เนื้อเพลง Mr. Jack คำอ่านไทย System of A Down

Hey Mr. Jack,
( เฮ มีซเทอะ แจ็ค ,)
Is that the mouthwash in your eyes,
(อีส แดท เดอะ mouthwash อิน ยุร ไอ ,)
Hey Mr. jack,
(เฮ มีซเทอะ แจ็ค ,)
Is that the cause of your surprise,
(อีส แดท เดอะ คอส อ็อฝ ยุร เซิพไรส ,)
Hey where you at,
(เฮ ฮแว ยู แอ็ท ,)
On the side of the freeway in the car,
(ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ ฟรีเวย์ อิน เดอะ คา ,)
Hey where you at,
(เฮ ฮแว ยู แอ็ท ,)
On the side of the freeway in the car.
(ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ ฟรีเวย์ อิน เดอะ คา)
In the car.
(อิน เดอะ คา)

On the side of the freeway in the…
(ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ ฟรีเวย์ อิน เดอะ)
Hey Mr. Jack,
(เฮ มีซเทอะ แจ็ค ,)
Is that the trick of your demise,
(อีส แดท เดอะ ทริค อ็อฝ ยุร ดิไมส ,)
Hey where you at,
(เฮ ฮแว ยู แอ็ท ,)
On the side of the freeway in the car,
(ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ ฟรีเวย์ อิน เดอะ คา ,)
Hey where you at,
(เฮ ฮแว ยู แอ็ท ,)
On the side of the freeway in the car,
(ออน เดอะ ไซด อ็อฝ เดอะ ฟรีเวย์ อิน เดอะ คา ,)
In the car, in the car, in the car.
(อิน เดอะ คา , อิน เดอะ คา , อิน เดอะ คา)

Seven a.m. morning, came to take us away,
(เซฝเอ็น อะ เอ็ม มอนิง , เคม ทู เทค อัซ อะเว ,)
Little men, big guns, pointed at our heads,
(ลิ๊ทเทิ่ล เม็น , บิก กัน , พอยนท แอ็ท เอ๊า เฮ็ด ,)
Seven a.m. morning, came to take us away,
(เซฝเอ็น อะ เอ็ม มอนิง , เคม ทู เทค อัซ อะเว ,)
Little men, big guns, pointed at our heads,
(ลิ๊ทเทิ่ล เม็น , บิก กัน , พอยนท แอ็ท เอ๊า เฮ็ด ,)
At our, at our heads.
(แอ็ท เอ๊า , แอ็ท เอ๊า เฮ็ด)

Your prospect of living gone,
(ยุร พรอซเพ็คท อ็อฝ ลีฝอิง กอน ,)
You ran the light at dawn,
(ยู แร็น เดอะ ไลท แอ็ท ดอน ,)
Protectors on your back,
(พโระเทคเทอะ ออน ยุร แบ็ค ,)
Lights are on their track.
(ไลท แซร์ ออน แด ทแรค)
You must now face authority,
(ยู มัซท เนา เฟซ ออธอริทิ ,)
You’re nothing like me,
(ยัวร์ นัธอิง ไลค มี ,)
You must now face authority,
(ยู มัซท เนา เฟซ ออธอริทิ ,)
You’re nothing like me.
(ยัวร์ นัธอิง ไลค มี)
Put you hands up, get out of the car,
(พัท ยู แฮ็นด อัพ , เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ คา ,)
Put you hands up, get out of the car,
(พัท ยู แฮ็นด อัพ , เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ คา ,)
Put you hands up, get out of the car.
(พัท ยู แฮ็นด อัพ , เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ คา)

F*ck you pig,
(เอฟ *ck ยู พิก ,)
F*ck you pig,
(เอฟ *ck ยู พิก ,)
F*ck you pig,
(เอฟ *ck ยู พิก ,)
F*ck you pig,
(เอฟ *ck ยู พิก ,)
Put you hands up, get out of the car.
(พัท ยู แฮ็นด อัพ , เก็ท เอ้า อ็อฝ เดอะ คา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Jack คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น