เนื้อเพลง Crying Girl คำอ่านไทย Westlife

Bryan:
( บายเอน:)
She only cried ever other Tuesday night
(ชี โอ๊นลี่ คไร เอฝเออะ อัฑเออะ ทยูสดิ ไนท)
She is a crying shame, she could had done something right
(ชี อีส ซา คไรอิง เฌม , ชี เคิด แฮ็ด ดัน ซัมติง ไรท)
In this little town everybody knows her name
(อิน ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ทาวน์ เอวี่บอดี้ โน เฮอ เนม)
Now she’s flown away the town will never be the same
(เนา ชี ฟโลน อะเว เดอะ ทาวน์ วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
Oh oh
(โอ โอ)

Mark/all:
(ม๊าร์ค /ออล :)
Her eulogy read that
(เฮอ ยูโละจิ เร็ด แดท)
This is the home
(ดีซ ซิส เดอะ โฮม)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
Of Jessie Chase
(อ็อฝ เจซซี่เชซ)
A.K.A.
(อะ เค กา)

Bryan/all:
(บายเอน/ออล :)
The crying girl [the crying girl]
(เดอะ คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])
The crying girl [the crying girl]
(เดอะ คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])
She’s the crying girl [the crying girl]
(ชี เดอะ คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])
Little crying girl [the crying girl]
(ลิ๊ทเทิ่ล คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])

Bryan:
(บายเอน:)
People in the street, crying cos she lost her life
(พี๊เพิ่ล อิน เดอะ ซทรีท , คไรอิง คอซ ชี ล็อซท เฮอ ไลฟ)
All the spirits gone, finished up by the night
(ออล เดอะ ซพีริท กอน , ฟีนอิฌ อัพ ไบ เดอะ ไนท)
Ye-yeah
(ยี เย่)
In this state of mind everybody makes mistakes
(อิน ดีซ ซเทท อ็อฝ ไมนด เอวี่บอดี้ เมค มิซเทค)
Yeah
(เย่)
But it’s ignorance that let you have your life to take
(บัท อิทซ อีกโนะแร็นซ แดท เล็ท ยู แฮ็ฝ ยุร ไลฟ ทู เทค)

Mark/all:
(ม๊าร์ค /ออล :)
What nobody knows
(ว็อท โนบอดี้ โน)
She was my girl
(ชี วอส มาย เกิล)
Yes, I am the one
(เย็ซ , ไอ แอ็ม ดิ วัน)
Who fell in love
(ฮู เฟ็ล อิน ลัฝ)

Bryan/all:
(บายเอน/ออล :)
With the crying girl [with the crying girl]
(วิฑ เดอะ คไรอิง เกิล [ วิฑ เดอะ คไรอิง เกิล ])
The !crying girl [the crying girl]
(เดอะ ! คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])
She the crying girl [with the crying girl]
(ชี เดอะ คไรอิง เกิล [ วิฑ เดอะ คไรอิง เกิล ])
Little crying girl [the crying girl]
(ลิ๊ทเทิ่ล คไรอิง เกิล [ เดอะ คไรอิง เกิล ])

Bryan:
(บายเอน:)
Nobody knows her, nobody loves her now
(โนบอดี้ โน เฮอ , โนบอดี้ ลัฝ เฮอ เนา)
Mark:
(ม๊าร์ค :)
Nobody knows, nobody knows
(โนบอดี้ โน , โนบอดี้ โน)
All:
(ออล :)
The crying girl
(เดอะ คไรอิง เกิล)

Bryan:
(บายเอน:)
Nobody knows her, nobody loves her now
(โนบอดี้ โน เฮอ , โนบอดี้ ลัฝ เฮอ เนา)
Mark:
(ม๊าร์ค :)
Nobody knows, nobody knows
(โนบอดี้ โน , โนบอดี้ โน)
All:
(ออล :)
The crying girl
(เดอะ คไรอิง เกิล)

Bryan:
(บายเอน:)
Nobody knows her, nobody loves her now
(โนบอดี้ โน เฮอ , โนบอดี้ ลัฝ เฮอ เนา)
Mark:
(ม๊าร์ค :)
Nobody knows, nobody knows
(โนบอดี้ โน , โนบอดี้ โน)
All:
(ออล :)
The crying girl
(เดอะ คไรอิง เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crying Girl คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น