เนื้อเพลง Declaration Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

Come On Yeah
( คัมมอน เย่)

You Are My Knight In Armor
(ยู อาร์ มาย ไนท อิน อาเมอะ)
The Hero Of My Heart
(เดอะ ฮีโร อ็อฝ มาย ฮาท)
When You Smile At Me I See
(ฮเว็น ยู ซไมล แอ็ท มี ไอ ซี)
A True World Go Up
(อะ ทรู เวิลด โก อัพ)
The River Is Getting Deep Believe It
(เดอะ รีฝเออะ อีส เกดดดิ้ง ดีพ บิลีฝ อิท)
You’re All These Arms Of Mine Wanna Hold
(ยัวร์ ออล ฑิส อาม อ็อฝ ไมน วอนนา โฮลด)
All Wrapped Up With A River
(ออล แร็พท อัพ วิฑ อะ รีฝเออะ)
Baby I’m Giving You This Heart Of Gold
(เบบิ แอม กีฝวิง ยู ดีซ ฮาท อ็อฝ โกลด)

So Listen Up It’s You I Trust
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
I Feel Magic Every Time That We Touch
(ไอ ฟีล แมจอิค เอฝริ ไทม แดท วี ทั๊ช)
I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Tonight To You Baby I Make My Declaration Of Love
(ทุไนท ทู ยู เบบิ ไอ เมค มาย เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ)
Hey Of Love
(เฮ อ็อฝ ลัฝ)

Just Like Juliet Belonged To Romeo
(จัซท ไลค จูรีเอด บิลอง ทู โรมีโอ)
You Can Stay Prepared That I Won’t Be Letting You Go
(ยู แค็น ซเท พริแพ แดท ไอ ว็อนท บี เลทดิง ยู โก)
In The Heat Of The Night
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ไนท)
So Right You Taste My Sweetness On Your Lips
(โซ ไรท ยู เทซท มาย ซวีทเน็ซ ออน ยุร ลิพ)
I’ll Make It Better Than You Ever Dreamed
(แอล เมค อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู เอฝเออะ ดรีม)
And The Rest Of Your Life Will Be Just Like This
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ วิล บี จัซท ไลค ดีซ)

Baby So Listen Up It’s You I Trust
(เบบิ โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
I Feel Magic Every Time That We Touch
(ไอ ฟีล แมจอิค เอฝริ ไทม แดท วี ทั๊ช)
Baby I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(เบบิ ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Tonight To You Baby I Make My Declaration Of Love
(ทุไนท ทู ยู เบบิ ไอ เมค มาย เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ)

So Listen Up It’s You I Trust
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
I Feel Magic Every Time That We Touch
(ไอ ฟีล แมจอิค เอฝริ ไทม แดท วี ทั๊ช)
Yeah I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(เย่ ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Tonight To You Baby I Make My Declaration Of Love
(ทุไนท ทู ยู เบบิ ไอ เมค มาย เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ)

Declaration Of Love Love
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ ลัฝ)
Declaration Of Love Heh
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ เอฮ)
Declaration Of Love Oh
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ โอ)
Declaration Of Love No No No No
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ โน โน โน โน)
Declaration Of Love To You Baby
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ ทู ยู เบบิ)
Declaration Of Love Oh
(เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ โอ)

In The Heat Of The Night
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ ไนท)
So Right You Taste My Sweetness On Your Lips
(โซ ไรท ยู เทซท มาย ซวีทเน็ซ ออน ยุร ลิพ)
I’ll Make It Better Than You Ever Dreamed
(แอล เมค อิท เบทเทอะ แฑ็น ยู เอฝเออะ ดรีม)
And The Rest Of Your Life Will Be Just Like This
(แอ็นด เดอะ เร็ซท อ็อฝ ยุร ไลฟ วิล บี จัซท ไลค ดีซ)

Baby So Listen Up It’s You I Trust
(เบบิ โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
I Feel Magic Every Time That We Touch Baby Baby
(ไอ ฟีล แมจอิค เอฝริ ไทม แดท วี ทั๊ช เบบิ เบบิ)
I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Tonight To You Baby I Make My Declaration Of Love
(ทุไนท ทู ยู เบบิ ไอ เมค มาย เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ)

So Listen Up It’s You I Trust
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
I Feel Magic Every Time That We Touch
(ไอ ฟีล แมจอิค เอฝริ ไทม แดท วี ทั๊ช)
I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
Tonight To You Baby I Make My Declaration Of Love
(ทุไนท ทู ยู เบบิ ไอ เมค มาย เดคละเรฌัน อ็อฝ ลัฝ)

So Listen Up It’s You I Trust
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
Don’t You Know Don’t You Knoe
(ด้อนท์ ยู โน ด้อนท์ ยู Knoe)
I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)
I Swear To You My Baby
(ไอ ซแว ทู ยู มาย เบบิ)

So Listen Up It’s You I Trust
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ อิทซ ยู ไอ ทรัซท)
Ooh I Pledge Allegiance To The Heavens Above
(อู้ ไอ พเล็จ แอ็ลลีแจ็นซ ทู เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Declaration Of Love คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น