เนื้อเพลง The Last Time คำอ่านไทย Taylor Swift feat Gary Lightbody

[Gary Lightbody:]
( [ เกลลี่ Lightbody : ])
Found myself at your door,
(เฟานด ไมเซลฟ แอ็ท ยุร โด ,)
Just like all those times before,
(จัซท ไลค ออล โฑส ไทม บิโฟ ,)
I’m not sure how I got there,
(แอม น็อท ฌุร เฮา ไอ ก็อท แดร์ ,)
All roads they lead me here.
(ออล โรด เด เล็ด มี เฮียร)

I imagine you are home,
(ไอ อิแมจอิน ยู อาร์ โฮม ,)
In your room, all alone,
(อิน ยุร รุม , ออล อะโลน ,)
And you open your eyes into mine,
(แอ็นด ยู โอเพ็น ยุร ไอ อีนทุ ไมน ,)
And everything feels better,
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ฟีล เบทเทอะ ,)

[Both:]
([ โบธ : ])
Right before your eyes,
(ไรท บิโฟ ยุร ไอ ,)
I’m breaking, no cause
(แอม บเรคคิง , โน คอส)
No reasons why,
(โน รี๊ซั่น ฮไว ,)
Just you and me.
(จัซท ยู แอ็นด มี)

This is the last time I’m asking you this,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ ,)
Put my name at the top of your list,
(พัท มาย เนม แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร ลิซท ,)
This is the last time I’m asking you why,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ฮไว ,)
You break my heart in the blink of an eye.
(ยู บเรค มาย ฮาท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)

[Taylor Swift:]
([ เทเลอร์ ซิวิฟท : ])
You find yourself at my door,
(ยู ไฟนด ยุรเซลฟ แอ็ท มาย โด ,)
Just like all those times before,
(จัซท ไลค ออล โฑส ไทม บิโฟ ,)
You wear your best apology,
(ยู แว ยุร เบ็ซท อะพอลโอะจิ ,)
But I was there to watch you leave,
(บัท ไอ วอส แดร์ ทู ว็อช ยู ลีฝ ,)

And all the times I let you in,
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม ซาย เล็ท ยู อิน ,)
Just for you to go again,
(จัซท ฟอ ยู ทู โก อะเกน ,)
Disappear when you come back,
(ดิแซ็พเพีย ฮเว็น ยู คัม แบ็ค ,)
Everything is better.
(เอ๊วี่ติง อีส เบทเทอะ)

[Both:]
([ โบธ : ])
When right before your eyes,
(ฮเว็น ไรท บิโฟ ยุร ไอ ,)
I’m aching, run fast,
(แอม เอคอิง , รัน ฟัซท ,)
Nowhere to hide,
(โนแวร์ ทู ไฮด ,)
Just you and me…
(จัซท ยู แอ็นด มี)

This is the last time I’m asking you this,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ ,)
Put my name at the top of your list,
(พัท มาย เนม แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร ลิซท ,)
This is the last time I’m asking you why,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ฮไว ,)
You break my heart in the blink of an eye, eye, eye…
(ยู บเรค มาย ฮาท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ , ไอ , ไอ)

This is the last time you tell me I’ve got it wrong,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม ยู เท็ล มี แอฝ ก็อท ดิธ ร็อง ,)
This is the last time I say it’s been you all along,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม ไอ เซ อิทซ บีน ยู ออล อะลอง ,)
This is the last time I let you in my door,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม ไอ เล็ท ยู อิน มาย โด ,)
This is the last time, I won’t hurt you anymore.
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม , ไอ ว็อนท เฮิท ยู แอนนี่มอ)

Oh, oh, oh,
(โอ , โอ , โอ ,)

This is the last time I’m asking you this,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ ,)
Put my name at the top of your list,
(พัท มาย เนม แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร ลิซท ,)
This is the last time I’m asking you why,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ฮไว ,)
You break my heart in the blink of an eye.
(ยู บเรค มาย ฮาท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ)

This is the last time I’m asking you this, [this is the last time I’m asking you this]
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ , [ ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ ])
Put my name on the top of your list, [name on the top of your list]
(พัท มาย เนม ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร ลิซท , [ เนม ออน เดอะ ท็อพ อ็อฝ ยุร ลิซท ])
This is the last time I’m asking you why, [this is the last time I’m asking you why]
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ฮไว , [ ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ฮไว ])
You break my heart in the blink of an eye. [You break my heart…]
(ยู บเรค มาย ฮาท อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ [ ยู บเรค มาย ฮาท ])

This is the last time I’m asking you,
(ดีซ ซิส เดอะ ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ,)
Last time I’m asking you,
(ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ,)
Last time I’m asking you this… [x4]
(ลาซท ไทม แอม อาคกิ้ง ยู ดีซ [ x4 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Last Time คำอ่านไทย Taylor Swift feat Gary Lightbody

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น