เนื้อเพลง I Can Love You คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Chorus]
( [ โครัซ ])
I can love you, [I can love you]
(ไอ แค็น ลัฝ ยู , [ ไอ แค็น ลัฝ ยู ])
I can love you, [I can love you]
(ไอ แค็น ลัฝ ยู , [ ไอ แค็น ลัฝ ยู ])
I can love you better than she can
(ไอ แค็น ลัฝ ยู เบทเทอะ แฑ็น ชี แค็น)

I can love you, [I can love you]
(ไอ แค็น ลัฝ ยู , [ ไอ แค็น ลัฝ ยู ])
I can love you, [I can love you]
(ไอ แค็น ลัฝ ยู , [ ไอ แค็น ลัฝ ยู ])
I can love you better than she can
(ไอ แค็น ลัฝ ยู เบทเทอะ แฑ็น ชี แค็น)

[Vs.1]
([ Vs วัน ])
Sitting here,
(ซีททิง เฮียร ,)
Wondering why you don’t love me
(วันเดอะริง ฮไว ยู ด้อนท์ ลัฝ มี)
The way that I love you
(เดอะ เว แดท ไอ ลัฝ ยู)
And baby have no fear
(แอ็นด เบบิ แฮ็ฝ โน เฟีย)
Cause I would never ever hurt you
(คอส ไอ เวิด เนฝเวอะ เอฝเออะ เฮิท ยู)
And you know my love is real, boy I can
(แอ็นด ยู โน มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล , บอย ไอ แค็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
I know some times
(ไอ โน ซัม ไทม)
Can get rough but we’ll make it
(แค็น เก็ท รัฟ บัท เว็ล เมค อิท)
We’ll make it through the storm
(เว็ล เมค อิท ธรู เดอะ ซทอม)
And I know I will try
(แอ็นด ดาย โน ไอ วิล ทไร)
To make sure that you can trust me
(ทู เมค ฌุร แดท ยู แค็น ทรัซท มี)
And you know the reason why that I say
(แอ็นด ยู โน เดอะ รี๊ซั่น ฮไว แดท ไอ เซ)

[I can love you] I can love you
([ ไอ แค็น ลัฝ ยู ] ไอ แค็น ลัฝ ยู)
A little better than she can
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เบทเทอะ แฑ็น ชี แค็น)
oh,
(โอ ,)
[I know that you] I know that you
([ ไอ โน แดท ยู ] ไอ โน แดท ยู)
Wish that you could be my man
(วิฌ แดท ยู เคิด บี มาย แม็น)
Cause I can love you better than she can
(คอส ไอ แค็น ลัฝ ยู เบทเทอะ แฑ็น ชี แค็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Rap: Lil Kim]
([ แร็พ : ลิล คิม ])
If I told you once, I told you twice,
(อิฟ ฟาย โทลด ยู วันซ , ไอ โทลด ยู ทไวซ ,)
Q. B. throw the bootie, like a groupie for mo’ ice
(คิว บี ธโร เดอะ บูดี , ไลค เก กรูพพี ฟอ โม ไอซ)
Armor truck heist, hit the bonus like N’Bushe,
(อาเมอะ ทรัค heist , ฮิท เดอะ โบนัซ ไลค NBushe ,)
In love wit’ you since the days of ” Juicy ”
(อิน ลัฝ วิท ยู ซินซ เดอะ เด อ็อฝ ” จูซอิ “)
Now I watch you play Columbo, Picasso
(เนา ไอ ว็อช ยู พเล Columbo , พีคาสโซ)
Tricks inside colassals, turn you castles to brothels, Uh!
(ทริค อีนไซด colassals , เทิน ยู แค๊สเซิ่ล ทู บรอธเอ็ล , อา !)
Who you lovin’, who you wanna be huggin?
(ฮู ยู ลัฝวิน , ฮู ยู วอนนา บี ฮัคกิน)
Dippin on ya Ninja Honda with Tanisha and Rhonda, Wha!
(ดิพพิน ออน ยา Ninja ฮอนดาวิฑ Tanisha แอ็นด Rhonda , Wha !)
You work more body than Jane Fonda,
(ยู เวิค โม บอดอิ แฑ็น เจน ฟอนดา,)
Physical fitness, Mary Blige be my witness
(ฟีสอิแค็ล ฟีทเน็ซ , แมริ บีจช บี มาย วีทเน็ซ)
Under pressure, I lie for ya, die for ya
(อันเดอะ พเรฌเออะ , ไอ ไล ฟอ ยา , ได ฟอ ยา)
Cougar by the thigh for ya, right hand high for ya
(Cougar ไบ เดอะ ไธ ฟอ ยา , ไรท แฮ็นด ไฮ ฟอ ยา)
Because of you, I’m inheritin’ trillions,
(บิคอส อ็อฝ ยู , แอม inheritin ทรีลยัน ,)
Buryin’ billions, Bentley Coupe’s millions
(Buryin บีลยัน , เบนลี่ คูเพ มีลยัน)
Playin’ good samaritan, in the Sheraton
(เพลย์ยิน เกิด ซะแมริแท็น , อิน เดอะ เฌระท็อน)
Crack the Don P’s and Remy’s
(คแร็ค เดอะ ด็อน Ps แซน เรมมี่)
You better hurry in
(ยู เบทเทอะ เฮอริ อิน)

[Won’t you tell me who?]
([ ว็อนท ยู เท็ล มี ฮู ])
[Who’s gonna make you feel the way I do]
([ ฮู กอนนะ เมค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู ])
Who’s gone love you like I do, huh? What
(ฮู กอน ลัฝ ยู ไลค ไก ดู , ฮู ว็อท)
Who’s gone treat you like I do, huh? What
(ฮู กอน ทรีท ยู ไลค ไก ดู , ฮู ว็อท)
[Nobody, nobody]
([ โนบอดี้ , โนบอดี้ ])
Mary Blige, Lil Kim, ha ha
(แมริ บีจช , ลิล คิม , ฮา ฮา)
Queen Bee, ah-hah, that’s me
(ควีน บี , อา ฮ๊า , แด๊ท มี)
That’s right, Mary J, Lil K
(แด๊ท ไรท , แมริ เจ , ลิล เค)

Who’s gonna make you feel the way I do?
(ฮู กอนนะ เมค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Nobody, nobody
(โนบอดี้ , โนบอดี้)
Who’s gonna make you feel the way I do?
(ฮู กอนนะ เมค ยู ฟีล เดอะ เว ไอ ดู)
Nobody, nobody
(โนบอดี้ , โนบอดี้)

[Chorus until fade]
([ โครัซ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Love You คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น