เนื้อเพลง City of Angels คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

Heaven, is this heaven where we are?
( เฮฝเอ็น , อีส ดีซ เฮฝเอ็น ฮแว วี อาร์)
See them walking, if you dare, if you call that walking.
(ซี เฑ็ม วอคกิง , อิฟ ยู แด , อิฟ ยู คอล แดท วอคกิง)
Stumble, stagger, fall and drag themselves along the streets of heaven.
(แสตมเบิล , ซแทกเกอะ , ฟอล แอ็นด ดแร็ก เฑ็มเซลฝส อะลอง เดอะ ซทรีท อ็อฝ เฮฝเอ็น)

Where is the blessed table to feed all who hunger on earth,
(ฮแว อีส เดอะ บเล็ซ เท๊เบิ้ล ทู ฟี ออล ฮู ฮังเกอะ ออน เอิธ ,)
welcomed and seated each one joyfully served?
(เวลคัม แอ็นด ซีท อีช วัน จอยฟุลิ เซิฝ)
See them walking, if you dare, if you call that walking.
(ซี เฑ็ม วอคกิง , อิฟ ยู แด , อิฟ ยู คอล แดท วอคกิง)
Stumble, stagger, fall and drag themselves along the streets of heaven.
(แสตมเบิล , ซแทกเกอะ , ฟอล แอ็นด ดแร็ก เฑ็มเซลฝส อะลอง เดอะ ซทรีท อ็อฝ เฮฝเอ็น)

Where is the halo that should glow ’round your face,
(ฮแว อีส เดอะ เฮโล แดท เชิด กโล เรานด ยุร เฟซ ,)
and where are the wings that should grow from your shoulder blades?
(แอ็นด ฮแว อาร์ เดอะ วิง แดท เชิด กโร ฟร็อม ยุร โฌลเดอะ บเลด)
Show them to me.
(โฌ เฑ็ม ทู มี)
These are sobering sights I’ve seen in the City of Angels
(ฑิส อาร์ soberings ไซท แอฝ ซีน อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เอนเจล)
have all been one rude awakening that was dues to me in heaven.
(แฮ็ฝ ออล บีน วัน รูด awakenings แดท วอส ดยู ทู มี อิน เฮฝเอ็น)

There would have been heavenly music I was convinced before.
(แดร์ เวิด แฮ็ฝ บีน เฮฝเอ็นลิ มยูสิค ไอ วอส ค็อนฝีนซ บิโฟ)
A host of the dearly to meet me with Hosannas sung at the door,
(อะ โฮซท อ็อฝ เดอะ เดียลิ ทู มีท มี วิฑ Hosannas ซัง แอ็ท เดอะ โด ,)
but these are sobering sights I’ve seen in the City of Angels
(บัท ฑิส อาร์ soberings ไซท แอฝ ซีน อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ เอนเจล)
have all been one rude awakening that was dues to me in heaven.
(แฮ็ฝ ออล บีน วัน รูด awakenings แดท วอส ดยู ทู มี อิน เฮฝเอ็น)
In this city of fallen angels.
(อิน ดีซ ซีทอิ อ็อฝ ฟอลเล็น เอนเจล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง City of Angels คำอ่านไทย 10,000 Maniacs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น