เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Uncle Kracker

Lying in my bed I hear the clock tick,
( ลายยิง อิน มาย เบ็ด ดาย เฮีย เดอะ คล็อค ทิค ,)
And think of you
(แอ็นด ธิงค อ็อฝ ยู)
Turning in circles confusion–
(เทินนิง อิน เซ๊อร์เคิ้ล ค็อนฟยูฉัน)
Is nothing new
(อีส นัธอิง นยู)
Flashback to warm nights–
(แฟล๊ชแบค ทู วอม ไนท)
Almost left behind
(ออลโมซท เล็ฟท บิไฮนด)
Suitcase of memories,
(ซูทเคส อ็อฝ เมรโมรี ,)
Time after–
(ไทม อาฟเทอะ)

Sometimes you picture me–
(ซัมไทม์ ยู พีคเชอะ มี)
I’m walking too far ahead
(แอม วอคกิง ทู ฟา อะเฮด)
You’re calling to me, I can’t hear
(ยัวร์ คอลลิง ทู มี , ไอ แค็นท เฮีย)
What you have said–
(ว็อท ยู แฮ็ฝ เซ็ด)
And you say–go slow–
(แอ็นด ยู เซ โก ซโล)
I’ve fallen behind–
(แอฝ ฟอลเล็น บิไฮนด)
The second hand unwinds
(เดอะ เซคอันด แฮ็นด อันไวนด)

If you’re lost you can look–and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you–I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู แอล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you–I will be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู ไอ วิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

After your picture fades and darkness has
(อาฟเทอะ ยุร พีคเชอะ เฝด แซน ดาคเน็ซ แฮ็ส)
Turned to gray
(เทิน ทู กเร)
Watching through windows–i’m wondering
(วัทชิง ธรู วีนโด แอม วันเดอะริง)
If your OK
(อิฟ ยุร โอเค)
And you say go slow
(แอ็นด ยู เซ โก ซโล)
I’ve fallen behind–
(แอฝ ฟอลเล็น บิไฮนด)
The drum beats out of time–
(เดอะ ดรัม บีท เอ้า อ็อฝ ไทม)

If you’re lost you can look–and you will find me
(อิฟ ยัวร์ ล็อซท ยู แค็น ลุค แอ็นด ยู วิล ไฟนด มี)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you–I’ll be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู แอล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
If you fall I will catch you–I will be waiting
(อิฟ ยู ฟอล ไอ วิล แค็ช ยู ไอ วิล บี เวททิง)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
Time after…time.
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time After Time คำอ่านไทย Uncle Kracker

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น