เนื้อเพลง Jade คำอ่านไทย Chimaira

Face black another shadow of innocence tainted
( เฟซ บแล็ค แอะนัธเออะ แฌดโอ อ็อฝ อีนโนะเซ็นซ เทนท)
Gave back all the lights and glitter
(เกฝ แบ็ค ออล เดอะ ไลท แซน กลีทเทอะ)
Wrong track again and again is stings
(ร็อง ทแรค อะเกน แอ็นด อะเกน อีส ซทิง)
Wish you all could feel like this
(วิฌ ยู ออล เคิด ฟีล ไลค ดีซ)
12 is for the reason of regret
(12 อีส ฟอ เดอะ รี๊ซั่น อ็อฝ ริกเรท)
9 is for the pain that I’m caused
(นาย อีส ฟอ เดอะ เพน แดท แอม แคสซฺ)
Will strife ever cease? Someday…
(วิล ซทไรฟ เอฝเออะ ซีซ ซัมเดย์)
F*ck this mind that is made to hate
(เอฟ *ck ดีซ ไมนด แดท อีส เมด ทู เฮท)
Complete the task of humility
(ค็อมพลีท เดอะ ทาซค อ็อฝ ฮิวมีลอิทิ)
Restrained from who they want me to be
(ริซทเรน ฟร็อม ฮู เด ว็อนท มี ทู บี)
That’s what they want me to be
(แด๊ท ว็อท เด ว็อนท มี ทู บี)
That is not quite good enough for me
(แดท อีส น็อท คไวท เกิด อินัฟ ฟอ มี)
F*ck you and your thoughts on me
(เอฟ *ck ยู แอ็นด ยุร ธอท ออน มี)
F*ck you and your thoughts of me
(เอฟ *ck ยู แอ็นด ยุร ธอท อ็อฝ มี)
F*ck you how can I not be me
(เอฟ *ck ยู เฮา แค็น นาย น็อท บี มี)
F*ck you I will never let you take me
(เอฟ *ck ยู ไอ วิล เนฝเวอะ เล็ท ยู เทค มี)
I will never be that good little one
(ไอ วิล เนฝเวอะ บี แดท เกิด ลิ๊ทเทิ่ล วัน)
I can never see what is so good about life
(ไอ แค็น เนฝเวอะ ซี ว็อท อีส โซ เกิด อะเบาท ไลฟ)
I can never change just who I am or what is I think I am doing
(ไอ แค็น เนฝเวอะ เชนจ จัซท ฮู ไอ แอ็ม ออ ว็อท อีส ซาย ธิงค ไอ แอ็ม ดูอิง)
My hands fell down now I know I failed
(มาย แฮ็นด เฟ็ล เดาน เนา ไอ โน ไอ เฟล)
You were not there to pick up the waste of this pathetic tale
(ยู เวอ น็อท แดร์ ทู พิค อัพ เดอะ เวซท อ็อฝ ดีซ พะเธทอิค เทล)
Maybe I should just end all this right here
(เมบี ไอ เชิด จัซท เอ็นด ออล ดีซ ไรท เฮียร)
Would you like that?
(เวิด ยู ไลค แดท)
Maybe you could cope knowing that you all have succeeded
(เมบี ยู เคิด โคพ โนอิง แดท ยู ออล แฮ็ฝ ซัคซีด)
I am staying here to betray all of you
(ไอ แอ็ม สเตย์ยิ่ง เฮียร ทู บิทเร ออล อ็อฝ ยู)
Never failing me again
(เนฝเวอะ เฟลอิง มี อะเกน)
Cut a little…it bleeds slowly can you see it ooze?
(คัท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิท บลีด ซโลลิ แค็น ยู ซี อิท อูส)
I’m going to save me
(แอม โกอิ้ง ทู เซฝ มี)
My eyes turn the color jade
(มาย ไอ เทิน เดอะ คัลเออะ เจด)
I look at everyone around me
(ไอ ลุค แกท เอ๊วี่วัน อะเรานด มี)
I am so sick of this place
(ไอ แอ็ม โซ ซิค อ็อฝ ดีซ พเลซ)
Anyone and anything makes me sick
(เอนอิวัน แอ็นด เอนอิธิง เมค มี ซิค)
I just want to end it all
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เอ็นด ดิท ออล)
I return to my room walls white with black shades
(ไอ ริเทิน ทู มาย รุม วอล ฮไวท วิฑ บแล็ค เฌด)
Oh how would red look?
(โอ เฮา เวิด เร็ด ลุค)
The reasons are not for your ears
(เดอะ รี๊ซั่น แซร์ น็อท ฟอ ยุร เอีย)
The feelings are not for your heart
(เดอะ ฟีลอิง แซร์ น็อท ฟอ ยุร ฮาท)
I circle in tears wishing, hoping, dreaming
(ไอ เซ๊อร์เคิ้ล อิน เทีย วิชชิ้ง , โฮพปิง , ดรีมมิง)
Can I find a way out besides this?
(แค็น นาย ไฟนด อะ เว เอ้า บิไซด ดีซ)
I need it
(ไอ นีด ดิท)
I want to be where you are
(ไอ ว็อนท ทู บี ฮแว ยู อาร์)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jade คำอ่านไทย Chimaira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น