เนื้อเพลง Power Of Love คำอ่านไทย Air Supply

The whispers in the morning
( เดอะ ฮวีซเพอะ ซิน เดอะ มอนิง)
of lovers sleeping tight
(อ็อฝ ลัฝเออะ ซลีพพิง ไทท)
are rolling by like thunder now,
(อาร์ โรลลิง ไบ ไลค ธันเดอะ เนา ,)
as I look in your eyes.
(แอ็ส ซาย ลุค อิน ยุร ไอ)
I hold on to your body
(ไอ โฮลด ออน ทู ยุร บอดอิ)
and feel each move you make.
(แอ็นด ฟีล อีช มูฝ ยู เมค)
Your voice is warm and tender,
(ยุร ฝอยซ อีส วอม แอ็นด เทนเดอะ ,)
a love that I could not forsake.
(อะ ลัฝ แดท ไอ เคิด น็อท เฟาะเซค)

Cause I’m your lady and you are my man.
(คอส แอม ยุร เลดิ แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี ,)
I’ll do all that I can.
(แอล ดู ออล แดท ไอ แค็น)

Even though there may be times
(อีเฝ็น โธ แดร์ เม บี ไทม)
it seems I’m far away,
(อิท ซีม แอม ฟา อะเว ,)
never wonder where I am
(เนฝเวอะ วันเดอะ ฮแว ไอ แอ็ม)
cause I am always by your side.
(คอส ไอ แอ็ม ออลเว ไบ ยุร ไซด)

Cause I’m your lady and you are my man.
(คอส แอม ยุร เลดิ แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี ,)
I’ll do all that I can.
(แอล ดู ออล แดท ไอ แค็น)
We’re heading for something,
(เวีย เฮดอิง ฟอ ซัมติง ,)
somewhere I’ve never been.
(ซัมแวร์ แอฝ เนฝเวอะ บีน)
Sometimes I am frightened
(ซัมไทม์ ซาย แอ็ม ไฟท์อึน)
but I’m ready to learn
(บัท แอม เรดอิ ทู เลิน)
bout the power of love.
(เบาท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)

The sound of your heart beating
(เดอะ เซานด อ็อฝ ยุร ฮาท บืดิงสฺ)
made it clear suddenly.
(เมด อิท คเลีย ซั๊ดเด้นลี่)
The feeling that I can’t go on
(เดอะ ฟีลอิง แดท ไอ แค็นท โก ออน)
is light years away.
(อีส ไลท เยีย อะเว)

Cause I’m your lady and you are my man.
(คอส แอม ยุร เลดิ แอ็นด ยู อาร์ มาย แม็น)
Whenever you reach for me,
(ฮเว็นเอฝเออะ ยู รีช ฟอ มี ,)
I’m gonna do all that I can.
(แอม กอนนะ ดู ออล แดท ไอ แค็น)
We’re heading for something,
(เวีย เฮดอิง ฟอ ซัมติง ,)
somewhere I’ve never been.
(ซัมแวร์ แอฝ เนฝเวอะ บีน)
Sometimes I am frightened
(ซัมไทม์ ซาย แอ็ม ไฟท์อึน)
but I’m ready to learn ’bout the power of love.
(บัท แอม เรดอิ ทู เลิน เบาท เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)
The power of love.
(เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Power Of Love คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น