เนื้อเพลง Ready to Fly คำอ่านไทย Richard Marx

I’ve been trying to open the door
( แอฝ บีน ทไรอิง ทู โอเพ็น เดอะ โด)
To the secret of my destiny
(ทู เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ มาย เดซทินิ)
And every new road I think is the one
(แอ็นด เอฝริ นยู โรด ดาย ธิงค อีส ดิ วัน)
Seems to lead right back to me
(ซีม ทู เล็ด ไรท แบ็ค ทู มี)

I’ve looked for a way to be wiser
(แอฝ ลุค ฟอ รา เว ทู บี วายเซอ)
A way to be strong
(อะ เว ทู บี ซทร็อง)
Now I see the answer was hiding
(เนา ไอ ซี ดิ อานเซอะ วอส ไฮดอิง)
In me all along
(อิน มี ออล อะลอง)

Chorus:
(โครัซ :)
And I’m ready to fly
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู ฟไล)
Over the sun
(โอเฝอะ เดอะ ซัน)
Like a rocket to heaven
(ไลค เก รอคเค็ท ทู เฮฝเอ็น)
And I’m ready to soar
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู โซ)
Right through the sky
(ไรท ธรู เดอะ ซไค)
Never dreamed I’d find something to lift me so high
(เนฝเวอะ ดรีม อาย ไฟนด ซัมติง ทู ลิฟท มี โซ ไฮ)
I’ve always had wings
(แอฝ ออลเว แฮ็ด วิง)
But I wasn’t ready to fly
(บัท ไอ วอสซึ้น เรดอิ ทู ฟไล)

Restless, hopeless, and misunderstood
(เรซทเล็ซ , โฮพเล็ซ , แอ็นด มิซันเดิซทูด)
Like so many others I know
(ไลค โซ เมนอิ อัฑเออะ ซาย โน)
So busy tryin’ to keep holdin’ on
(โซ บีสอิ ทายอิน ทู คีพ โฮดดิน ออน)
When I should’ve been letting go
(ฮเว็น นาย ชูดดิฝ บีน เลทดิง โก)

I was given the gift to find it
(ไอ วอส กีฝเอ็น เดอะ กิฟท ทู ไฟนด ดิท)
The spirit inside me
(เดอะ ซพีริท อีนไซด มี)
But I never really imagined
(บัท ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ อิแมจอิน)
All I could be
(ออล ไอ เคิด บี)

Chorus:
(โครัซ :)
And I’m ready to fly
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู ฟไล)
Over the sun
(โอเฝอะ เดอะ ซัน)
Like a rocket to heaven
(ไลค เก รอคเค็ท ทู เฮฝเอ็น)
And I’m ready to soar
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู โซ)
Right through the sky
(ไรท ธรู เดอะ ซไค)
Never dreamed I’d find something to lift me so high
(เนฝเวอะ ดรีม อาย ไฟนด ซัมติง ทู ลิฟท มี โซ ไฮ)
I’ve always had wings
(แอฝ ออลเว แฮ็ด วิง)
But I wasn’t ready to fly
(บัท ไอ วอสซึ้น เรดอิ ทู ฟไล)

The answer to all of my wonder
(ดิ อานเซอะ ทู ออล อ็อฝ มาย วันเดอะ)
Was right in my hands
(วอส ไรท อิน มาย แฮ็นด)
Now it’s time for me to discover
(เนา อิทซ ไทม ฟอ มี ทู ดิซคัฝเออะ)
All that I am
(ออล แดท ไอ แอ็ม)

Chorus:
(โครัซ :)
And I’m ready to fly
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู ฟไล)
Over the sun
(โอเฝอะ เดอะ ซัน)
Like a rocket to heaven
(ไลค เก รอคเค็ท ทู เฮฝเอ็น)
And I’m ready to soar
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู โซ)
Right through the sky
(ไรท ธรู เดอะ ซไค)
Never dreamed I’d find something to lift me so high
(เนฝเวอะ ดรีม อาย ไฟนด ซัมติง ทู ลิฟท มี โซ ไฮ)
I’ve always had wings
(แอฝ ออลเว แฮ็ด วิง)
But I wasn’t ready to fly
(บัท ไอ วอสซึ้น เรดอิ ทู ฟไล)

I’ve always had wings
(แอฝ ออลเว แฮ็ด วิง)
Now I’m finally ready to fly
(เนา แอม ไฟแน็ลลิ เรดอิ ทู ฟไล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready to Fly คำอ่านไทย Richard Marx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น