เนื้อเพลง Whats Love Got to Do with It คำอ่านไทย Tina Turner feat Terry Britten & Graham Lyle

You must understand
( ยู มัซท อันเดิซแทนด)
Though the touch of your hand
(โธ เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
Makes my pulse react
(เมค มาย พัลซ ริแอคท)
That it’s only the thrill
(แดท อิทซ โอ๊นลี่ เดอะ ธริล)
Of boy meeting girl
(อ็อฝ บอย มีทอิง เกิล)
Opposites attract
(อ๊อพโพสิท แอ็ทแรคท)
It’s physical
(อิทซ ฟีสอิแค็ล)
Only logical
(โอ๊นลี่ ลอจอิแค็ล)
You must try to ignore
(ยู มัซท ทไร ทู อิกโน)
That it means more than that
(แดท ดิธ มีน โม แฑ็น แดท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
What’s love got to do, got to do with it
(ว็อท ลัฝ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท)
What’s love, but a second-hand emotion
(ว็อท ลัฝ , บัท ดา เซคอันด แฮ็นด อิโมฌัน)
What’s love got to do, got to do with it
(ว็อท ลัฝ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท)
Who needs a heart when a heart can be broken

(ฮู นีด ซา ฮาท ฮเว็น อะ ฮาท แค็น บี บโรเค็น)

It may seem to you
(อิท เม ซีม ทู ยู)
That I’m acting confused
(แดท แอม แอคทิง ค็อนฟยูส)
When you’re close to me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
If I tend to look dazed
(อิฟ ฟาย เท็นด ทู ลุค เด)
I read it some place
(ไอ เร็ด ดิท ซัม พเลซ)
I’ve got cause to be
(แอฝ ก็อท คอส ทู บี)
There’s a name for it
(แดร์ ซา เนม ฟอ อิท)
There’s a phrase fits
(แดร์ ซา ฟเรส ฟิท)
But whatever the reason
(บัท ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ รี๊ซั่น)
You do it for me
(ยู ดู อิท ฟอ มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’ve been taking on a new direction
(แอฝ บีน เทคอิง ออน อะ นยู ดิเรคฌัน)
And I have to say
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ทู เซ)
I’ve been thinking ’bout my own protection
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท มาย โอน พโระเทคฌัน)
It scares me to feel this way
(อิท ซแค มี ทู ฟีล ดีซ เว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

What’s love got to do, got to do with it
(ว็อท ลัฝ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท)
What’s love, but a sweet old fashioned notion
(ว็อท ลัฝ , บัท ดา สวี้ท โอลด แฟฌอัน โนฌัน)
What’s love got to do, got to do with it
(ว็อท ลัฝ ก็อท ทู ดู , ก็อท ทู ดู วิฑ อิท)
Who needs a heart when a heart can be broken
(ฮู นีด ซา ฮาท ฮเว็น อะ ฮาท แค็น บี บโรเค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whats Love Got to Do with It คำอ่านไทย Tina Turner feat Terry Britten & Graham Lyle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น