เนื้อเพลง Back That Azz Up คำอ่านไทย Juvenile feat Manny Fresh, Lil’ Wayne

[Juvenile]
( [ จูฝิไนล ])
Girl your workin with some ass yeah, you bad yeah
(เกิล ยุร เวิคกิน วิฑ ซัม อาซ เย่ , ยู แบ็ด เย่)
Make a n*gga spend his cash, his last yeah
(เมค เก เอ็น *gga ซเพ็นด ฮิส แค็ฌ , ฮิส ลาซท เย่)
Hoes frown when you pass yeah, they mad yeah
(โฮ ฟเราน ฮเว็น ยู เพซ เย่ , เด แม็ด เย่)
You gon’ ride in a Jag yeah, with that head
(ยู ก็อน ไรด อิน อะ แจ็ก เย่ , วิฑ แดท เฮ็ด)
You can smoke or buy a bag yeah, of grass yeah
(ยู แค็น ซโมค ออ ไบ อะ แบ็ก เย่ , อ็อฝ กราซ เย่)
Got money i can flash yeah, and trash yeah
(ก็อท มันอิ ไอ แค็น ฟแล็ฌ เย่ , แอ็นด ทแร็ฌ เย่)
Im a Big Tymer n*gga yeah, pull the trigger yeah
(แอม มา บิก Tymer เอ็น *gga เย่ , พุล เดอะ ทรีกเกอะ เย่)
A player hater flipper yeah, grave filler yeah
(อะ เพย์เยอร์ เฮเดอ ฟลีพเพอะ เย่ , กแรฝ ฟีลเลอะ เย่)
I be slangin wood yeah, out the hood yeah
(ไอ บี สแลงงิน วู๊ด เย่ , เอ้า เดอะ ฮุด เย่)
Let it be understood yeah, its all good yeah
(เล็ท ดิธ บี อันเดิซทูด เย่ , อิทซ ซอร์ เกิด เย่)
Got a n*gga scheamin large yeah, on the hard yeah
(ก็อท ดา เอ็น *gga scheamin ลาจ เย่ , ออน เดอะ ฮาด เย่)
A smooth little broad yeah from out the projects
(อะ ซมูฑ ลิ๊ทเทิ่ล บรอด เย่ ฟร็อม เอ้า เดอะ พรอจเอ็คท)
Or you can do a trick yeah, on the d*ck yeah
(ออ ยู แค็น ดู อะ ทริค เย่ , ออน เดอะ d*ck เย่)
You claimin you wanna picture that ain’t sh*t yeah
(ยู คลีมมิน ยู วอนนา พีคเชอะ แดท เอน ฌะ *ที เย่)
The n*gga with the money yeah, dont act funny yeah
(เดอะ เอ็น *gga วิฑ เดอะ มันอิ เย่ , ด้อนท์ แอ็คท ฟันนิ เย่)
Got birds and im runnin yeah, bout a hundred yeah
(ก็อท เบิด แซน แอม รูนนิน เย่ , เบาท ดา ฮันดเร็ด เย่)

[Chorus: Juvenile [repeat 2X]]
([ โครัซ : จูฝิไนล [ ริพีท 2X ] ])

Girl, you looks good, won’t you back that azz up
(เกิล , ยู ลุค เกิด , ว็อนท ยู แบ็ค แดท azz อัพ)
You’se a fine motherf*cker, won’t you back that azz up
(ยูซอะ ไฟน motherf*cker , ว็อนท ยู แบ็ค แดท azz อัพ)
Call me Big Daddy when you back that azz up
(คอล มี บิก แดดดิ ฮเว็น ยู แบ็ค แดท azz อัพ)
Hoe, who is you playin wit? Back that azz up
(โฮ , ฮู อีส ยู เพลย์ยิน วิท แบ็ค แดท azz อัพ)

[Juvenile]
([ จูฝิไนล ])
Girl, you looks good, won’t you back that azz up
(เกิล , ยู ลุค เกิด , ว็อนท ยู แบ็ค แดท azz อัพ)
You’se a fine motherf*cker, won’t you back that azz up
(ยูซอะ ไฟน motherf*cker , ว็อนท ยู แบ็ค แดท azz อัพ)
You got a stupid ass yeah, make me laugh yeah
(ยู ก็อท ดา ซทยูทิด อาซ เย่ , เมค มี ลาฟ เย่)
Make a n*gga wanna grab that, autograph that
(เมค เก เอ็น *gga วอนนา กแร็บ แดท , ออโทะกรัฟ แดท)
I’m sweatin in the drawers yeah, hard and long yeah
(แอม สเวเดน อิน เดอะ ดรอเออะ เย่ , ฮาด แอ็นด ล็อง เย่)
Wanna walk it like a dog yeah, break you off yeah
(วอนนา วอค อิท ไลค เก ด็อก เย่ , บเรค ยู ออฟฟ เย่)
Get – mine you gon’ get yours yeah, that for sure yeah
(เก็ท ไมน ยู ก็อน เก็ท ยุร เย่ , แดท ฟอ ฌุร เย่)
You f*ckin with my nerves yeah and to the curb yeah
(ยู เอฟ *ckin วิฑ มาย เนิฝ เย่ แอ็นด ทู เดอะ เคิบ เย่)
I know you b*tches know yeah, and it show yeah
(ไอ โน ยู บี *tches โน เย่ , แอ็นด ดิท โฌ เย่)
But a n*gga got some more yeah, I’m out to flow yeah
(บัท ดา เอ็น *gga ก็อท ซัม โม เย่ , แอม เอ้า ทู ฟโล เย่)
Fresh brought some sh*t yeah, and his b*tch yeah
(ฟเร็ฌ บรอท ซัม ฌะ *ที เย่ , แอ็นด ฮิส บี *tch เย่)
We be making hit yeah after hit yeah
(วี บี เมคอิง ฮิท เย่ อาฟเทอะ ฮิท เย่)
Them titties sittin nice yeah, I wanna bite yeah
(เฑ็ม ไตเติลสฺ ซิทดิน ไน๊ซ์ เย่ , ไอ วอนนา ไบท เย่)
I could f*ck you right yeah, all night yeah
(ไอ เคิด เอฟ *ck ยู ไรท เย่ , ออล ไนท เย่)
Wanna bring it to my house yeah, on the couch yeah
(วอนนา บริง อิท ทู มาย เฮาซ เย่ , ออน เดอะ เคาช เย่)
Knock the p*ssy out yeah, get them out yeah
(น็อค เดอะ พี *ssy เอ้า เย่ , เก็ท เฑ็ม เอ้า เย่)
I wanna see these hoes yeah, bend it low yeah
(ไอ วอนนา ซี ฑิส โฮ เย่ , เบ็นด ดิท โล เย่)
Let me run it in the hole yeah, and let me know yeah
(เล็ท มี รัน หนิด อิน เดอะ โฮล เย่ , แอ็นด เล็ท มี โน เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Manny Fresh]
([ Manny ฟเร็ฌ ])
I know you can’t stand it, d*ck bandit
(ไอ โน ยู แค็นท ซแท็นด ดิท , d*ck แบนดิท)
Done landed, see your drawers handed
(ดัน แล็นด , ซี ยุร ดรอเออะ แฮ็นด)
Freak to get it y’all, game spit at y’all
(ฟรีค ทู เก็ท ดิธ ยอล , เกม ซพิท แอ็ท ยอล)
Put the b*tch on the wall and I hit it y’all
(พัท เดอะ บี *tch ออน เดอะ วอล แอ็นด ดาย ฮิท ดิธ ยอล)
Lookin kind of lonely, I’m feelin horny
(ลุคกิน ไคนด อ็อฝ โลนลิ , แอม ฟีลิน ฮอนิ)
Put the d*ck ” in the Middle ” like ” Monie ”
(พัท เดอะ d*ck ” อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ” ไลค ” Monie “)
Big thick plumber chick, and a Hummer chick
(บิก ธิค พลัมเออะ ชิค , แอ็นด อะ ฮัมเมอร์ ชิค)
Beat the d*ck like a motherf*ckin drummer chick
(บีท เดอะ d*ck ไลค เก motherf*ckin ดรัมเมอะ ชิค)
See dat puddy-cat? Look at dat
(ซี แดซ puddy แค็ท ลุค แกท แดซ)
I love a f*ckin hoodie-rat, that’s a fact
(ไอ ลัฝ อะ เอฟ *ckin ฮูดี แร็ท , แด๊ท ซา แฟ็คท)
You’se a motherf*ckin get it girl, quit it girl
(ยูซอะ motherf*ckin เก็ท ดิธ เกิล , ควิท ดิธ เกิล)
I’m the n*gga, the n*gga, n*gga, that hit it girl
(แอม เดอะ เอ็น *gga , เดอะ เอ็น *gga , เอ็น *gga , แดท ฮิท ดิธ เกิล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Lil’ Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Now now now now now
(เนา เนา เนา เนา เนา)
After you back it up, then stop
(อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ , เด็น ซท็อพ)
Then wha-wha-what, drop drop it like it’s hot
(เด็น wha wha ว็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now after you back it up, then stop
(เนา อาฟเทอะ ยู แบ็ค อิท อัพ , เด็น ซท็อพ)
Now, wha-wha-wha-what drop it like it’s hot
(เนา , wha wha wha ว็อท ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Now drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(เนา ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
C-M-B make you drop it like it’s hot
(ซี เอ็ม บี เมค ยู ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Drop it like it’s hot, drop drop it like it’s hot
(ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท , ดร็อพ ดร็อพ อิท ไลค อิทซ ฮ็อท)
Ha
(ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back That Azz Up คำอ่านไทย Juvenile feat Manny Fresh, Lil’ Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น