เนื้อเพลง Ring Ring คำอ่านไทย Abba

I was sitting by the phone
( ไอ วอส ซีททิง ไบ เดอะ โฟน)
I was waiting all alone
(ไอ วอส เวททิง ออล อะโลน)
Baby by myself I sit and wait and wonder about you
(เบบิ ไบ ไมเซลฟ ไอ ซิท แอ็นด เวท แอ็นด วันเดอะ อะเบาท ยู)
It’s a dark and dreary night
(อิทซ ซา ดาค แอ็นด ดเรียริ ไนท)
Seems like nothing’s going right
(ซีม ไลค นัธอิง โกอิ้ง ไรท)
Won’t you tell me honey how can I go on here without you?
(ว็อนท ยู เท็ล มี ฮันอิ เฮา แค็น นาย โก ออน เฮียร วิเฑาท ยู)

Yes I’m down and feeling blue
(เย็ซ แอม เดาน แอ็นด ฟีลอิง บลู)
And I don’t know what to do, oh-oh
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู , โอ โอ)

Ring, ring, why don’t you give me a call?
(ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
Ring, ring, the happiest sound of them all
(ริง , ริง , เดอะ แฮพปีเอ็ด เซานด อ็อฝ เฑ็ม ออล)
Ring, ring, I stare at the phone on the wall
(ริง , ริง , ไอ ซแท แอ็ท เดอะ โฟน ออน เดอะ วอล)
And I sit all alone impatiently
(แอ็นด ดาย ซิท ดอร์ อะโลน อิมเพเฌ็นทลิ)
Won’t you please understand the need in me
(ว็อนท ยู พลีส อันเดิซแทนด เดอะ นีด อิน มี)
So, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โซ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
So, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โซ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)

You were here and now you’re gone
(ยู เวอ เฮียร แอ็นด เนา ยัวร์ กอน)
Hey did I do something wrong?
(เฮ ดิด ดาย ดู ซัมติง ร็อง)
I just can’t believe that I could be so badly mistaken
(ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ แดท ไอ เคิด บี โซ แบดลิ มิซเทคเอ็น)
Was it me or was it you?
(วอส ซิท มี ออ วอส ซิท ยู)
Tell me, are we really through?
(เท็ล มี , อาร์ วี ริแอ็ลลิ ธรู)
Won’t you hear me cry and you will know that my heart is breaking
(ว็อนท ยู เฮีย มี คไร แอ็นด ยู วิล โน แดท มาย ฮาท อีส บเรคคิง)

Please forgive and then forget
(พลีส เฟาะกีฝ แอ็นด เด็น เฟาะเกท)
Or maybe darling better yet, oh-oh
(ออ เมบี ดาลิง เบทเทอะ เย็ท , โอ โอ)

Ring, ring, why don’t you give me a call?
(ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
Ring, ring, the happiest sound of them all
(ริง , ริง , เดอะ แฮพปีเอ็ด เซานด อ็อฝ เฑ็ม ออล)
Ring, ring, I stare at the phone on the wall
(ริง , ริง , ไอ ซแท แอ็ท เดอะ โฟน ออน เดอะ วอล)
And I sit all alone impatiently
(แอ็นด ดาย ซิท ดอร์ อะโลน อิมเพเฌ็นทลิ)
Won’t you please understand the need in me
(ว็อนท ยู พลีส อันเดิซแทนด เดอะ นีด อิน มี)
So, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โซ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
So, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โซ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
Oh-oh, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โอ โอ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)
So, ring, ring, why don’t you give me a call?
(โซ , ริง , ริง , ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี อะ คอล)

[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ring Ring คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น