เนื้อเพลง There’s No ‘i ‘ in Team คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Well I can’t regret,
( เว็ล ไอ แค็นท ริกเรท ,)
can’t you just forget it?
(แค็นท ยู จัซท เฟาะเกท ดิธ)
I started something I couldn’t finish
(ไอ ซทาท ซัมติง ไอ คูดซึ่น ฟีนอิฌ)
And if we go down,
(แอ็นด อิฟ วี โก เดาน ,)
we go down together
(วี โก เดาน ทุเกฑเออะ)
best friends means,
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ,)
well best friends means
(เว็ล เบ็ซท ฟเร็นด มีน)

And I’ve got a twenty-dollar bill
(แอ็นด แอฝ ก็อท ดา ทเวนทิ ดอลเลอะ บิล)
that says you’re up late night starting
(แดท เซ ยัวร์ อัพ เลท ไนท ซทาททิง)
fist fights versus fences in your backyard
(ฟิซท ไฟท เฝอซัซ เฟ็นซ ซิน ยุร แบคคีหยาด)
Wearing your black eye like a badge of honor
(เวียริง ยุร บแล็ค ไอ ไลค เก แบ็จ อ็อฝ ออนเออะ)
Soaking in sympathy
(โซคิง อิน ซีมพะธิ)
from friends who never loved you
(ฟร็อม ฟเร็นด ฮู เนฝเวอะ ลัฝ ยู)
nearly half as much as me
(เนียลิ ฮาล์ฟ แอ็ส มัช แอ็ส มี)

Broken down in bars and bathrooms
(บโรเค็น เดาน อิน บา แซน บาทรูม)
All I did was what I had to
(ออล ไอ ดิด วอส ว็อท ไอ แฮ็ด ทู)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s just what anyone would do
(อิทซ จัซท ว็อท เอนอิวัน เวิด ดู)
Take the time to talk about it
(เทค เดอะ ไทม ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
Think a lot and live without it
(ธิงค กา ล็อท แอ็นด ไลฝ วิเฑาท ดิธ)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s something unforgivable…ohoh
(อิทซ ซัมติง unforgivable ohoh)

Well I can’t regret,
(เว็ล ไอ แค็นท ริกเรท ,)
can’t you just forget it?
(แค็นท ยู จัซท เฟาะเกท ดิธ)
I started something I couldn’t finish
(ไอ ซทาท ซัมติง ไอ คูดซึ่น ฟีนอิฌ)
If we go down,
(อิฟ วี โก เดาน ,)
we go down together
(วี โก เดาน ทุเกฑเออะ)
best friends means,
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ,)
well best friends means
(เว็ล เบ็ซท ฟเร็นด มีน)

You never knew
(ยู เนฝเวอะ นยู)
well i never told you…
(เว็ล ไอ เนฝเวอะ โทลด ยู)
Everything I know about breaking hearts
(เอ๊วี่ติง ไอ โน อะเบาท บเรคคิง ฮาท)
I learned from you, it’s true
(ไอ เลิน ฟร็อม ยู , อิทซ ทรู)
I’ve never done it with the style and grace you have
(แอฝ เนฝเวอะ ดัน อิท วิฑ เดอะ ซไทล แอ็นด กเรซ ยู แฮ็ฝ)
But I’ve made long term plans
(บัท แอฝ เมด ล็อง เทิม แพล็น)
based on these mistakes
(เบซ ออน ฑิส มิซเทค)

Broken down in bars and bathrooms
(บโรเค็น เดาน อิน บา แซน บาทรูม)
All I did was what I had to
(ออล ไอ ดิด วอส ว็อท ไอ แฮ็ด ทู)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s just what anyone would do
(อิทซ จัซท ว็อท เอนอิวัน เวิด ดู)
Take the time to talk about it
(เทค เดอะ ไทม ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
Think a lot and live without it
(ธิงค กา ล็อท แอ็นด ไลฝ วิเฑาท ดิธ)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s something unforgivable
(อิทซ ซัมติง unforgivable)

Is this what you call tact?
(อีส ดีซ ว็อท ยู คอล แท็คท)
I swear you’re as subtle as a brick in the small of my back
(ไอ ซแว ยัวร์ แอ็ส ซับเดิล แอ็ส ซา บริค อิน เดอะ ซมอล อ็อฝ มาย แบ็ค)
so let’s end this call,
(โซ เล็ท เอ็นด ดีซ คอล ,)
and end this conversation
(แอ็นด เอ็นด ดีซ คอนเฝอะเซฌัน)
there’s nothing worse…
(แดร์ นัธอิง เวิซ)
[that’s right he said, that’s right he said it]
([ แด๊ท ไรท ฮี เซ็ด , แด๊ท ไรท ฮี เซ็ด ดิท ])
I swear, you have no idea
(ไอ ซแว , ยู แฮ็ฝ โน ไอดีอะ)
The jealousy that became me thinking
(เดอะ เจลอะซิ แดท บิเคม มี ติ้งกิง)
[that’s right he said]
([ แด๊ท ไรท ฮี เซ็ด ])
that you always had it way too easy
(แดท ยู ออลเว แฮ็ด ดิท เว ทู อีสอิ)

Broken down in bars and bathrooms
(บโรเค็น เดาน อิน บา แซน บาทรูม)
All I did was what I had to
(ออล ไอ ดิด วอส ว็อท ไอ แฮ็ด ทู)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s just what anyone would do
(อิทซ จัซท ว็อท เอนอิวัน เวิด ดู)
Take the time to talk about it
(เทค เดอะ ไทม ทู ทอค อะเบาท ดิธ)
Think a lot and live without it
(ธิงค กา ล็อท แอ็นด ไลฝ วิเฑาท ดิธ)
Don’t believe me when I tell you
(ด้อนท์ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู)
it’s something unforgivable
(อิทซ ซัมติง unforgivable)

Best friends means I pulled the trigger
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Best friends means you get what you deserve
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
Best friends means I pulled the trigger
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Best friends means you get what you deserve
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
Best friends means I pulled the trigger
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Best friends means you get what you deserve
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
Best friends means I pulled the trigger
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Best friends means you get what you deserve
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)
Best friends means I pulled the trigger
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ)
Best friends means you get what you deserve
(เบ็ซท ฟเร็นด มีน ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ)

Best friend thinks I pulled the trigger!!!
(เบ็ซท ฟเร็นด ธิงค ซาย พุล เดอะ ทรีกเกอะ ! ! !)
Best friend thinks you get what you deserve!!!
(เบ็ซท ฟเร็นด ธิงค ยู เก็ท ว็อท ยู ดิเสิฝ ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There’s No ‘i ‘ in Team คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น