เนื้อเพลง Sometimes คำอ่านไทย Ash

Can’t sleep in the city, you’re far away
( แค็นท ซลีพ อิน เดอะ ซีทอิ , ยัวร์ ฟา อะเว)
Cigarettes keep me skinny, and your mind off the rain
(ซิกะเรท คีพ มี ซคีนอิ , แอ็นด ยุร ไมนด ออฟฟ เดอะ เรน)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

Feelings are distant, I know guilt by name
(ฟีลอิง แซร์ ดีซแท็นท , ไอ โน กิลท ไบ เนม)
It was the hardest thing, watching you slip away
(อิท วอส เดอะ ฮาร์เดท ธิง , วัทชิง ยู ซลิพ อะเว)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

Sometimes it happens, feelings die
(ซัมไทม์ ซิท แฮพเพ็น , ฟีลอิง ได)
Whole years are lost in the blink of an eye
(โฮล เยีย แซร์ ล็อซท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
We once had it all but events conspired, sometimes
(วี วันซ แฮ็ด ดิท ออล บัท อิเฝนท ค็อนสไพร , ซัมไทม์)

Good morning sweet thing, you’re safe in my hands
(เกิด มอนิง สวี้ท ธิง , ยัวร์ เซฟ อิน มาย แฮ็นด)
I am no saint, but I understand
(ไอ แอ็ม โน เซนท , บัท ไอ อันเดิซแทนด)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

Sometimes it happens, feelings die
(ซัมไทม์ ซิท แฮพเพ็น , ฟีลอิง ได)
Whole years are lost in the blink of an eye
(โฮล เยีย แซร์ ล็อซท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
We once had it all but events conspired, sometimes
(วี วันซ แฮ็ด ดิท ออล บัท อิเฝนท ค็อนสไพร , ซัมไทม์)

Now that it’s over, it is through
(เนา แดท อิทซ โอเฝอะ , อิท อีส ธรู)
It gets me every time I think of you
(อิท เก็ท มี เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อ็อฝ ยู)
Sometimes it happens, feelings die, sometimes
(ซัมไทม์ ซิท แฮพเพ็น , ฟีลอิง ได , ซัมไทม์)

I miss your warm skin, beside me at night
(ไอ มิซ ยุร วอม ซคิน , บิไซด มี แอ็ท ไนท)
I miss your flesh, in the dawn light
(ไอ มิซ ยุร ฟเล็ฌ , อิน เดอะ ดอน ไลท)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)
Oh sometimes, sometimes
(โอ ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

Sometimes it happens, feelings die
(ซัมไทม์ ซิท แฮพเพ็น , ฟีลอิง ได)
Whole years are lost in the blink of an eye
(โฮล เยีย แซร์ ล็อซท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)
We once had it all but events conspired, sometimes
(วี วันซ แฮ็ด ดิท ออล บัท อิเฝนท ค็อนสไพร , ซัมไทม์)

Saturn’s decline in my star sign
(แซทเอิน ดิคไลน อิน มาย ซทา ไซน)
Seasonal adjustments, stars realign
(ซีสแน็ล แอะจัซทเม็นท , ซทา realign)
Sometimes it happens, feelings die, sometimes
(ซัมไทม์ ซิท แฮพเพ็น , ฟีลอิง ได , ซัมไทม์)
Oh sometimes
(โอ ซัมไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sometimes คำอ่านไทย Ash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น