เนื้อเพลง Hackensack คำอ่านไทย Fountains Of Wayne

I used to know you when we were young, you were in all my dreams
( ไอ ยูซ ทู โน ยู ฮเว็น วี เวอ ยัง , ยู เวอ อิน ออล มาย ดรีม)
We sat together in period one, Fridays at 8:15
(วี แซ็ท ทุเกฑเออะ อิน เพียเรียด วัน , ฟไรดิ แอ็ท เอ๊ก : 15)
Now I see your face in the strangest places: movies and magazines
(เนา ไอ ซี ยุร เฟซ อิน เดอะ สแตงเจซ พเลซ : มูวี่ แซน แมกอะสีน)
I saw you talking to Christopher Walken on my TV screen
(ไอ ซอ ยู ทอคอิง ทู Christopher Walken ออน มาย ทีวี ซครีน)

And I will wait for you
(แอ็นด ดาย วิล เวท ฟอ ยู)
As long as I need to
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย นีด ทู)
And if you ever get back to Hackensack
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ เก็ท แบ็ค ทู Hackensack)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)

I used to work in a record store, now I work for my Dad
(ไอ ยูซ ทู เวิค อิน อะ เรคออด ซโท , เนา ไอ เวิค ฟอ มาย แด็ด)
Scraping the paint off of hardwood floors, the hours are pretty bad
(Scrapings เดอะ เพนท ออฟฟ อ็อฝ hardwood ฟโล , เดอะ เอาร แซร์ พรีททิ แบ็ด)
Sometimes I wonder where you are, probably in L.A.
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ ฮแว ยู อาร์ , พรอบอับลิ อิน แอล อะ)
That seems to be where everybody else ends up these days
(แดท ซีม ทู บี ฮแว เอวี่บอดี้ เอ็ลซ เอ็นด อัพ ฑิส เด)

And I will wait for you
(แอ็นด ดาย วิล เวท ฟอ ยู)
As long as I need to
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย นีด ทู)
And if you ever get back to Hackensack
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ เก็ท แบ็ค ทู Hackensack)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)

And I will wait for you
(แอ็นด ดาย วิล เวท ฟอ ยู)
As long as I need to
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย นีด ทู)
And if you ever get back to Hackensack
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ เก็ท แบ็ค ทู Hackensack)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)
If you ever get back to Hackensack
(อิฟ ยู เอฝเออะ เก็ท แบ็ค ทู Hackensack)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hackensack คำอ่านไทย Fountains Of Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น