เนื้อเพลง Galaxy คำอ่านไทย Jason Mraz

Well here I am
( เว็ล เฮียร ไอ แอ็ม)
I’m sitting alone again
(แอม ซีททิง อะโลน อะเกน)
I’m staring up at the sky
(แอม ซแทริง อัพ แอ็ท เดอะ ซไค)
Which at this lonely moment is my only friend
(ฮวิช แอ็ท ดีซ โลนลิ โมเม็นท อีส มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
And suddenly as I gazed upon the night
(แอ็นด ซั๊ดเด้นลี่ แอ็ส ซาย เก อุพอน เดอะ ไนท)
Well I notice the stars
(เว็ล ไอ โนทิซ เดอะ ซทา)
They began to shake and dance and burst
(เด บิแกน ทู เฌค แอ็นด ดานซ แอ็นด เบิซท)
And fall into the darkness
(แอ็นด ฟอล อีนทุ เดอะ ดาคเน็ซ)
They exploded down
(เด เอ็คซพโลด เดาน)
I knew what I had to do
(ไอ นยู ว็อท ไอ แฮ็ด ทู ดู)
I ran up to the top of the hill
(ไอ แร็น อัพ ทู เดอะ ท็อพ อ็อฝ เดอะ ฮิล)
And I took a hold for you
(แอ็นด ดาย ทุค กา โฮลด ฟอ ยู)
You were the sweetest star that fell
(ยู เวอ เดอะ สีสเดส ซทา แดท เฟ็ล)
And yes, I held onto it close
(แอ็นด เย็ซ , ไอ เฮ็ลด ออนทู อิท คโลส)
To the numbness in my heart
(ทู เดอะ นัมเน็ซ ซิน มาย ฮาท)

And then I kissed a star
(แอ็นด เด็น นาย คิซ อะ ซทา)
Yes I did
(เย็ซ ซาย ดิด)
I wrapped it up inside of a golden bow
(ไอ แร็พท ดิท อัพ อีนไซด อ็อฝ อะ โกลเด็น เบา)
And then I ran away
(แอ็นด เด็น นาย แร็น อะเว)
Just to find you
(จัซท ทู ไฟนด ยู)
Cause this was your gift
(คอส ดีซ วอส ยุร กิฟท)
Your gift
(ยุร กิฟท)
Oh shit
(โอ ชิท)
A star that I kissed
(อะ ซทา แดท ไอ คิซ)
Oh the galaxy that lives inside your eyes
(โอ เดอะ แกลแอ็คซิ แดท ไลฝ อีนไซด ยุร ไอ)
Was in need
(วอส ซิน นีด)
I said it was in need
(ไอ เซ็ด ดิท วอส ซิน นีด)
Of a, of a brand new shining light
(อ็อฝ อะ , อ็อฝ อะ บแร็นด นยู ชายนิง ไลท)
I said I wished to the dark sky above
(ไอ เซ็ด ดาย วิฌ ทู เดอะ ดาค ซไค อะบัฝ)
That all I had was to be captured
(แดท ดอร์ ไอ แฮ็ด วอส ทู บี แคพเชอะ)
And willingly turned over to you
(แอ็นด วีลลิงลิ เทิน โอเฝอะ ทู ยู)
I know you better now
(ไอ โน ยู เบทเทอะ เนา)
And at this I smile
(แอ็นด แอ็ท ดีซ ซาย ซไมล)
I simply gave to you
(ไอ ซีมพลิ เกฝ ทู ยู)
The symbol of what you are to me
(เดอะ ซีมบัล อ็อฝ ว็อท ยู อาร์ ทู มี)
You are the star that shines
(ยู อาร์ เดอะ ซทา แดท ไฌน)
And explodes with light
(แอ็นด เอ็คซพโลด วิฑ ไลท)
And I love and embrace
(แอ็นด ดาย ลัฝ แอ็นด เอ็มบเรซ)
Love and embrace all that I can
(ลัฝ แอ็นด เอ็มบเรซ ออล แดท ไอ แค็น)
You better take this blindess and stay away from me
(ยู เบทเทอะ เทค ดีซ blindess แซน ซเท อะเว ฟร็อม มี)
And let me bask inside of your golden seam
(แอ็นด เล็ท มี บาซค อีนไซด อ็อฝ ยุร โกลเด็น ซีม)
I never knew such simple astronomy
(ไอ เนฝเวอะ นยู ซัช ซิ๊มเพิ่ล แอ็ซทรอนโอะมิ)
I never knew it could come to me
(ไอ เนฝเวอะ นยู อิท เคิด คัม ทู มี)
And not by the ways of the heart
(แอ็นด น็อท ไบ เดอะ เว อ็อฝ เดอะ ฮาท)

And call on me
(แอ็นด คอล ออน มี)
To be one of those strangely dressed wise men
(ทู บี วัน อ็อฝ โฑส ซทเรนจลิ ดเรซ ไวส เม็น)
Who follow the stars to their love
(ฮู ฟอลโล เดอะ ซทา ทู แด ลัฝ)
You are such a perfect star to wish upon
(ยู อาร์ ซัช อะ เพ๊อร์เฟ็คท ซทา ทู วิฌ อุพอน)
Well I love you and god and I’m hopeful
(เว็ล ไอ ลัฝ ยู แอ็นด ก็อด แอ็นด แอม โฮพฟุล)
Of what this lonely night may lead me to
(อ็อฝ ว็อท ดีซ โลนลิ ไนท เม เล็ด มี ทู)
So I said, God I’m hopeful
(โซ ไอ เซ็ด , ก็อด แอม โฮพฟุล)
Of what this lonely, lonely night
(อ็อฝ ว็อท ดีซ โลนลิ , โลนลิ ไนท)
Will lead me tonight
(วิล เล็ด มี ทุไนท)
Oh well, well I’m hopeful that this lonely night
(โอ เว็ล , เว็ล แอม โฮพฟุล แดท ดีซ โลนลิ ไนท)
Well it shines so right
(เว็ล อิท ไฌน โซ ไรท)
I’m hopeful
(แอม โฮพฟุล)
I’m hopeful of all good things
(แอม โฮพฟุล อ็อฝ ออล เกิด ธิง)
To come about
(ทู คัม อะเบาท)
I’m wishing upon you now
(แอม วิชชิ้ง อุพอน ยู เนา)
Yeah, I’m wishing upon you now
(เย่ , แอม วิชชิ้ง อุพอน ยู เนา)

Free me and let me indulge my view
(ฟรี มี แอ็นด เล็ท มี อินดัลจ มาย ฝยู)
Oh most beautiful you
(โอ โมซท บยูทิฟุล ยู)
Keeper of starlight
(คีพเออะ อ็อฝ สตาร์ไรท์)
Take on me
(เทค ออน มี)
Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)
Well here I am
(เว็ล เฮียร ไอ แอ็ม)
I’m sitting all by myself again
(แอม ซีททิง ออล ไบ ไมเซลฟ อะเกน)
I stare up at the sky
(ไอ ซแท อัพ แอ็ท เดอะ ซไค)
Which at this moment is my only friend
(ฮวิช แอ็ท ดีซ โมเม็นท อีส มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
Say well, suddenly as I gazed upon the night
(เซ เว็ล , ซั๊ดเด้นลี่ แอ็ส ซาย เก อุพอน เดอะ ไนท)
Well i notice the stars
(เว็ล ไอ โนทิซ เดอะ ซทา)
They began to shake and burst
(เด บิแกน ทู เฌค แอ็นด เบิซท)
Oh it looks like they want to fight, no
(โอ อิท ลุค ไลค เด ว็อนท ทู ไฟท , โน)
They were dancing
(เด เวอ แด็นซิง)
They were romancing
(เด เวอ โรแมนซิง)
Oh, they were falling in love
(โอ , เด เวอ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
They falling in love all over
(เด ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ออล โอเฝอะ)
Falling in love all over
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ออล โอเฝอะ)
Falling in love, falling in love, falling in love
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ)
I say falling in love, falling in love all over
(ไอ เซ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ออล โอเฝอะ)
Falling in love, is my best friend
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , อีส มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Falling in love all over,
(ฟ๊อลิง อิน ลัฝ ออล โอเฝอะ ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Galaxy คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น