เนื้อเพลง Now That You Got It คำอ่านไทย Gwen Stefani

Now with the following collection of the swizzy sounds
( เนา วิฑ เดอะ ฟอลโละอิง ค็อลเลคฌัน อ็อฝ เดอะ swizzy เซานด)
[Woo!]
([ วู ! ])

Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
[Repeat]
([ ริพีท ])

Now that I’m your baby
(เนา แดท แอม ยุร เบบิ)
The things you promised me
(เดอะ ธิง ยู พรอมอิซ มี)
Now I want
(เนา ไอ ว็อนท)

Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)

[You told me]
([ ยู โทลด มี ])
All the stars I was reaching for
(ออล เดอะ ซทา ซาย วอส รีชชิง ฟอ)
You had in the palm of your hand
(ยู แฮ็ด อิน เดอะ พาม อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
And if for just once
(แอ็นด อิฟ ฟอ จัซท วันซ)
I would let the padlock on the door be open
(ไอ เวิด เล็ท เดอะ แพดล็อค ออน เดอะ โด บี โอเพ็น)
Well let me just get on over here
(เว็ล เล็ท มี จัซท เก็ท ออน โอเฝอะ เฮียร)
This better be the best thing I ever felt
(ดีซ เบทเทอะ บี เดอะ เบ็ซท ธิง ไอ เอฝเออะ เฟ็ลท)
My daisy better be sunny
(มาย เดสิ เบทเทอะ บี ซันนิ)
Better be nothing but all that I want
(เบทเทอะ บี นัธอิง บัท ดอร์ แดท ไอ ว็อนท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Now that I’m your baby
(เนา แดท แอม ยุร เบบิ)
The things you promised me
(เดอะ ธิง ยู พรอมอิซ มี)
Now I want
(เนา ไอ ว็อนท)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
If I’m really your baby then share with me
(อิฟ แอม ริแอ็ลลิ ยุร เบบิ เด็น แฌ วิฑ มี)
Your secrets in dark
(ยุร ซีคเร็ท ซิน ดาค)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)

I’m a radice queen of them all
(แอม มา radice ควีน อ็อฝ เฑ็ม ออล)
I can have anyone, so what I want
(ไอ แค็น แฮ็ฝ เอนอิวัน , โซ ว็อท ไอ ว็อนท)
Perfect, get it right, never wrong
(เพ๊อร์เฟ็คท , เก็ท ดิธ ไรท , เนฝเวอะ ร็อง)
So you gonna step it up or you gon’ be gone
(โซ ยู กอนนะ ซเท็พ อิท อัพ ออ ยู ก็อน บี กอน)

Not this, nothing is typical
(น็อท ดีซ , นัธอิง อีส ทีพอิแค็ล)
No test, it’s all about a B if you show
(โน เท็ซท , อิทซ ซอร์ อะเบาท ดา บี อิฟ ยู โฌ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Train em like a marine
(ทเรน เอ็ม ไลค เก มะรีน)
Make em like a superhero
(เมค เอ็ม ไลค เก ซูเพอฮิวโล)
Always better be his response
(ออลเว เบทเทอะ บี ฮิส ริซพอนซ)
Let’s not play games
(เล็ท น็อท พเล เกม)
We can be closer than sharing last names
(วี แค็น บี โคลเซอร์ แฑ็น ชาร์ริง ลาซท เนม)
The award is A PURPLE HEART [as in the military medal]
(ดิ อะวอด อีส ซา เพ๊อร์เพิ่ล ฮาท [ แอ็ส ซิน เดอะ มีลอิเทริ เม๊ดอล ])
It could be yours
(อิท เคิด บี ยุร)
If you earn that ‘medal’ – yep!-
(อิฟ ยู เอิน แดท เม๊ดอล เย็พ !)
You could be my boy
(ยู เคิด บี มาย บอย)

Uh, uh, uh uh, uh, uh uh, uh, uh, uh uh uh
(อา , อา , อา อา , อา , อา อา , อา , อา , อา อา อา)
Uh, uh, uh uh, uh, uh uh, uh, uh, uh uh uh
(อา , อา , อา อา , อา , อา อา , อา , อา , อา อา อา)

If I’m really your baby then share with me
(อิฟ แอม ริแอ็ลลิ ยุร เบบิ เด็น แฌ วิฑ มี)
Your secrets in dark
(ยุร ซีคเร็ท ซิน ดาค)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
If I’m really your baby then share with me
(อิฟ แอม ริแอ็ลลิ ยุร เบบิ เด็น แฌ วิฑ มี)
Your secrets in dark
(ยุร ซีคเร็ท ซิน ดาค)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
Now that you got it
(เนา แดท ยู ก็อท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)
What you gon’ do about it
(ว็อท ยู ก็อน ดู อะเบาท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now That You Got It คำอ่านไทย Gwen Stefani

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น