เนื้อเพลง Miss You More คำอ่านไทย BBMak

There are so many reasons that I find to run to you
( แดร์ อาร์ โซ เมนอิ รี๊ซั่น แดท ไอ ไฟนด ทู รัน ทู ยู)
Cos there’s so little loving in my life, now I am wawy
(คอซ แดร์ โซ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง อิน มาย ไลฟ , เนา ไอ แอ็ม wawy)
And thinking about it I want things back how they used to be
(แอ็นด ติ้งกิง อะเบาท ดิธ ไอ ว็อนท ธิง แบ็ค เฮา เด ยูซ ทู บี)
There is no way round it, nothing good comes easily
(แดร์ อีส โน เว เรานด ดิท , นัธอิง เกิด คัม อีสอิลิ)
So much between us and we both know that it’s wrong
(โซ มัช บีทวิน อัซ แซน วี โบธ โน แดท อิทซ ร็อง)
So I keep on waiting till I am back where I belong
(โซ ไอ คีพ ออน เวททิง ทิล ไอ แอ็ม แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So here I am all by myself thinking of you nobody else
(โซ เฮียร ไอ แอ็ม ออล ไบ ไมเซลฟ ติ้งกิง อ็อฝ ยู โนบอดี้ เอ็ลซ)
There is a feeling inside and as hard as I try it just won’t go away
(แดร์ อีส ซา ฟีลอิง อีนไซด แอ็นด แอ็ส ฮาด แอ็ส ซาย ทไร อิท จัซท ว็อนท โก อะเว)
Are you finding it hard it all on your own
(อาร์ ยู ไฟนดิง อิท ฮาด ดิท ออล ออน ยุร โอน)
Having to face each night alone
(แฮฝวิ่ง ทู เฟซ อีช ไนท อะโลน)
Knowing that you are the one with the love that I need
(โนอิง แดท ยู อาร์ ดิ วัน วิฑ เดอะ ลัฝ แดท ไอ นีด)
And I miss you more each day
(แอ็นด ดาย มิซ ยู โม อีช เด)

So many feelings emotions running away with me
(โซ เมนอิ ฟีลอิง อิโมฌัน รันนิง อะเว วิฑ มี)
Cos it’s you that I believe in and I love this one so deep
(คอซ อิทซ ยู แดท ไอ บิลีฝ อิน แอ็นด ดาย ลัฝ ดีซ วัน โซ ดีพ)
So much between us and we both know that it’s wrong
(โซ มัช บีทวิน อัซ แซน วี โบธ โน แดท อิทซ ร็อง)
Now I keep on waiting till I am back where I belong
(เนา ไอ คีพ ออน เวททิง ทิล ไอ แอ็ม แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)
Back where I belong
(แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

So I keep on waiting till I am back where I belong
(โซ ไอ คีพ ออน เวททิง ทิล ไอ แอ็ม แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)
Back where I belong
(แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)

[Chorus to fade]
([ โครัซ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You More คำอ่านไทย BBMak

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น