เนื้อเพลง Free Yourself คำอ่านไทย Fantasia Barrino

Baby you don’t pay no mind
( เบบิ ยู ด้อนท์ เพ โน ไมนด)
You act like you don’t love me no more
(ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)
Maybe you need space or some time
(เมบี ยู นีด ซเพซ ออ ซัม ไทม)
Your attitude is unpredictable
(ยุร แอททิทยูด อีส อันเพรนดิคเทเบิล)
And I don’t want to make you unhappy
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เมค ยู อันแฮพพิ)
If you’re not happy then you’re free to go on
(อิฟ ยัวร์ น็อท แฮพพิ เด็น ยัวร์ ฟรี ทู โก ออน)
Cause I don’t want you stayin’ around
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู สเตยิน อะเรานด)
If I make you so miserable
(อิฟ ฟาย เมค ยู โซ มิเซอร์เรเบิล)

If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me]
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี ])
Go ahead and free yourself
(โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ)
[Go ahead and free yourself … yeah]
([ โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ เย่ ])
If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me]
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี ])
Go ahead to someone else
(โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ)
[Go ahead to someone else … yeah]
([ โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ เย่ ])

repeat
(ริพีท)

Again and again I try, I try
(อะเกน แอ็นด อะเกน นาย ทไร , ไอ ทไร)
Baby don’t you know I try, ohoh yeah
(เบบิ ด้อนท์ ยู โน ไอ ทไร , ohoh เย่)
But the love I had inside has died
(บัท เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด อีนไซด แฮ็ส ได)
For the love I had inside has died
(ฟอ เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด อีนไซด แฮ็ส ได)
Oh oh … wooh … wooh wooh…
(โอ โอ วู วู วู)

Won’t you be a man if it’s over
(ว็อนท ยู บี อะ แม็น อิฟ อิทซ โอเฝอะ)
And just admit that things ain’t the same
(แอ็นด จัซท แอ็ดมีท แดท ธิง เอน เดอะ เซม)
Instead of making me think it’s all good
(อินซเทด อ็อฝ เมคอิง มี ธิงค อิทซ ซอร์ เกิด)
Between us, which one’s to blame?
(บีทวิน อัซ , ฮวิช วัน ทู บเลม)
I took a lot too much to handle
(ไอ ทุค กา ล็อท ทู มัช ทู แฮ๊นเดิ้ล)
Until I can’t take this game no more
(อันทีล ไอ แค็นท เทค ดีซ เกม โน โม)
This love thing is full of scandals
(ดีซ ลัฝ ธิง อีส ฟูล อ็อฝ ซแคนแด็ล)
So you’re welcome to walk
(โซ ยัวร์ เวลคัม ทู วอค)

If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me]
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี ])
Oh go ahead and free yourself
(โอ โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ)
[Go ahead and free yourself… yeah]
([ โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ เย่ ])
If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me]
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี ])
Baby go ahead to someone else
(เบบิ โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ)
[Go ahead to someone else… yeah]
([ โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ เย่ ])

Repeat
(ริพีท)

Again and again I’ve tried
(อะเกน แอ็นด อะเกน แอฝ ทไร)
Time and time again, I’ve tried it over and over and over
(ไทม แอ็นด ไทม อะเกน , แอฝ ทไร ดิท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)
But the love I had inside has died
(บัท เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ด อีนไซด แฮ็ส ได)
Oh, baby, it’s died, yeah …. yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah over
(โอ , เบบิ , อิทซ ได , เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ โอเฝอะ)
Said I’m tired, tired
(เซ็ด แอม ไทร , ไทร)
Just want somebody to love me
(จัซท ว็อนท ซัมบอดี้ ทู ลัฝ มี)
Oh yeah yeah yeah yeah yeah
(โอ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)
Said I just want somebody
(เซ็ด ดาย จัซท ว็อนท ซัมบอดี้)
I had to take it there
(ไอ แฮ็ด ทู เทค อิท แดร์)
I had to take it there
(ไอ แฮ็ด ทู เทค อิท แดร์)
Cause I’m tired
(คอส แอม ไทร)
Ohhhhhhhh yeah!
(โอ้~ เย่ !)

If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me]
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี ])
Hey, go ahead and free yourself
(เฮ , โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ)
[Go ahead and free yourself]
([ โก อะเฮด แอ็นด ฟรี ยุรเซลฟ ])
If you don’t want me then don’t talk to me
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
[If you don’t want me then don’t talk to me
([ อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท มี เด็น ด้อนท์ ทอค ทู มี)
Go ahead to someone else
(โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ)
[Go ahead to someone else]
([ โก อะเฮด ทู ซัมวัน เอ็ลซ ])

You’re playin’ games
(ยัวร์ เพลย์ยิน เกม)

Repeat to fade out
(ริพีท ทู เฝด เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free Yourself คำอ่านไทย Fantasia Barrino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น