เนื้อเพลง That’s Why I Love You คำอ่านไทย Boyz II Men

Uhhhh yeah
( Uhhhh เย่)
Say it once
(เซ อิท วันซ)
Uhhh, mmmm
(อากรีเอดสฺ , อึม)
Yeah
(เย่)

When it’s dawning [when it’s dawning]
(ฮเว็น อิทซ ดอนนิง [ ฮเว็น อิทซ ดอนนิง ])
You’re my sunshine
(ยัวร์ มาย ซันชาย)
When my mind gets clouded [gets clouded]
(ฮเว็น มาย ไมนด เก็ท คเลาด [ เก็ท คเลาด ])
You’ve been the light inside
(ยู๊ฟ บีน เดอะ ไลท อีนไซด)
When it’s hard for me to breathe
(ฮเว็น อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู บรีฑ)
You’re the air I need
(ยัวร์ ดิ แอ ไอ นีด)
Sometimes I make you wanna leave
(ซัมไทม์ ซาย เมค ยู วอนนา ลีฝ)
But you’re always there for me
(บัท ยัวร์ ออลเว แดร์ ฟอ มี)

That’s why I love [I]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ ไอ ])
That’s why I love [said I love you baby baby]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เบบิ เบบิ ])
I love [don’t you know I love]
(ไอ ลัฝ [ ด้อนท์ ยู โน ไอ ลัฝ ])
That’s why I love you [and you know and you know]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู [ แอ็นด ยู โน แอ็นด ยู โน ])
That’s why I love [don’t you know you’re so right baby]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ ด้อนท์ ยู โน ยัวร์ โซ ไรท เบบิ ])
A girl I love [Mmmm]
(อะ เกิล ไอ ลัฝ [ อึม ])
I wanna everyone to know [said I want the world to know]
(ไอ วอนนา เอ๊วี่วัน ทู โน [ เซ็ด ดาย ว็อนท เดอะ เวิลด ทู โน ])
That I love you [hey ey]
(แดท ไอ ลัฝ ยู [ เฮ อาย์])
Date think it for now
(เดท ธิงค อิท ฟอ เนา)

When I’m crying
(ฮเว็น แอม คไรอิง)
You’re my handkerchief
(ยัวร์ มาย แฮงเคอะชิฟ)
It feels like I’m dying
(อิท ฟีล ไลค แอม ไดอิง)
You raise me up just once again
(ยู เรส มี อัพ จัซท วันซ อะเกน)
Baby you’re the star
(เบบิ ยัวร์ เดอะ ซทา)
When I’m lost
(ฮเว็น แอม ล็อซท)
The guy asks my way
(เดอะ ไก อาซค มาย เว)
At time when I’m losing my mind
(แอ็ท ไทม ฮเว็น แอม โรซิง มาย ไมนด)
You make everything OK
(ยู เมค เอ๊วี่ติง โอเค)
That’s why I, I love you
(แด๊ท ฮไว ไอ , ไอ ลัฝ ยู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
That’s why I love [I love you so]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ ไอ ลัฝ ยู โซ ])
Ohhh, yes I do
(โอ้ , เย็ซ ซาย ดู)
I love
(ไอ ลัฝ)
I really do
(ไอ ริแอ็ลลิ ดู)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
I love you, I love you, I love you eh
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู เอ)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
And girl I love you
(แอ็นด เกิล ไอ ลัฝ ยู)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
I want everyone to know
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
I love you, I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)

I love it when you come around
(ไอ ลัฝ อิท ฮเว็น ยู คัม อะเรานด)
Cause you know just how to hold me down
(คอส ยู โน จัซท เฮา ทู โฮลด มี เดาน)
Said you show enough time to hypnotize
(เซ็ด ยู โฌ อินัฟ ไทม ทู ฮีพโนะไทส)
You’re so beautiful and ain’t no doubt
(ยัวร์ โซ บยูทิฟุล แอ็นด เอน โน เดาท)
I knew baby what would I do
(ไอ นยู เบบิ ว็อท เวิด ดาย ดู)
I lose hold to my breath to explain to you
(ไอ ลูส โฮลด ทู มาย บเร็ธ ทู เอ็คซพเลน ทู ยู)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
That is why I
(แดท อีส ฮไว ไอ)
That’s why I love [I love you baby]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ ไอ ลัฝ ยู เบบิ ])
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
I love
(ไอ ลัฝ)
That’s why I love you
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
That’s why I love ah ah ah
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ อา อา อา)
And girl love you
(แอ็นด เกิล ลัฝ ยู)
I want everyone to know
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
I love you, I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
I love [I love you so much]
(ไอ ลัฝ [ ไอ ลัฝ ยู โซ มัช ])
That’s why I love you [Oh oh oh yes]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู [ โอ โอ โอ เย็ซ ])
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
And girl I love [Huh]
(แอ็นด เกิล ไอ ลัฝ [ ฮู ])
I want everyone to know
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน)
That I love you [Oh I love you]
(แดท ไอ ลัฝ ยู [ โอ ไอ ลัฝ ยู ])
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
That’s why I love [Hey]
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ [ เฮ ])
I love
(ไอ ลัฝ)
That’s why I love you
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ ยู)
That’s why I love ah ah ah
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ อา อา อา)
And girl I love
(แอ็นด เกิล ไอ ลัฝ)
I want everyone to know
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
I love [I love you]
(ไอ ลัฝ [ ไอ ลัฝ ยู ])
I love
(ไอ ลัฝ)
Ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา)
That’s why I love
(แด๊ท ฮไว ไอ ลัฝ)
And girl I love
(แอ็นด เกิล ไอ ลัฝ)
I want everyone to know
(ไอ ว็อนท เอ๊วี่วัน ทู โน)
That I love you
(แดท ไอ ลัฝ ยู)
Hey
(เฮ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s Why I Love You คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น