เนื้อเพลง Feel It คำอ่านไทย Black Eyed Peas

[Chorus]
( [ โครัซ ])
Can you feel it in your body-ah [can you feel it]
(แค็น ยู ฟีล อิท อิน ยุร บอดอิ อา [ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Can you feel it in your body-ah [can you feel it]
(แค็น ยู ฟีล อิท อิน ยุร บอดอิ อา [ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Coz I can feel it in my body-ah [I can feel it]
(คอซ ไอ แค็น ฟีล อิท อิน มาย บอดอิ อา [ ไอ แค็น ฟีล อิท ])
It feels good to my body-ah
(อิท ฟีล เกิด ทู มาย บอดอิ อา)
To my body, in my body-ah [can you feel it]
(ทู มาย บอดอิ , อิน มาย บอดอิ อา [ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Can you feel it in your body-ah [can you feel it]
(แค็น ยู ฟีล อิท อิน ยุร บอดอิ อา [ แค็น ยู ฟีล อิท ])
Coz I can feel it in my body-ah [I can feel it]
(คอซ ไอ แค็น ฟีล อิท อิน มาย บอดอิ อา [ ไอ แค็น ฟีล อิท ])
It feels good to my body-ah
(อิท ฟีล เกิด ทู มาย บอดอิ อา)

We gonna make y’all feel it
(วี กอนนะ เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all feel it
(เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all wanna jam
(เมค ยอล วอนนา แจ็ม)
Fellas in the place just clap your hands
(เฟลลา ซิน เดอะ พเลซ จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Ladies in the house just grab a man
(เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ จัซท กแร็บ อะ แม็น)
We gonna make y’all feel it
(วี กอนนะ เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all feel it
(เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all wanna move
(เมค ยอล วอนนา มูฝ)
Ladies in the place just show ’em proof
(เลดิส ซิน เดอะ พเลซ จัซท โฌ เอ็ม พรูฟ)
Fellas in the house you know what to do
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ ยู โน ว็อท ทู ดู)

We gonna make y’all feel it in a special way
(วี กอนนะ เมค ยอล ฟีล อิท อิน อะ ซเพฌแอ็ล เว)
A new van full of action and expos้
(อะ นยู แฝ็น ฟูล อ็อฝ แอคฌัน แอ็นด expos้)
Ladies in the house looking ready to play
(เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ ลุคอิง เรดอิ ทู พเล)
And I’m waiting for the right one to pass my way
(แอ็นด แอม เวททิง ฟอ เดอะ ไรท วัน ทู เพซ มาย เว)
And in the mean time I’m about to roll up The Hague
(แอ็นด อิน เดอะ มีน ไทม แอม อะเบาท ทู โรล อัพ เดอะ Hague)
We got drinks on the table, tied up our lay
(วี ก็อท ดริงค ออน เดอะ เท๊เบิ้ล , ไท อัพ เอ๊า เล)
And it’s time to unwind if you’ve had a low day
(แอ็นด อิทซ ไทม ทู อันไวนด อิฟ ยู๊ฟ แฮ็ด อะ โล เด)
And ladies, I got something to say
(แอ็นด เลดิส , ไอ ก็อท ซัมติง ทู เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

We gonna make y’all feel it
(วี กอนนะ เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all feel it
(เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all wanna jam
(เมค ยอล วอนนา แจ็ม)
Fellas in the place just clap your hands
(เฟลลา ซิน เดอะ พเลซ จัซท คแล็พ ยุร แฮ็นด)
Ladies in the house just grab a man
(เลดิส ซิน เดอะ เฮาซ จัซท กแร็บ อะ แม็น)
We gonna make y’all feel it
(วี กอนนะ เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all feel it
(เมค ยอล ฟีล อิท)
Make y’all wanna move
(เมค ยอล วอนนา มูฝ)
Lades in the place just show ’em proof
(Lades ซิน เดอะ พเลซ จัซท โฌ เอ็ม พรูฟ)
Fellas in the house you know what to do
(เฟลลา ซิน เดอะ เฮาซ ยู โน ว็อท ทู ดู)

Feel the vibration of the bass charm
(ฟีล เดอะ ไฝบเรฌัน อ็อฝ เดอะ แบ็ซ ชาม)
Put your face on the speaker, get your face blown
(พัท ยุร เฟซ ออน เดอะ ซพีคเออะ , เก็ท ยุร เฟซ บโลน)
Get up on the floor, get your dance on
(เก็ท อัพ ออน เดอะ ฟโล , เก็ท ยุร ดานซ ออน)
Coz your backbone’s connected to your ass, go on
(คอซ ยุร แบ็คโบน ค็อนเนคท ทู ยุร อาซ , โก ออน)
The ladies all dressed up high fashion [hot!]
(เดอะ เลดิส ซอร์ ดเรซ อัพ ไฮ แฟฌอัน [ ฮ็อท ! ])
Dancing all sexy with passion
(แด็นซิง ออล เซคซิ วิฑ แพฌอัน)
Honey, if you don’t mind me asking
(ฮันอิ , อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด มี อาคกิ้ง)
Can you feel all that bass in that ass, hun?
(แค็น ยู ฟีล ออล แดท แบ็ซ ซิน แดท อาซ , ฮัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

This is it [this is it] gotta keep ‘em moving
(ดีซ ซิส อิท [ ดีซ ซิส อิท ] กอททะ คีพ เอ็ม มูฝอิง)
Don’t stop [don’t stop] once you get moving
(ด้อนท์ ซท็อพ [ ด้อนท์ ซท็อพ ] วันซ ยู เก็ท มูฝอิง)
Don’t break [one break] next thing you know
(ด้อนท์ บเรค [ วัน บเรค ] เน็คซท ธิง ยู โน)
You on top [you on top] so hop to the rhythm
(ยู ออน ท็อพ [ ยู ออน ท็อพ ] โซ ฮ็อพ ทู เดอะ ริธึ่ม)
That we stop [don’t stop] get loose and express
(แดท วี ซท็อพ [ ด้อนท์ ซท็อพ ] เก็ท ลูซ แอ็นด เอ็คซพเรซ)
What you got [what you got] at least you gotta
(ว็อท ยู ก็อท [ ว็อท ยู ก็อท ] แอ็ท ลีซท ยู กอททะ)
Give yourself a shot [a shot] hey never get ’em up
(กิฝ ยุรเซลฟ อะ ฌ็อท [ อะ ฌ็อท ] เฮ เนฝเวอะ เก็ท เอ็ม อัพ)
And what you got?
(แอ็นด ว็อท ยู ก็อท)

Can you feel the hy-y-y-ype?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ hy วาย วาย ype)
I can feel the hy-y-y-ype
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ hy วาย วาย ype)
Can you feel the hy-y-y-ype?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ hy วาย วาย ype)
I can feel the hy-y-y-ype
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ hy วาย วาย ype)

[Chorus]
([ โครัซ ])

To my body, to my body-ah
(ทู มาย บอดอิ , ทู มาย บอดอิ อา)
To my body, to my body-ah
(ทู มาย บอดอิ , ทู มาย บอดอิ อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel It คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น