เนื้อเพลง Baby Be Mine คำอ่านไทย LFO

Yeah, whatcha gonna do, huh?
( เย่ , วอทชา กอนนะ ดู , ฮู)
Do you wanna be mine, do you wanna be mine
(ดู ยู วอนนา บี ไมน , ดู ยู วอนนา บี ไมน)
Baby, be mine, whatcha gonna do, baby be mine
(เบบิ , บี ไมน , วอทชา กอนนะ ดู , เบบิ บี ไมน)

I see you smilin’
(ไอ ซี ยู สไมลิน)
But when he’s around you be riley
(บัท ฮเว็น อีส อะเรานด ยู บี riley)
What’s the dilly? Situation be silly
(ว็อท เดอะ dilly ซิชิวเอฌัน บี ซีลลิ)
Runnin’ with him like Big Willie
(รูนนิน วิฑ ฮิม ไลค บิก วิลลี)
When you wanna be with me
(ฮเว็น ยู วอนนา บี วิฑ มี)
Basically I don’t wanna hear all that
(เบซซิคอลลี่ ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย ออล แดท)
See you hurtin’
(ซี ยู ฮาร์ดิน)
Why you gotta bear all that
(ฮไว ยู กอททะ แบ ออล แดท)
When you should be with me and feel all that
(ฮเว็น ยู เชิด บี วิฑ มี แอ็นด ฟีล ออล แดท)
Stop hesitatin’, cause I’m your destination
(ซท็อพ hesitatin , คอส แอม ยุร เดซทิเนฌัน)
Cell phones ring real late at night
(เซ็ล โฟน ริง ริแอ็ล เลท แอ็ท ไนท)
You said he hurt you, “pick me up, we had a fight”
(ยู เซ็ด ฮี เฮิท ยู , “pick มี อัพ , วี แฮ็ด อะ fight”)
[“okay I’ll get you”]
([ “okay แอล เก็ท you” ])
Cuz you know that ain’t right
(คัซ ยู โน แดท เอน ไรท)
Keep the vibe real tight and make it all right
(คีพ เดอะ วายพฺ ริแอ็ล ไทท แอ็นด เมค อิท ดอร์ ไรท)
True dat baby, don’t you know
(ทรู แดซ เบบิ , ด้อนท์ ยู โน)
That I’m here for you baby
(แดท แอม เฮียร ฟอ ยู เบบิ)
What I gotta do to be near to you
(ว็อท ไอ กอททะ ดู ทู บี เนีย ทู ยู)
Cuz all I wanna do is make it clear to you, clear to you
(คัซ ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค อิท คเลีย ทู ยู , คเลีย ทู ยู)

CHORUS
(โครัซ)
I know you know, that I care about you girl
(ไอ โน ยู โน , แดท ไอ แค อะเบาท ยู เกิล)
And I want you in my world
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู อิน มาย เวิลด)
So baby be mine
(โซ เบบิ บี ไมน)
And you know I know that you care about me too
(แอ็นด ยู โน ไอ โน แดท ยู แค อะเบาท มี ทู)
So tell me whatcha wanna do, baby be mine
(โซ เท็ล มี วอทชา วอนนา ดู , เบบิ บี ไมน)

Excuse my persistence
(เอ็คซคยูซ มาย เพอะซีซเท็นซ)
But I can’t love you from a distance
(บัท ไอ แค็นท ลัฝ ยู ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)
Your resistance makin’ it hard
(ยุร ริสีซแท็นซ เมกิน หนิด ฮาด)
But in an instance there you are
(บัท อิน แอน อีนซแท็นซ แดร์ ยู อาร์)
In my arms, can you feel my charm
(อิน มาย อาม , แค็น ยู ฟีล มาย ชาม)
[don’t be alarmed] girl cause my love’s da bomb
([ ด้อนท์ บี อะลาม ] เกิล คอส มาย ลัฝ ดา บ็อม)
[don’t be alarmed] girl I’ma keep you calm
([ ด้อนท์ บี อะลาม ] เกิล แอมอา คีพ ยู คาม)
Like Shai I’m your comforter
(ไลค Shai แอม ยุร คัมเฟอะเทอะ)
Why walk when you know I can run wit ya
(ฮไว วอค ฮเว็น ยู โน ไอ แค็น รัน วิท ยา)
Check it out, all I wanna do is make you feel alright
(เช็ค อิท เอ้า , ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค ยู ฟีล ออลไร๊ท)
Love you all through the night as you hold me tight
(ลัฝ ยู ออล ธรู เดอะ ไนท แอ็ส ยู โฮลด มี ไทท)
And I bet that your feelings for him fade quick
(แอ็นด ดาย เบ็ท แดท ยุร ฟีลอิง ฟอ ฮิม เฝด ควิค)
When you’re up in my mix, ain’t a thing I can’t fix
(ฮเว็น ยัวร์ อัพ อิน มาย มิคซ , เอน ดา ธิง ไอ แค็นท ฟิคซ)
Caress your head with a sensual kiss
(คะเรซ ยุร เฮ็ด วิฑ อะ เซนฌวล คิซ)
Baby rub on your back if you like it like that
(เบบิ รับ ออน ยุร แบ็ค อิฟ ยู ไลค อิท ไลค แดท)
What I gotta do to be near to you
(ว็อท ไอ กอททะ ดู ทู บี เนีย ทู ยู)
Cuz all I wanna do is make it clear to you, c’mon
(คัซ ออล ไอ วอนนา ดู อีส เมค อิท คเลีย ทู ยู , ซีมอน)

CHORUS
(โครัซ)

All my love for you, is in store forevermore
(ออล มาย ลัฝ ฟอ ยู , อีส ซิน ซโท เฟาะเรเฝอะโม)
So if you want my days to shine
(โซ อิฟ ยู ว็อนท มาย เด ทู ไฌน)
Do one thing, baby be mine
(ดู วัน ธิง , เบบิ บี ไมน)

Check it out
(เช็ค อิท เอ้า)
I must admit that I got a love jones
(ไอ มัซท แอ็ดมีท แดท ไอ ก็อท ดา ลัฝ โจเนส)
Baby be mine, girl you won’t be alone
(เบบิ บี ไมน , เกิล ยู ว็อนท บี อะโลน)
Let me turn that frown upside down inside out girl
(เล็ท มี เทิน แดท ฟเราน อัพไซต์ เดาน อีนไซด เอ้า เกิล)
that’s what I’m all about
(แด๊ท ว็อท แอม ออล อะเบาท)
And if you don’t mind take a chance with me
(แอ็นด อิฟ ยู ด้อนท์ ไมนด เทค เก ชานซ วิฑ มี)
I guarantee I’ll be the one you need
(ไอ แกเร็นที แอล บี ดิ วัน ยู นีด)
Cuz you know that I care about you
(คัซ ยู โน แดท ไอ แค อะเบาท ยู)
Baby be mine, cause my love is true
(เบบิ บี ไมน , คอส มาย ลัฝ อีส ทรู)
C’mon
(ซีมอน)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Be Mine คำอ่านไทย LFO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น