เนื้อเพลง Eventually คำอ่านไทย Pink

I am an opportunity and I knock so softly
( ไอ แอ็ม แอน ออพ็อทยูนิทิ แอ็นด ดาย น็อค โซ ซอฟทลิ)
Sometimes I get loud when I wish everybody’d just
(ซัมไทม์ ซาย เก็ท เลาด ฮเว็น นาย วิฌ everybodyd จัซท)
get off me
(เก็ท ออฟฟ มี)
So many playas you’d think I was a ball game
(โซ เมนอิ พอลเย ยูต ธิงค ไอ วอส ซา บอล เกม)
Its every man for themself, there are no
(อิทซ เอฝริ แม็น ฟอ เดทเซล , แดร์ อาร์ โน)
team mates
(ทีม เมท)
This life gets lonely when everybody wants
(ดีซ ไลฟ เก็ท โลนลิ ฮเว็น เอวี่บอดี้ ว็อนท)
something
(ซัมติง)
This might have been your fate
(ดีซ ไมท แฮ็ฝ บีน ยุร เฟท)
But they’ll get their’s eventually
(บัท เด๊ว เก็ท แด อิเฝนชัวลิ)
And I hope I’m there
(แอ็นด ดาย โฮพ แอม แดร์)

Surrounded by familiar faces without names
(ซะเรานด ไบ ฟะมีลเยอะ เฟซ วิเฑาท เนม)
None of them know me or want to share my pain
(นัน อ็อฝ เฑ็ม โน มี ออ ว็อนท ทู แฌ มาย เพน)
And they only wish to bask in my light, then fade
(แอ็นด เด โอ๊นลี่ วิฌ ทู บาซค อิน มาย ไลท , เด็น เฝด)
away
(อะเว)
To win my love, to them a game
(ทู วิน มาย ลัฝ , ทู เฑ็ม มา เกม)
To watch me live my life in pain
(ทู ว็อช มี ไลฝ มาย ไลฟ อิน เพน)
When all is done and the glitter fades, fades
(ฮเว็น ออล อีส ดัน แอ็นด เดอะ กลีทเทอะ เฝด , เฝด)
away
(อะเว)
They’ll get their’s eventually
(เด๊ว เก็ท แด อิเฝนชัวลิ)
And I hope I’m there
(แอ็นด ดาย โฮพ แอม แดร์)

I drank your poison cuz you told me its wine
(ไอ ดแร็งค ยุร พ๊อยซั่น คัซ ยู โทลด มี อิทซ ไวน)
Shame on you if you fool once
(เฌม ออน ยู อิฟ ยู ฟูล วันซ)
Shame on me if you fool me twice
(เฌม ออน มี อิฟ ยู ฟูล มี ทไวซ)
I didn’t know the price
(ไอ ดิ๊นอิน โน เดอะ พไรซ)
You’ll get yours eventually
(โยว เก็ท ยุร อิเฝนชัวลิ)

So what good am I to you if I can’t be broken?
(โซ ว็อท เกิด แอ็ม ไอ ทู ยู อิฟ ฟาย แค็นท บี บโรเค็น)
You’ll get yours, yes you’ll get yours
(โยว เก็ท ยุร , เย็ซ โยว เก็ท ยุร)
Eventually
(อิเฝนชัวลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eventually คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น