เนื้อเพลง Leave The Lights On คำอ่านไทย Jewel

I like your smile
( ไอ ไลค ยุร ซไมล)
Don’t like complication
(ด้อนท์ ไลค คอมพลิเคฌัน)
I like your style
(ไอ ไลค ยุร ซไทล)
Don’t like calculation
(ด้อนท์ ไลค แคลคิวเลฌัน)
Come towards me, dear
(คัม ทูวอด มี , เดีย)
There’s something u need 2 hear
(แดร์ ซัมติง ยู นีด ทู เฮีย)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

I said If u want my love
(ไอ เซ็ด อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ)
U can try my love
(ยู แค็น ทไร มาย ลัฝ)
U can’t buy my love
(ยู แค็นท ไบ มาย ลัฝ)
Just take my hand
(จัซท เทค มาย แฮ็นด)
If u want me, dear
(อิฟ ยู ว็อนท มี , เดีย)
Then just beckon, dear
(เด็น จัซท เบคคัน , เดีย)
And I will appear
(แอ็นด ดาย วิล แอ็พเพีย)
I said-u can leave the lights on
(ไอ เซ็ด ยู แค็น ลีฝ เดอะ ไลท ออน)
U can leave the lights on
(ยู แค็น ลีฝ เดอะ ไลท ออน)

I believe in love, dear
(ไอ บิลีฝ อิน ลัฝ , เดีย)
Without limitation
(วิเฑาท ลิมิเทฌัน)
Believe in being clear
(บิลีฝ อิน บีอิง คเลีย)
2 avoid aggravation
(ทู อะฝอยด แอกระเฝฌัน)
If u want me 2
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I will exist just for u
(ไอ วิล เอ็กสีซท จัซท ฟอ ยู)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

I will mesmerize with milky thighs and languid eyes,
(ไอ วิล เมสเมอไรส วิฑ มีลคิ ไธ แซน แลงกวิด ไอ ,)
I’ll prophesize your moans and sighs
(แอล prophesize ยุร โมน แซน ไซ)
Just look at me sacredly, religiously, hungrily,
(จัซท ลุค แกท มี เซคเร็ดลิ , ริลีจอัซลิ , ฮังกริลิ ,)
let your eyes say, ” Please, ” I will not leave
(เล็ท ยุร ไอ เซ , ” พลีส , ” ไอ วิล น็อท ลีฝ)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leave The Lights On คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น