เนื้อเพลง What if? คำอ่านไทย Coldplay

What if there was no light?
( ว็อท อิฟ แดร์ วอส โน ไลท)
Nothing wrong, nothing right?
(นัธอิง ร็อง , นัธอิง ไรท)
What if there was no time?
(ว็อท อิฟ แดร์ วอส โน ไทม)
And no reason or rhyme?
(แอ็นด โน รี๊ซั่น ออ ไรม)
What if you should decide?
(ว็อท อิฟ ยู เชิด ดิไซด)
That you don’t want me there by your side?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
That you don’t want me there in your life?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ อิน ยุร ไลฟ)

What if I got it wrong?
(ว็อท อิฟ ฟาย ก็อท ดิธ ร็อง)
And no poem or song?
(แอ็นด โน โพเอ็ม ออ ซ็อง)
Could put right what I got wrong?
(เคิด พัท ไรท ว็อท ไอ ก็อท ร็อง)
Or make you feel I belong?
(ออ เมค ยู ฟีล ไอ บิลอง)
What if you should decide?
(ว็อท อิฟ ยู เชิด ดิไซด)
That you don’t want me there by your side?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
That you don’t want me there in your life?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ อิน ยุร ไลฟ)

Oooh, that’s right
(อู้ , แด๊ท ไรท)
Let’s take a break, try to put it aside
(เล็ท เทค เก บเรค , ทไร ทู พัท ดิธ อะไซด)
Oooh, that’s right
(อู้ , แด๊ท ไรท)
I can’t ignore it if you won’t even try
(ไอ แค็นท อิกโน อิท อิฟ ยู ว็อนท อีเฝ็น ทไร)
Oooh, that’s right
(อู้ , แด๊ท ไรท)

When every step that you take
(ฮเว็น เอฝริ ซเท็พ แดท ยู เทค)
Can be your biggest mistake
(แค็น บี ยุร บิ๊กเกส มิซเทค)
And it could bend or it could break
(แอ็นด ดิท เคิด เบ็นด ออ อิท เคิด บเรค)
Well that’s just the risk that you take
(เว็ล แด๊ท จัซท เดอะ ริซค แดท ยู เทค)
What if you should decide?
(ว็อท อิฟ ยู เชิด ดิไซด)
That you don’t want me there by your side?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ ไบ ยุร ไซด)
That you don’t want me there in your life?
(แดท ยู ด้อนท์ ว็อนท มี แดร์ อิน ยุร ไลฟ)

Oooh, that’s right
(อู้ , แด๊ท ไรท)
Let’s take a break, try to put it aside
(เล็ท เทค เก บเรค , ทไร ทู พัท ดิธ อะไซด)
Oooh, that’s right
(อู้ , แด๊ท ไรท)
You know that diamonds are reflective to light
(ยู โน แดท ไดมันด แซร์ ริฟเลคทิฝ ทู ไลท)
Oooh, that’s right.
(อู้ , แด๊ท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What if? คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น