เนื้อเพลง High All The Time คำอ่านไทย 50 Cent

[chorus]
( [ โครัซ ])
I don’t need Dom Perignon, I don’t need Cris
(ไอ ด้อนท์ นีด ดัม เพริงนอน , ไอ ด้อนท์ นีด คริซ)
Tanqueray and Alize, I don’t need sh*t
(แทงเคอเรย์ แอ็นด อลิเซ , ไอ ด้อนท์ นีด ฌะ *ที)
N*gga I’m high all the time, I smoke that good sh*t
(เอ็น *gga แอม ไฮ ออล เดอะ ไทม , ไอ ซโมค แดท เกิด ฌะ *ที)
I stay high all the time, man I’m on some hood sh*t
(ไอ ซเท ไฮ ออล เดอะ ไทม , แม็น แอม ออน ซัม ฮุด ฌะ *ที)

Give me some dro, purple haze, and some chocolate
(กิฝ มี ซัม ดีโร , เพ๊อร์เพิ่ล เฮส , แอ็นด ซัม ชอคโอะลิท)
Give me a dutch and a lighter I’ll spark sh*t
(กิฝ มี อะ ดัช แอ็นด อะ ไลทเออะ แอล ซพาค ฌะ *ที)
And stay high all the time, I smoke that good sh*t
(แอ็นด ซเท ไฮ ออล เดอะ ไทม , ไอ ซโมค แดท เกิด ฌะ *ที)
I’m high all the time, man I’m on some hood sh*t
(แอม ไฮ ออล เดอะ ไทม , แม็น แอม ออน ซัม ฮุด ฌะ *ที)

Everytime I roll up, n*ggas holla roll up, and I tell’em hold up,
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โรล อัพ , เอ็น *ggas ฮอลละ โรล อัพ , แอ็นด ดาย เทลเลม โฮลด อัพ ,)
You ain’t gettin money you ain’t smoking
(ยู เอน เกดดิน มันอิ ยู เอน สโมคกิ้ง)
In my Benzo, 20 inch Lorenzos, smoking on indo
(อิน มาย Benzo , 20 อินช Lorenzos , สโมคกิ้ง ออน อีนโดะ)
Hiiigh as a motherf*cker
(Hiiigh แอ็ส ซา motherf*cker)
I be on them backstreets, n*ggas know I clap heat, only if you got beef
(ไอ บี ออน เฑ็ม แบคสตีท , เอ็น *ggas โน ไอ คแล็พ ฮีท , โอ๊นลี่ อิฟ ยู ก็อท บีฟ)
Man you better holla at me
(แม็น ยู เบทเทอะ ฮอลละ แอ็ท มี)
N*ggas get locked up, stabbed up, shot up
(เอ็น *ggas เก็ท ล็อค อัพ , ซแต็บ อัพ , ฌ็อท อัพ)
Everytime I pop up, a lot going on in my hood
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ พ็อพ อัพ , อะ ล็อท โกอิ้ง ออน อิน มาย ฮุด)

I shoot the dice, I holler get’em girls
(ไอ ฌูท เดอะ ไดซ , ไอ ฮอลเลอะ getem เกิล)
Daddy need new shoes
(แดดดิ นีด นยู ฌู)
Daddy need Perelli’s to look mean on 22s
(แดดดิ นีด Perellis ทู ลุค มีน ออน 22s)
Stash box, Xbox, laptop, fax machine, phone
(สแตช บ็อคซ , เอ๊กบอค , laptop , แฟ็ก มะฌีน , โฟน)
Bulletproof this b*tch and I’m gone
(บอลเลดพรูฝ ดีซ บี *tch แอ็นด แอม กอน)
2003 Suburban swerving, too many sips of Henny
(2003 ซะเบอแบ็น swervings , ทู เมนอิ ซิพ อ็อฝ เฮนนี่)
The D’s sick, they searched the whip and they can’t find the semis
(เดอะ ดีสฺ ซิค , เด เซิช เดอะ ฮวิพ แอ็นด เด แค็นท ไฟนด เดอะ เซมอิ)
They was just harassing me cause they know who I was
(เด วอส จัซท ฮะแรซซิง มี คอส เด โน ฮู ไอ วอส)
Spent the night in Central Booking for smoking some bud
(ซเพ็นท เดอะ ไนท อิน เซนทแร็ล Bookings ฟอ สโมคกิ้ง ซัม บัด)

[chorus]
([ โครัซ ])

Now if you heard I done started some sh*t
(เนา อิฟ ยู เฮิด ดาย ดัน ซทาท ซัม ฌะ *ที)
It ain’t because I be high [I be high, I be high]
(อิท เอน บิคอส ไอ บี ไฮ [ ไอ บี ไฮ , ไอ บี ไฮ ])
And if you heard I done let off a clip
(แอ็นด อิฟ ยู เฮิด ดาย ดัน เล็ท ออฟฟ อะ คลิพ)
It ain’t because I be high [I be high, I be high]
(อิท เอน บิคอส ไอ บี ไฮ [ ไอ บี ไฮ , ไอ บี ไฮ ])
But I- twist that la, la, la, la
(บัท ไอ ทวิซท แดท ลา , ลา , ลา , ลา)

I get high as I wanna n*gga
(ไอ เก็ท ไฮ แอ็ส ซาย วอนนา เอ็น *gga)
Go against me, fa sho, you’s a goner n*gga
(โก อะเกนซท มี , ฟา โช , ยู ซา กอนเนอร์ เอ็น *gga)
I don’t smoke to calm my nerves but I got beef
(ไอ ด้อนท์ ซโมค ทู คาม มาย เนิฝ บัท ไอ ก็อท บีฟ)
Finna crush my enemies like I crush the hashish
(ฟินนา ครัฌ มาย อียีมีสฺ ไลค ไก ครัฌ เดอะ แฮฌอีฌ)
If you love me, tell me you love me, don’t stare at me man
(อิฟ ยู ลัฝ มี , เท็ล มี ยู ลัฝ มี , ด้อนท์ ซแท แอ็ท มี แม็น)
I’d hate to be in the Benz clapping one of my fans
(อาย เฮท ทู บี อิน เดอะ เบนซฺคร๊าบพิง วัน อ็อฝ มาย แฟน)
Let me show you how to greet me, when you meet me, when you see me
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา ทู กรีท มี , ฮเว็น ยู มีท มี , ฮเว็น ยู ซี มี)
If you real my n*gga, you know how to holla ” G-Unit! ”
(อิฟ ยู ริแอ็ล มาย เอ็น *gga , ยู โน เฮา ทู ฮอลละ ” จี ยูนิท ! “)
There’s no competition, it’s just me,
(แดร์ โน ค็อมพิทีฌอัน , อิทซ จัซท มี ,)
50 Cent, motherf*cker, I’m hot on these streets
(50 เซ็นท , motherf*cker , แอม ฮ็อท ออน ฑิส ซทรีท)
If David could go against Goliath with a stone
(อิฟ เดหวิด เคิด โก อะเกนซท โกรายเอต วิฑ อะ ซโทน)
I can go at Nas and Jigga, both for the throne
(ไอ แค็น โก แอ็ท นาส แซน จิ๊กกา , โบธ ฟอ เดอะ ธโรน)

[chorus]
([ โครัซ ])

Now who you know besides me who write lines and squeeze nines
(เนา ฮู ยู โน บิไซด มี ฮู ไรท ไลน แซน ซควีส ไนน)
And have hoes in the hood sniffin on white lines
(แอ็นด แฮ็ฝ โฮ ซิน เดอะ ฮุด สนิฟฟิน ออน ฮไวท ไลน)
You don’t want me to be your kid’s role model
(ยู ด้อนท์ ว็อนท มี ทู บี ยุร คิด โรล โม๊เด็ล)
I’ll teach them how to buck them 380s and load up them hollows
(แอล ทีช เฑ็ม เฮา ทู บัค เฑ็ม 380s แซน โลด อัพ เฑ็ม ฮอลโล)
Have shorty fresh off the stoop, ready to shoot
(แฮ็ฝ ชอร์ทดิง ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ ซทูพ , เรดอิ ทู ฌูท)
Big blunt in his mouth, deuce deuce in his boot
(บิก บลันท อิน ฮิส เมาธ , ดยูซ ดยูซ อิน ฮิส บูท)
Sit in the crib, sippin Guinness, watching Menace
(ซิท อิน เดอะ คริบ , ซิบปิ่น กรินเนตสฺ , วัทชิง เมนอิซ)
Then Oh Lord, have a young n*gga bucking sh*t like he O-Dog
(เด็น โอ ลอด , แฮ็ฝ อะ ยัง เอ็น *gga buckings ฌะ *ที ไลค ฮี โอ ด็อก)
My team they depend on me when it’s crunch time
(มาย ทีม เด ดิเพนด ออน มี ฮเว็น อิทซ ครันช ไทม)
I eat a n*gga food in broad day like it’s lunchtime
(ไอ อีท ดา เอ็น *gga ฟูด อิน บรอด เด ไลค อิทซ ลั้นไทม์)
You feeling brave n*gga, go ahead get gully
(ยู ฟีลอิง บเรฝ เอ็น *gga , โก อะเฮด เก็ท กัลลิ)
See if I won’t leave your brains leaking up out your skully
(ซี อิฟ ฟาย ว็อนท ลีฝ ยุร บเรน leakings อัพ เอ้า ยุร skully)
I done made myself hot, so ain’t sh*t you can tell me
(ไอ ดัน เมด ไมเซลฟ ฮ็อท , โซ เอน ฌะ *ที ยู แค็น เท็ล มี)
N*ggas calling me to feature, man f*ck your money
(เอ็น *ggas คอลลิง มี ทู ฟีเชอะ , แม็น เอฟ *ck ยุร มันอิ)
I ain’t hurting, I’m doing good
(ไอ เอน เฮอดิง , แอม ดูอิง เกิด)
I ain’t got to write rhymes, I got bricks in the hood
(ไอ เอน ก็อท ทู ไรท ไรม , ไอ ก็อท บริค ซิน เดอะ ฮุด)

[chorus]
([ โครัซ ])

G-Unit, are you ready
(จี ยูนิท , อาร์ ยู เรดอิ)
G-Unit, are you ready
(จี ยูนิท , อาร์ ยู เรดอิ)
G-Unit, are you ready
(จี ยูนิท , อาร์ ยู เรดอิ)
N*gga, ready or not, here I come, come, come
(เอ็น *gga , เรดอิ ออ น็อท , เฮียร ไอ คัม , คัม , คัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง High All The Time คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น