เนื้อเพลง The Boy Is Mine คำอ่านไทย Monica feat Brandy

Brandy – Excuse me can I please talk to you for a minute?
(โอ , ไอ โน ดิ เอ็นด มัซท บี ดรออิง เนีย บแรนดิ เอ็คซคยูซ มี แค็น นาย พลีส ทอค ทู ยู ฟอ รา มินยูท)
Monica – Uh Hu sure you know you look kinda familiar.
(มอนหนิก้า อา ฮู ฌุร ยู โน ยู ลุค กินดา ฟะมีลเยอะ)
Brandy – Yeah you do to, but I just wanted to know do you know somebody named? Oh you know his name.
(บแรนดิ เย่ ยู ดู ทู , บัท ไอ จัซท ว็อนท ทู โน ดู ยู โน ซัมบอดี้ เนม โอ ยู โน ฮิส เนม)
Monica – Oh yeah definitely I know his name.
(มอนหนิก้า โอ เย่ เดฟอินิทลิ ไอ โน ฮิส เนม)
Brandy – Well I just want to let you that he’s mine.
(บแรนดิ เว็ล ไอ จัซท ว็อนท ทู เล็ท ยู แดท อีส ไมน)
Monica – Huh no no he’s mine!
(มอนหนิก้า ฮู โน โน อีส ไมน !)
Chorus:
(โครัซ :)
You need to give it up
(ยู นีด ทู กิฝ อิท อัพ)
Had about enough
(แฮ็ด อะเบาท อินัฟ)
It’s not hard to see
(อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี)
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)
I’m sorry that you
(แอม ซอริ แดท ยู)
seem to be confused
(ซีม ทู บี ค็อนฟยูส)
He belongs to me
(ฮี บิลอง ทู มี)
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)

Brandy:
(บแรนดิ :)
Think its time we got this straight
(ธิงค อิทซ ไทม วี ก็อท ดีซ ซทเรท)
Sit and talk face to face
(ซิท แอ็นด ทอค เฟซ ทู เฟซ)
There is no way you could mistake
(แดร์ อีส โน เว ยู เคิด มิซเทค)
Him for your man are you insane
(ฮิม ฟอ ยุร แม็น อาร์ ยู อินเซน)

Monica:
(มอนหนิก้า :)
But see I know that you may be
(บัท ซี ไอ โน แดท ยู เม บี)
Just a bit jealous of me
(จัซท ดา บิท เจลอัซ อ็อฝ มี)
But your blind if you can’t see
(บัท ยุร บไลนด อิฟ ยู แค็นท ซี)
That his love is all in me
(แดท ฮิส ลัฝ อีส ซอร์ อิน มี)

Brandy:
(บแรนดิ :)
See I tried to hesitate
(ซี ไอ ทไร ทู เฮสอิเทท)
I didn’t want to say what he told me
(ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู เซ ว็อท ฮี โทลด มี)
He said without me he couldn’t make it
(ฮี เซ็ด วิเฑาท มี ฮี คูดซึ่น เมค อิท)
Through the day, Ain’t that a shame
(ธรู เดอะ เด , เอน แดท ดา เฌม)

Monica:
(มอนหนิก้า :)
But maybe you misunderstood
(บัท เมบี ยู มิซันเดิซทูด)
Cause I can’t see how he could
(คอส ไอ แค็นท ซี เฮา ฮี เคิด)
Wanna change something that’s so good
(วอนนา เชนจ ซัมติง แด๊ท โซ เกิด)
All my love was all it took
(ออล มาย ลัฝ วอส ซอร์ อิท ทุค)
[The boy is mine]
([ เดอะ บอย อีส ไมน ])

Chorus:
(โครัซ :)
You need to give it up
(ยู นีด ทู กิฝ อิท อัพ)
Had about enough [Enough]
(แฮ็ด อะเบาท อินัฟ [ อินัฟ ])
Its not hard to see
(อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี)
The boy is mine [Boy is mine]
(เดอะ บอย อีส ไมน [ บอย อีส ไมน ])
I’m sorry that you [Sorry that you]
(แอม ซอริ แดท ยู [ ซอริ แดท ยู ])
Seem to be confused [Confused]
(ซีม ทู บี ค็อนฟยูส [ ค็อนฟยูส ])
He belongs to me
(ฮี บิลอง ทู มี)
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)

Monica:
(มอนหนิก้า :)
Must you do the things you do
(มัซท ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
You keep on acting like a fool
(ยู คีพ ออน แอคทิง ไลค เก ฟูล)
You need to know its me not you
(ยู นีด ทู โน อิทซ มี น็อท ยู)
And if you didn’t know it’s cause it’s true
(แอ็นด อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน อิทซ คอส อิทซ ทรู)

Brandy:
(บแรนดิ :)
I think that you should realize
(ไอ ธิงค แดท ยู เชิด รีแอะไลส)
And try to understand why
(แอ็นด ทไร ทู อันเดิซแทนด ฮไว)
He is apart of my life
(ฮี อีส อะพาท อ็อฝ มาย ไลฟ)
I know its killing you inside
(ไอ โน อิทซ คีลลิง ยู อีนไซด)

Monica:
(มอนหนิก้า :)
You can say what you wanna say
(ยู แค็น เซ ว็อท ยู วอนนา เซ)
What we have you can’t take
(ว็อท วี แฮ็ฝ ยู แค็นท เทค)
From the truth you can’t escape
(ฟร็อม เดอะ ทรูธ ยู แค็นท เอ็ซเคพ)
I can tell the real from the fake
(ไอ แค็น เท็ล เดอะ ริแอ็ล ฟร็อม เดอะ เฟค)

Brandy:
(บแรนดิ :)
When will you get the picture
(ฮเว็น วิล ยู เก็ท เดอะ พีคเชอะ)
Your the past I’m the future
(ยุร เดอะ พาซท แอม เดอะ ฟยูเชอะ)
Get away it’s my time to shine
(เก็ท อะเว อิทซ มาย ไทม ทู ไฌน)
If you didn’t know the boy is mine
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน โน เดอะ บอย อีส ไมน)

Chorus:
(โครัซ :)
You need to give it up
(ยู นีด ทู กิฝ อิท อัพ)
Had about enough [Enough]
(แฮ็ด อะเบาท อินัฟ [ อินัฟ ])
It’s not hard to see
(อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี)
The boy is mine [To see the boy is mine]
(เดอะ บอย อีส ไมน [ ทู ซี เดอะ บอย อีส ไมน ])
I’m sorry that you [Sorry that you]
(แอม ซอริ แดท ยู [ ซอริ แดท ยู ])
Seem to be confused [Seem to be confused]
(ซีม ทู บี ค็อนฟยูส [ ซีม ทู บี ค็อนฟยูส ])
He belongs to me [He belongs to me the boy is mine]
(ฮี บิลอง ทู มี [ ฮี บิลอง ทู มี เดอะ บอย อีส ไมน ])
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)

Chorus:
(โครัซ :)
You need to give it up [Ohh ooh ooh oh ohh oh oh ]
(ยู นีด ทู กิฝ อิท อัพ [ โอ้ อู้ อู้ โอ โอ้ โอ โอ ])
Had about enough [Had about enough]
(แฮ็ด อะเบาท อินัฟ [ แฮ็ด อะเบาท อินัฟ ])
It’s not hard to see [He’s mine! He’s mine! He’s mine! He’s mine!]
(อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี [ อีส ไมน ! อีส ไมน ! อีส ไมน ! อีส ไมน ! ])
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)
I’m sorry that you [I’m so sorry you seem to be confused]
(แอม ซอริ แดท ยู [ แอม โซ ซอริ ยู ซีม ทู บี ค็อนฟยูส ])
Seem to be confused
(ซีม ทู บี ค็อนฟยูส)
He belongs to me [He belongs to me]
(ฮี บิลอง ทู มี [ ฮี บิลอง ทู มี ])
The boy is mine
(เดอะ บอย อีส ไมน)

Monica:
(มอนหนิก้า :)
You can’t destroy this love I’ve found
(ยู แค็นท ดิซทรอย ดีซ ลัฝ แอฝ เฟานด)
Your silly games I won’t allow
(ยุร ซีลลิ เกม ซาย ว็อนท แอ็ลเลา)
The boy is mine without a doubt
(เดอะ บอย อีส ไมน วิเฑาท ดา เดาท)
You might as well throw in the towel
(ยู ไมท แอ็ส เว็ล ธโร อิน เดอะ เท๊าเว่ล)

Brandy:
(บแรนดิ :)
What makes you think that he wants you
(ว็อท เมค ยู ธิงค แดท ฮี ว็อนท ยู)
When I’m the one that brought him to
(ฮเว็น แอม ดิ วัน แดท บรอท ฮิม ทู)
The special place thats in my heart
(เดอะ ซเพฌแอ็ล พเลซ แด๊ท ซิน มาย ฮาท)
He was my love right from the start
(ฮี วอส มาย ลัฝ ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)

[Monica] Give it on up
([ มอนหนิก้า ] กิฝ อิท ออน อัพ)
[Brandy] Had about enough
([ บแรนดิ ] แฮ็ด อะเบาท อินัฟ)
[Monica] It’s not hard to see
([ มอนหนิก้า ] อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี)
[Brandy] The boy is mine oh ah…
([ บแรนดิ ] เดอะ บอย อีส ไมน โอ อา)
[Monica] I’m sorry that you
([ มอนหนิก้า ] แอม ซอริ แดท ยู)
[Brandy] Seem to be confused
([ บแรนดิ ] ซีม ทู บี ค็อนฟยูส)
[Monica] He belongs to me
([ มอนหนิก้า ] ฮี บิลอง ทู มี)
[Brandy] No no. You need to give it up
([ บแรนดิ ] โน โน ยู นีด ทู กิฝ อิท อัพ)
[Monica] About enough
([ มอนหนิก้า ] อะเบาท อินัฟ)
[Brandy] It’s not hard to see
([ บแรนดิ ] อิทซ น็อท ฮาด ทู ซี)
[Monica] The boy is mine
([ มอนหนิก้า ] เดอะ บอย อีส ไมน)
[Brandy] Mine…oh mine
([ บแรนดิ ] ไมน โอ ไมน)
[Monica] You seem to be confused
([ มอนหนิก้า ] ยู ซีม ทู บี ค็อนฟยูส)
[Brandy] He belongs to me
([ บแรนดิ ] ฮี บิลอง ทู มี)

[Monica] The boy is mine, not yours
([ มอนหนิก้า ] เดอะ บอย อีส ไมน , น็อท ยุร)
[Brandy] But mine
([ บแรนดิ ] บัท ไมน)
[Monica] Not yours
([ มอนหนิก้า ] น็อท ยุร)
[Brandy] But mine
([ บแรนดิ ] บัท ไมน)
[Monica] Not yours
([ มอนหนิก้า ] น็อท ยุร)
[Brandy] But mine
([ บแรนดิ ] บัท ไมน)

I’m sorry that you
(แอม ซอริ แดท ยู)
Seem to be confused
(ซีม ทู บี ค็อนฟยูส)
He belongs to me
(ฮี บิลอง ทู มี)
The boy is mine!
(เดอะ บอย อีส ไมน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Boy Is Mine คำอ่านไทย Monica feat Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น