เนื้อเพลง Babies Falling คำอ่านไทย The Magnetic Fields

Where the workers stand in querulous rows awaiting dislocation
( ฮแว เดอะ เวอเคอะ ซแท็นด อิน คเวริวลัซ เรา อะเวย์ดิ้ง ดิซโละเคฌัน)
I will be there too.
(ไอ วิล บี แดร์ ทู)
When you’re cashing in your food stamps
(ฮเว็น ยัวร์ แคลชชิง อิน ยุร ฟูด ซแท็มพ)
When you’re sleeping in a cattle train
(ฮเว็น ยัวร์ ซลีพพิง อิน อะ แค๊ทเทิ่ล ทเรน)
I’ll be with you
(แอล บี วิฑ ยู)
Pushing up against the ticket counter window face against the glass
(พุฌอิง อัพ อะเกนซท เดอะ ทีคเคท เคานเทอะ วีนโด เฟซ อะเกนซท เดอะ กลัซ)
Bleeding from the waist and kissing to be chaste.
(บรีดดิ้ง ฟร็อม เดอะ เวซท แอ็นด คิสซิงทู บี เชซท)
It is said that those who will not rest have been cursed
(อิท อีส เซ็ด แดท โฑส ฮู วิล น็อท เร็ซท แฮ็ฝ บีน เคิซ)
To tramp like soldiers through the marshes
(ทู ทแร็มพ ไลค โซลเจอะ ธรู เดอะ marshes)
Or that blessed are the ones who leave the stage
(ออ แดท บเล็ซ อาร์ ดิ วัน ฮู ลีฝ เดอะ ซเทจ)
Like babies falling fast asleep
(ไลค เบบีสฺ ฟ๊อลิง ฟัซท อัซลีพ)
So I twice am cursed and twice am stuck
(โซ ไอ ทไวซ แอ็ม เคิซ แอ็นด ทไวซ แอ็ม ซทัค)
Affixed to this corner of the earth.
(แอฟฟิคซ ทู ดีซ คอเนอะ อ็อฝ ดิ เอิธ)
That old river keeps on rolling but the old man doesn’t see it,
(แดท โอลด รีฝเออะ คีพ ออน โรลลิง บัท ดิ โอลด แม็น ดัสอินท ซี อิท ,)
He just stands there with his eyes closed
(ฮี จัซท ซแท็นด แดร์ วิฑ ฮิส ไอ คโลส)
Asking ” where’d you go? ” ” where’d you go? ”
(อาคกิ้ง ” ฮแว ยู โก ” ” ฮแว ยู โก “)
So wherever you may sleep tonight,
(โซ ฮแวเรฝเออะ ยู เม ซลีพ ทุไนท ,)
Be it bed or bedrock, home, or open field:
(บี อิท เบ็ด ออ bedrock , โฮม , ออ โอเพ็น ฟีลด :)
When you begin to yield, then, whatever you have taken as your pillow,
(ฮเว็น ยู บีกีน ทู ยีลด , เด็น , ฮว็อทเอฝเออะ ยู แฮ็ฝ เทคเอ็น แอ็ส ยุร พีลโล ,)
May it serve as mine as well.
(เม อิท เซิฝ แอ็ส ไมน แอ็ส เว็ล)
Underneath the weeping willow I will wait for you forever,
(อันเดอะนีธ เดอะ วิปพิง วีลโล ไอ วิล เวท ฟอ ยู เฟาะเรฝเออะ ,)
My eyes forever closed, asking ” where’d you go? ” ” where’d you go? ”
(มาย ไอ เฟาะเรฝเออะ คโลส , อาคกิ้ง ” ฮแว ยู โก ” ” ฮแว ยู โก “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Babies Falling คำอ่านไทย The Magnetic Fields

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น