เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Timbaland feat Dr. Dre, Missy Elliott, Justin Timberlake

[Tempo has reached critical level]
( [ เทมโพ แฮ็ส รีช ครีทอิแค็ล เลฟเอ็ล ])
[Tempo has reached critical level]
([ เทมโพ แฮ็ส รีช ครีทอิแค็ล เลฟเอ็ล ])

Huh… bounce… ooh I like you… bounce…
(ฮู เบานซ อู้ ไอ ไลค ยู เบานซ)

C’mere girl, c’mere girl, c’mere girl, bounce
(มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , เบานซ)
C’mere girl, c’mere girl, c’mere girl, bounce
(มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , เบานซ)
C’mere girl, c’mere girl, c’mere girl, bounce
(มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , เบานซ)
C’mere girl, c’mere girl, let me talk to you
(มีเยอร์ เกิล , มีเยอร์ เกิล , เล็ท มี ทอค ทู ยู)

[Verse 1: Timbaland]
([ เฝิซ วัน : ทิมแบน ])
Let me see them big titties, don’t act saddity you ain’t pretty
(เล็ท มี ซี เฑ็ม บิก ไตเติลสฺ , ด้อนท์ แอ็คท saddity ยู เอน พรีททิ)
Break bread if you wanna get wit’ me, all I wanna do is dig off in them kidneys
(บเรค บเร็ด อิฟ ยู วอนนา เก็ท วิท มี , ออล ไอ วอนนา ดู อีส ดิก ออฟฟ อิน เฑ็ม คีดนิ)
Tell ya boyfriend he better mind his business, ‘fore he end up in the trunk of my Bentley
(เท็ล ยา บอยเฟรน ฮี เบทเทอะ ไมนด ฮิส บีสเน็ซ , โฟ ฮี เอ็นด อัพ อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ มาย เบนลี่)
I am still a boss, he can’t hit me, he ain’t got enough paper to deal wit’ me
(ไอ แอ็ม ซทิล อะ บอส , ฮี แค็นท ฮิท มี , ฮี เอน ก็อท อินัฟ เพเพอะ ทู ดีล วิท มี)
Baby girl wanna two step wit’ me, turn around rub ya ass up against me
(เบบิ เกิล วอนนา ทู ซเท็พ วิท มี , เทิน อะเรานด รับ ยา อาซ อัพ อะเกนซท มี)
Whoa, lil’ mama done got tipsy, and then tonight, tomorrow you’re history
(โว้ว , ลิล มามะ ดัน ก็อท ทีพซิ , แอ็นด เด็น ทุไนท , ทุมอโร ยัวร์ ฮีซโทะริ)
All you haters wit’ that hoe sh*t miss me, I stay strapped security don’t frisk me
(ออล ยู เฮเดอ วิท แดท โฮ ฌะ *ที มิซ มี , ไอ ซเท สแตปชฺ ซิคยูริทิ ด้อนท์ ฟริซค มี)
Set it off ’til this muthafu*ka empty, I turn around do the same sh*t next week
(เซ็ท ดิธ ออฟฟ ทิล ดีซ muthafu*คา เอมทิ , ไอ เทิน อะเรานด ดู เดอะ เซม ฌะ *ที เน็คซท วีค)
Come on
(คัมมอน)

[Chorus: Timbaland & Justin Timberlake]
([ โครัซ : ทิมแบน & จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
Bounce [like yo’ ass had the hiccups]
(เบานซ [ ไลค โย อาซ แฮ็ด เดอะ ฮีคคัพ ])
Bounce [like we was ridin’ in my pick-up]
(เบานซ [ ไลค วี วอส ริดอิน อิน มาย พิค อัพ ])
Bounce [why you lookin’ so sad? baby girl you need to cheer up]
(เบานซ [ ฮไว ยู ลุคกิน โซ แซ็ด เบบิ เกิล ยู นีด ทู เชีย อัพ ])
Bounce [I got the remedy, it’s you on me and me on you
(เบานซ [ ไอ ก็อท เดอะ เรมอิดิ , อิทซ ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู)
And you on me and me on you and you on her
(แอ็นด ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู แอ็นด ยู ออน เฮอ)
Then her on me and her on you and y’all on me
(เด็น เฮอ ออน มี แอ็นด เฮอ ออน ยู แอ็นด ยอล ออน มี)
Then me on y’all and y’all on me
(เด็น มี ออน ยอล แอ็นด ยอล ออน มี)
Menage a trois, menage a tr-uh-uh]
(เม๊หนาด อะ trois , เม๊หนาด อะ tr อา อา ])

[Verse 2: Dr. Dre]
([ เฝิซ ทู : เดทเออะ ดรี ])
OOH! There she go, just what the Doc’s been lookin’ fo’
(อู้ ! แดร์ ชี โก , จัซท ว็อท เดอะ ด็อค บีน ลุคกิน โฟ)
She just what I need, black and Chinese like Sum Yung Ho
(ชี จัซท ว็อท ไอ นีด , บแล็ค แอ็นด ไชนีส ไลค ซัม ยัง โฮ)
I got a bungalow, we can diappear for a week or so [yeah]
(ไอ ก็อท ดา บังกะโล , วี แค็น diappear ฟอ รา วีค ออ โซ [ เย่ ])
I got a steady young flow, super bowl wit’ it like I’m Dungy yo [oh]
(ไอ ก็อท ดา ซเทดอิ ยัง ฟโล , ซยูเพอะ โบล วิท ดิธ ไลค แอม Dungy โย [ โอ ])
Yes, congratulations, you won a millionaire invitation
(เย็ซ , ค็อนกแรชิวเลฌัน , ยู ว็อน อะ มิลยะแน อินฝิเทฌัน)
Sorry I’m so demandin’, but save the dancin’, for back at the mansion and
(ซอริ แอม โซ demandin , บัท เซฝ เดอะ แดนซิน , ฟอ แบ็ค แกท เดอะ แมนฌัน แอ็นด)
Ain’t, this money handsome? Ain’t, that a panty anthem?
(เอน , ดีซ มันอิ แฮนซัม เอน , แดท ดา panty แอนเธ็ม)
I kill me, just like you, from the back you’ll see
(ไอ คิล มี , จัซท ไลค ยู , ฟร็อม เดอะ แบ็ค โยว ซี)

[Chorus: Timbaland & Justin Timberlake]
([ โครัซ : ทิมแบน & จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
Bounce [like yo’ ass had the hiccups]
(เบานซ [ ไลค โย อาซ แฮ็ด เดอะ ฮีคคัพ ])
Bounce [like we was ridin’ in my pick-up]
(เบานซ [ ไลค วี วอส ริดอิน อิน มาย พิค อัพ ])
Bounce [why you lookin’ so sad? baby girl you need to cheer up]
(เบานซ [ ฮไว ยู ลุคกิน โซ แซ็ด เบบิ เกิล ยู นีด ทู เชีย อัพ ])
Bounce [I got the remedy, it’s you on me and me on you
(เบานซ [ ไอ ก็อท เดอะ เรมอิดิ , อิทซ ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู)
And you on me and me on you and you on her
(แอ็นด ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู แอ็นด ยู ออน เฮอ)
Then her on me and her on you and y’all on me
(เด็น เฮอ ออน มี แอ็นด เฮอ ออน ยู แอ็นด ยอล ออน มี)
Then me on y’all and y’all on me
(เด็น มี ออน ยอล แอ็นด ยอล ออน มี)
Menage a trois, menage a tr-uh-uh]
(เม๊หนาด อะ trois , เม๊หนาด อะ tr อา อา ])

[Verse 3: Missy Elliott]
([ เฝิซ ที : มีซซิ เอลลีเอด ])
Hold up! Hell naw! Like Britney Spears I wear no draws
(โฮลด อัพ ! เฮ็ล นอว ! ไลค บริทนี่ ซเพีย ซาย แว โน ดรอ)
In the club I drink it up, gulp gulp drink it up
(อิน เดอะ คลับ ไอ ดริงค อิท อัพ , กัลพ กัลพ ดริงค อิท อัพ)
Got Patron sippin’ in my cup, that’s ya man I bet I can make him look
(ก็อท เพทรัน ซิบปิ่น อิน มาย คัพ , แด๊ท ยา แม็น นาย เบ็ท ไอ แค็น เมค ฮิม ลุค)
When he see the jugs he wanna rush and get a quick touch of the big ol’ b*tt
(ฮเว็น ฮี ซี เดอะ จัก ฮี วอนนา รัฌ แอ็นด เก็ท ดา ควิค ทั๊ช อ็อฝ เดอะ บิก ol บี *tt)
Mmhmm big ol’ b*tt, thick legs, big ol’ jugs, legs stick like rims on the truck
(Mmhmm บิก ol บี *tt , ธิค เล็ก , บิก ol จัก , เล็ก ซทิค ไลค ริม ออน เดอะ ทรัค)
Take him to the crib, yep, we gon’ fu*k, you can call me a freak I like to get buck
(เทค ฮิม ทู เดอะ คริบ , เย็พ , วี ก็อน ฟู *เค , ยู แค็น คอล มี อะ ฟรีค ไอ ไลค ทู เก็ท บัค)
I don’t have to do much to make you get it up
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ดู มัช ทู เมค ยู เก็ท ดิธ อัพ)
Some young hoe she worth two dollars, I’m worth more dollars that make a beauty parlors
(ซัม ยัง โฮ ชี เวิธ ทู ดอลเลอะ , แอม เวิธ โม ดอลเลอะ แดท เมค เก บยูทิ พาเลอะ)
I pop collars, c-c-c-collars, I don’t buy shots I only buy the bottles
(ไอ พ็อพ คอลเลอะ , ซี ซี ซี คอลเลอะ , ไอ ด้อนท์ ไบ ฌ็อท ซาย โอ๊นลี่ ไบ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
Only rich girls, we only buy the bottles
(โอ๊นลี่ ริช เกิล , วี โอ๊นลี่ ไบ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
And like a porn star I’m best when I swallow
(แอ็นด ไลค เก พรอน ซทา แอม เบ็ซท ฮเว็น นาย ซวอลโล)

[Chorus: Timbaland & Justin Timberlake]
([ โครัซ : ทิมแบน & จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
Bounce [like yo’ ass had the hiccups]
(เบานซ [ ไลค โย อาซ แฮ็ด เดอะ ฮีคคัพ ])
Bounce [like we was ridin’ in my pick-up]
(เบานซ [ ไลค วี วอส ริดอิน อิน มาย พิค อัพ ])
Bounce [why you lookin’ so sad? baby girl you need to cheer up]
(เบานซ [ ฮไว ยู ลุคกิน โซ แซ็ด เบบิ เกิล ยู นีด ทู เชีย อัพ ])
Bounce [I got the remedy, it’s you on me and me on you
(เบานซ [ ไอ ก็อท เดอะ เรมอิดิ , อิทซ ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู)
And you on me and me on you and you on her
(แอ็นด ยู ออน มี แอ็นด มี ออน ยู แอ็นด ยู ออน เฮอ)
Then her on me and her on you and y’all on me
(เด็น เฮอ ออน มี แอ็นด เฮอ ออน ยู แอ็นด ยอล ออน มี)
Then me on y’all and y’all on me
(เด็น มี ออน ยอล แอ็นด ยอล ออน มี)
Menage a trois, menage a tr-uh-uh]
(เม๊หนาด อะ trois , เม๊หนาด อะ tr อา อา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bounce คำอ่านไทย Timbaland feat Dr. Dre, Missy Elliott, Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น