เนื้อเพลง Jeep คำอ่านไทย Joe

[Chorus]
( [ โครัซ ])
Sex in my jeep baby, Back seat on my jeep baby [baby baby],
(เซ็คซ อิน มาย จีพ เบบิ , แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can freak in my jeep baby, The steel of wonders on my jeep baby,
(วี แค็น ฟรีค อิน มาย จีพ เบบิ , เดอะ ซทีล อ็อฝ วันเดอะ ออน มาย จีพ เบบิ ,)
On my bumps up and slow baby, So you can make that body roll baby [baby baby],
(ออน มาย บัมพ อัพ แอ็นด ซโล เบบิ , โซ ยู แค็น เมค แดท บอดอิ โรล เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can head to the third row swing us an episode, Girl let yourself go,
(วี แค็น เฮ็ด ทู เดอะ เธิด เรา ซวิง อัซ แอน เอพอิดซด , เกิล เล็ท ยุรเซลฟ โก ,)
Back seat on my jeep on my jeep,
(แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ ออน มาย จีพ ,)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Could jump in my HUMMA let take a ride, I like spending my summers in a specious rides,
(เคิด จัมพ อิน มาย HUMMA เล็ท เทค เก ไรด , ไอ ไลค ซเพ็นดิง มาย ซัมเมอะ ซิน อะ ซพีฌัซ ไรด ,)
Turn on my TV relax a while, we can chill with an AC or windows down,
(เทิน ออน มาย ทีวี ริแลคซ อะ ฮไวล , วี แค็น ชิล วิฑ แอน AC ออ วีนโด เดาน ,)
Let’s stop by the mall pick up a thing or two, If you see something you like for free then
(เล็ท ซท็อพ ไบ เดอะ มอล พิค อัพ อะ ธิง ออ ทู , อิฟ ยู ซี ซัมติง ยู ไลค ฟอ ฟรี เด็น)
grab it boo,
(กแร็บ อิท บู ,)
Let’s stop by the food court so we can eat, after shopping and grabbing that’s fine and cheap,
(เล็ท ซท็อพ ไบ เดอะ ฟูด โคท โซ วี แค็น อีท , อาฟเทอะ ชอปปิ้ง แอ็นด กแร็บบิง แด๊ท ไฟน แอ็นด ชีพ ,)
Let’s do it with some sipping while talking and riding,
(เล็ท ดู อิท วิฑ ซัม ซิพปิง ฮไวล ทอคอิง แอ็นด ไรดอิง ,)
Girl it’s on tonight,
(เกิล อิทซ ออน ทุไนท ,)
We can start some touching, by then we will be buzzing, this jeep is our bedroom tonight,
(วี แค็น ซทาท ซัม ทัชชิง , ไบ เด็น วี วิล บี บัซซิง , ดีซ จีพ อีส เอ๊า เบดรูม ทุไนท ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sex in my jeep baby, Back seat on my jeep baby [baby baby],
(เซ็คซ อิน มาย จีพ เบบิ , แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can freak in my jeep baby, The steel of wonders on my jeep baby,
(วี แค็น ฟรีค อิน มาย จีพ เบบิ , เดอะ ซทีล อ็อฝ วันเดอะ ออน มาย จีพ เบบิ ,)
On my bumps up and slow baby, So you can make that body roll baby [baby baby],
(ออน มาย บัมพ อัพ แอ็นด ซโล เบบิ , โซ ยู แค็น เมค แดท บอดอิ โรล เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can head to the third row swing us an episode, Girl let yourself go,
(วี แค็น เฮ็ด ทู เดอะ เธิด เรา ซวิง อัซ แอน เอพอิดซด , เกิล เล็ท ยุรเซลฟ โก ,)
Back seat on my jeep of my jeep,
(แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ อ็อฝ มาย จีพ ,)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Ima pull over and make a stop, you’re looking like what palm my other stuff,
(แอมอา พุล โอเฝอะ แอ็นด เมค เก ซท็อพ , ยัวร์ ลุคอิง ไลค ว็อท พาม มาย อัฑเออะ ซทัฟ ,)
You’ve been throwing it all day you know it laid, the back seat of my jeep let’s swing it F
(ยู๊ฟ บีน โตววิง อิท ดอร์ เด ยู โน อิท เลด , เดอะ แบ็ค ซีท อ็อฝ มาย จีพ เล็ท ซวิง อิท เอฟ)
Bay,
(เบ ,)
Freaking you down while the spree wheel are spinning, bumping your body my system sick with
(เฟรคกิ้ง ยู เดาน ฮไวล เดอะ ซพรี ฮวีล อาร์ สปินนิ่ง , bumpings ยุร บอดอิ มาย ซีซเท็ม ซิค วิฑ)
it,
(อิท ,)
Nacket and handcuffs these windows are tinted, you lace it your lies my detail will clean it,
(Nacket แอ็นด แฮนคัฟสฺ ฑิส วีนโด แซร์ ทินท , ยู เลซ อิท ยุร ไล มาย ดิเทล วิล คลีน หนิด ,)
Let’s do it with some sippering while talking and riding,
(เล็ท ดู อิท วิฑ ซัม sipperings ฮไวล ทอคอิง แอ็นด ไรดอิง ,)
Girl it’s on tonight,
(เกิล อิทซ ออน ทุไนท ,)
We can start some touching, by then we will be buzzing, this jeep is our bedroom tonight,
(วี แค็น ซทาท ซัม ทัชชิง , ไบ เด็น วี วิล บี บัซซิง , ดีซ จีพ อีส เอ๊า เบดรูม ทุไนท ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sex in my jeep baby, Back seat on my jeep baby [baby baby],
(เซ็คซ อิน มาย จีพ เบบิ , แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can freak in my jeep baby, The steel of wonders on my jeep baby,
(วี แค็น ฟรีค อิน มาย จีพ เบบิ , เดอะ ซทีล อ็อฝ วันเดอะ ออน มาย จีพ เบบิ ,)
On my bumps up and slow baby, So you can make that body roll baby [baby baby],
(ออน มาย บัมพ อัพ แอ็นด ซโล เบบิ , โซ ยู แค็น เมค แดท บอดอิ โรล เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can head to the third row swing us an episode, Girl let yourself go,
(วี แค็น เฮ็ด ทู เดอะ เธิด เรา ซวิง อัซ แอน เอพอิดซด , เกิล เล็ท ยุรเซลฟ โก ,)
Back seat on my jeep,
(แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ ,)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Say the word baby we can make a stop, we can find a dark spot in this parking lot,
(เซ เดอะ เวิด เบบิ วี แค็น เมค เก ซท็อพ , วี แค็น ไฟนด อะ ดาค สพอท อิน ดีซ พาคกิ้ง ล็อท ,)
Baby pull over [woman],
(เบบิ พุล โอเฝอะ [ วูมเอิน ] ,)
Are you ready [Joe],
(อาร์ ยู เรดอิ [ โจ ] ,)
Yes I’m ready [woman],
(เย็ซ แอม เรดอิ [ วูมเอิน ] ,)
Ooohh woow aaahh we can take it slow we got the whole night, buckle up girl get ready for
(อู้ woow aaahh วี แค็น เทค อิท ซโล วี ก็อท เดอะ โฮล ไนท , บัคเคิล อัพ เกิล เก็ท เรดอิ ฟอ)
this bumpy ride [Joe],
(ดีซ บัมพิ ไรด [ โจ ] ,)
Baby pull over [woman],
(เบบิ พุล โอเฝอะ [ วูมเอิน ] ,)
Are you ready [Joe],
(อาร์ ยู เรดอิ [ โจ ] ,)
Yes I’m ready [woman],
(เย็ซ แอม เรดอิ [ วูมเอิน ] ,)
This jeep is our bedroom tonight [Joe],
(ดีซ จีพ อีส เอ๊า เบดรูม ทุไนท [ โจ ] ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Sex in my jeep baby, Back seat on my jeep baby [baby baby],
(เซ็คซ อิน มาย จีพ เบบิ , แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can freak in my jeep baby, The steel of wonders on my jeep baby,
(วี แค็น ฟรีค อิน มาย จีพ เบบิ , เดอะ ซทีล อ็อฝ วันเดอะ ออน มาย จีพ เบบิ ,)
On my bumps up and slow baby, So you can make that body roll baby [baby baby],
(ออน มาย บัมพ อัพ แอ็นด ซโล เบบิ , โซ ยู แค็น เมค แดท บอดอิ โรล เบบิ [ เบบิ เบบิ ] ,)
We can head to the third row swing us an episode, Girl let yourself go,
(วี แค็น เฮ็ด ทู เดอะ เธิด เรา ซวิง อัซ แอน เอพอิดซด , เกิล เล็ท ยุรเซลฟ โก ,)
Back seat on my jeep of my jeep,
(แบ็ค ซีท ออน มาย จีพ อ็อฝ มาย จีพ ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jeep คำอ่านไทย Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น