyyo, I remember Marvin Gaye, used to sing ta me
(เออายเอว , ไอ ริเมมเบอะ มาร์วิน เก๋ , ยูซ ทู ซิง ทา มี)
He had me feelin like black was tha thing to be
(ฮี แฮ็ด มี ฟีลิน ไลค บแล็ค วอส ท่า ธิง ทู บี)
And suddenly tha ghetto didn’t seem so tough
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ ท่า เกทโท ดิ๊นอิน ซีม โซ ทั๊ฟ)
And though we had it rough, we always had enough
(แอ็นด โธ วี แฮ็ด ดิท รัฟ , วี ออลเว แฮ็ด อินัฟ)
I huffed and puffed about my curfew and broke the rules
(ไอ ฮัฟ แอ็นด พัฟ อะเบาท มาย เคอฟยู แอ็นด บโรค เดอะ รูล)
Ran with the local crew, and had a smoke or two
(แร็น วิฑ เดอะ โลแค็ล ครู , แอ็นด แฮ็ด อะ ซโมค ออ ทู)
And I realize momma really paid the price
(แอ็นด ดาย รีแอะไลส มอมมาริแอ็ลลิ เพลด เดอะ พไรซ)
She nearly gave her life, to raise me right
(ชี เนียลิ เกฝ เฮอ ไลฟ , ทู เรส มี ไรท)
And all I had ta give her was my pipe dream
(แอ็นด ออล ไอ แฮ็ด ทา กิฝ เฮอ วอส มาย ไพพ ดรีม)
Of how I’d rock the mic, and make it to tha bright screen
(อ็อฝ เฮา อาย ร็อค เดอะ ไมคะ , แอ็นด เมค อิท ทู ท่า ไบร๊ท ซครีน)
I’m tryin to make a dollar out of fifteen cents
(แอม ทายอิน ทู เมค เก ดอลเลอะ เอ้า อ็อฝ ฟีฟทีน เซ็นท)
It’s hard to be legit and still pay tha rent
(อิทซ ฮาด ทู บี เลจิท แอ็นด ซทิล เพ ท่า เร็นท)
And in the end it seems I’m headin for tha pen
(แอ็นด อิน ดิ เอ็นด ดิท ซีม แอม เฮดิน ฟอ ท่า เพ็น)
I try and find my friends, but they’re blowin in the wind
(ไอ ทไร แอ็นด ไฟนด มาย ฟเร็นด , บัท เดรว โบลวิน อิน เดอะ วินด)
Last night my buddy lost his whole family
(ลาซท ไนท มาย บัดดิ ล็อซท ฮิส โฮล แฟมอิลิ)
It’s gonna take the man in me to conquer this insanity
(อิทซ กอนนะ เทค เดอะ แม็น อิน มี ทู คองเคอะ ดีซ อินแซนอิทิ)
It seems tha rain’ll never let up
(อิท ซีม ท่า rainll เนฝเวอะ เล็ท อัพ)
I try to keep my head up, and still keep from gettin wet up
(ไอ ทไร ทู คีพ มาย เฮ็ด อัพ , แอ็นด ซทิล คีพ ฟร็อม เกดดิน เว็ท อัพ)
You know it’s funny when it rains it pours
(ยู โน อิทซ ฟันนิ ฮเว็น หนิด เรน ซิท โพ)
They got money for wars, but can’t feed the poor
(เด ก็อท มันอิ ฟอ วอ , บัท แค็นท ฟี เดอะ พูร)
Say there ain’t no hope for the youth and the truth is
(เซ แดร์ เอน โน โฮพ ฟอ เดอะ ยูธ แอ็นด เดอะ ทรูธ อีส)
it ain’t no hope for tha future
(อิท เอน โน โฮพ ฟอ ท่า ฟยูเชอะ)
And then they wonder why we crazy
(แอ็นด เด็น เด วันเดอะ ฮไว วี คเรสิ)
I blame my mother, for turning my brother into a crack baby
(ไอ บเลม มาย ม๊าเธ่อร์ , ฟอ เทินนิง มาย บรัฑเออะ อีนทุ อะ คแร็ค เบบิ)
We ain’t meant to survive, cause it’s a setup
(วี เอน เม็นท ทู เซอะไฝฝ , คอส อิทซ ซา เซฟอับ)
And even though you’re fed up
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยัวร์ เฟ็ด อัพ)
Huh, ya got to keep your head up
(ฮู , ยา ก็อท ทู คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse Three:]
([ เฝิซ ธรี : ])

And uhh
(แอ็นด อา)
To all the ladies havin babies on they own
(ทู ออล เดอะ เลดิส เฮฝวิน เบบีสฺ ออน เด โอน)
I know it’s kinda rough and you’re feelin all alone
(ไอ โน อิทซ กินดา รัฟ แอ็นด ยัวร์ ฟีลิน ออล อะโลน)
Daddy’s long gone and he left you by ya lonesome
(แดดดิ ล็อง กอน แอ็นด ฮี เล็ฟท ยู ไบ ยา โลนซัม)
Thank the Lord for my kids, even if nobody else want em
(แธ็งค เดอะ ลอด ฟอ มาย คิด , อีเฝ็น อิฟ โนบอดี้ เอ็ลซ ว็อนท เอ็ม)
Cause I think we can make it, in fact, I’m sure
(คอส ไอ ธิงค วี แค็น เมค อิท , อิน แฟ็คท , แอม ฌุร)
And if you fall, stand tall and comeback for more
(แอ็นด อิฟ ยู ฟอล , ซแท็นด ทอล แอ็นด คัมแบ็ค ฟอ โม)
Cause ain’t nuttin worse than when your son
(คอส เอน นัทดินเวิซ แฑ็น ฮเว็น ยุร ซัน)
wants to kno why his daddy don’t love him no mo’
(ว็อนท ทู โน ฮไว ฮิส แดดดิ ด้อนท์ ลัฝ ฮิม โน โม)
You can’t complain you was dealt this
(ยู แค็นท ค็อมพเลน ยู วอส เด็ลท ดีซ)
hell of a hand without a man, feelin helpless
(เฮ็ล อ็อฝ อะ แฮ็นด วิเฑาท ดา แม็น , ฟีลิน เฮลพเล็ซ)
Because there’s too many things for you to deal with
(บิคอส แดร์ ทู เมนอิ ธิง ฟอ ยู ทู ดีล วิฑ)
Dying inside, but outside you’re looking fearless
(ไดอิง อีนไซด , บัท เอาทไซด ยัวร์ ลุคอิง เฟียเล็ซ)
While tears, is rollin down your cheeks
(ฮไวล เทีย , อีส โรลลิน เดาน ยุร ชีค)
Ya steady hopin things don’t all down this week
(ยา ซเทดอิ โฮพปิน ธิง ด้อนท์ ดอร์ เดาน ดีซ วีค)
Cause if it did, you couldn’t take it, and don’t blame me
(คอส อิฟ อิท ดิด , ยู คูดซึ่น เทค อิท , แอ็นด ด้อนท์ บเลม มี)
I was given this world I didn’t make it
(ไอ วอส กีฝเอ็น ดีซ เวิลด ดาย ดิ๊นอิน เมค อิท)
And now my son’s getten older and older and cold
(แอ็นด เนา มาย ซัน getten โอลเดอะ แอ็นด โอลเดอะ แอ็นด โคลด)
From havin the world on his shoulders
(ฟร็อม เฮฝวิน เดอะ เวิลด ออน ฮิส โฌลเดอะ)
While the rich kids is drivin Benz
(ฮไวล เดอะ ริช คิด ซิส ดรายวิน เบนซฺ)
I’m still tryin to hold on to my survivin friends
(แอม ซทิล ทายอิน ทู โฮลด ออน ทู มาย เซอวายวินฟเร็นด)
And it’s crazy, it seems it’ll never let up, but
(แอ็นด อิทซ คเรสิ , อิท ซีม อิว เนฝเวอะ เล็ท อัพ , บัท)
please… you got to keep your head up
(พลีส ยู ก็อท ทู คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Keep Ya Head Up คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น