เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Seal

In a church by the face
( อิน อะ เชิช ไบ เดอะ เฟซ)
He talks about the people going under
(ฮี ทอค อะเบาท เดอะ พี๊เพิ่ล โกอิ้ง อันเดอะ)
Only child know
(โอ๊นลี่ ไชล โน)
A man decides after seventy years
(อะ แม็น ดิไซด อาฟเทอะ เซฝเอ็นทิ เยีย)
That what he goes there for
(แดท ว็อท ฮี โกซ แดร์ ฟอ)
Is to unlock the door
(อีส ทู อันลอค เดอะ โด)
While those around him criticize and sleep
(ฮไวล โฑส อะเรานด ฮิม ครีทอิไซส แอ็นด ซลีพ)
And through a fractal on that breaking wall
(แอ็นด ธรู อะ fractal ออน แดท บเรคคิง วอล)
I see you my friend and touch your face again
(ไอ ซี ยู มาย ฟเร็นด แอ็นด ทั๊ช ยุร เฟซ อะเกน)
Miracles will happen as we trip
(มิ๊ราเคิ่ล วิล แฮพเพ็น แอ็ส วี ทริพ)
But we’re never gonna survive unless
(บัท เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ)
We get a little crazy
(วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
No we’re never gonna survive unless
(โน เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ)
We are a little
(วี อาร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Cray cray crazy
(Cray cray คเรสิ)
Crazy are the people walking through my head
(คเรสิ อาร์ เดอะ พี๊เพิ่ล วอคกิง ธรู มาย เฮ็ด)
One of thems got a gun to shoot the other one
(วัน อ็อฝ เฑ็ม ก็อท ดา กัน ทู ฌูท ดิ อัฑเออะ วัน)
And yet together they were friends at school
(แอ็นด เย็ท ทุเกฑเออะ เด เวอ ฟเร็นด แอ็ท ซคูล)
Get it, get it, get it, yeah!
(เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ , เย่ !)
If all were there when we first took the pill
(อิฟ ออล เวอ แดร์ ฮเว็น วี เฟิซท ทุค เดอะ พิล)
Then maybe then maybe then maybe then maybe
(เด็น เมบี เด็น เมบี เด็น เมบี เด็น เมบี)
Miracles will happen as we speak
(มิ๊ราเคิ่ล วิล แฮพเพ็น แอ็ส วี ซพีค)
But we’re never gonna survive unless
(บัท เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ)
We get a little crazy
(วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
No we’re never gonna survive unless
(โน เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ)
We are a little
(วี อาร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Crazy
(คเรสิ)
No no we’ll never survive unless we get a little bit
(โน โน เว็ล เนฝเวอะ เซอะไฝฝ อันเลซ วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
A man decides to go along after seventy years
(อะ แม็น ดิไซด ทู โก อะลอง อาฟเทอะ เซฝเอ็นทิ เยีย)
Oh darlin
(โอ ดาร์ลิน)
In a sky full of people only some want to fly
(อิน อะ ซไค ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ ซัม ว็อนท ทู ฟไล)
Isn’t that crazy
(อีสซึ่น แดท คเรสิ)
In a world full of people only some want to fly
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ ซัม ว็อนท ทู ฟไล)
Isn’t that crazy
(อีสซึ่น แดท คเรสิ)
Crazy
(คเรสิ)
In a heaven of people there’s only some want to fly
(อิน อะ เฮฝเอ็น อ็อฝ พี๊เพิ่ล แดร์ โอ๊นลี่ ซัม ว็อนท ทู ฟไล)
Ain’t that crazy
(เอน แดท คเรสิ)
Oh babe Oh darlin’
(โอ เบบ โอ ดาร์ลิน)
In a world full of people there’s only some want to fly
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ พี๊เพิ่ล แดร์ โอ๊นลี่ ซัม ว็อนท ทู ฟไล)
Isn’t that crazy
(อีสซึ่น แดท คเรสิ)
Isn’t that crazy Isn’t that crazy Isn’t that crazy
(อีสซึ่น แดท คเรสิ อีสซึ่น แดท คเรสิ อีสซึ่น แดท คเรสิ)
Ohh
(โอ้)
But we’re never gonna survive unless we get a little crazy crazy
(บัท เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ คเรสิ)
No we’re never gonna to survive unless we are a little crazy
(โน เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ทู เซอะไฝฝ อันเลซ วี อาร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
But we’re never gonna survive unless we get a little crazy crazy
(บัท เวีย เนฝเวอะ กอนนะ เซอะไฝฝ อันเลซ วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ คเรสิ)
No we’re never gonna to survive unless we are a little crazy
(โน เวีย เนฝเวอะ กอนนะ ทู เซอะไฝฝ อันเลซ วี อาร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ)
No no never survive unless we get a little bit
(โน โน เนฝเวอะ เซอะไฝฝ อันเลซ วี เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
And then you see things
(แอ็นด เด็น ยู ซี ธิง)
The size of which you’ve never known before
(เดอะ ไซส อ็อฝ ฮวิช ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน บิโฟ)
They’ll break it
(เด๊ว บเรค อิท)
Someday
(ซัมเดย์)
Only child know
(โอ๊นลี่ ไชล โน)
Them things
(เฑ็ม ธิง)
The size
(เดอะ ไซส)
Of which you’ve never known before
(อ็อฝ ฮวิช ยู๊ฟ เนฝเวอะ โนน บิโฟ)
Someday
(ซัมเดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น