เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Amanda Perez

Oh Oh
( โอ โอ)
In my life, my life
(อิน มาย ไลฟ , มาย ไลฟ)
Everytime Isee you Ilose my cool
(เอ๊รี่ไทม์ Isee ยู Ilose มาย คูล)
Goin out of my mind cuz i can’t stop thinkin’ bout you
(โกอิน เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด คัซ ไอ แค็นท ซท็อพ ติ้งกิน เบาท ยู)
looking at your sexy body
(ลุคอิง แอ็ท ยุร เซคซิ บอดอิ)
everynight i go to sleep want you to be the one right beside me
(เอฟรี่ไนท์ ไอ โก ทู ซลีพ ว็อนท ยู ทู บี ดิ วัน ไรท บิไซด มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Boy I need you in my life
(บอย ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
I need you
(ไอ นีด ยู)
i’ll be the one thats down to do or die
(แอล บี ดิ วัน แด๊ท เดาน ทู ดู ออ ได)
wipe away the tears when you feel the need to cry
(ไวพ อะเว เดอะ เทีย ฮเว็น ยู ฟีล เดอะ นีด ทู คไร)
loving you without no lies
(ลัฝอิง ยู วิเฑาท โน ไล)
cuz i need you in my life
(คัซ ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)

everytime that i’m with you
(เอ๊รี่ไทม์ แดท แอม วิฑ ยู)
all i wannna do is touch you
(ออล ไอ วานนา ดู อีส ทั๊ช ยู)
and if you let me i’ll promise
(แอ็นด อิฟ ยู เล็ท มี แอล พรอมอิซ)
i’ll always love you
(แอล ออลเว ลัฝ ยู)
cuz i need to you in my life
(คัซ ไอ นีด ทู ยู อิน มาย ไลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Boy i need you in my life
(บอย ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
boy i need you
(บอย ไอ นีด ยู)
Need you in my life
(นีด ยู อิน มาย ไลฟ)

[RAP:]
([ แร็พ : ])
I need you in my life
(ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
you can be my man i can be your wife
(ยู แค็น บี มาย แม็น นาย แค็น บี ยุร ไวฟ)
show you things that you never seen before
(โฌ ยู ธิง แดท ยู เนฝเวอะ ซีน บิโฟ)
turn off the lights close the door
(เทิน ออฟฟ เดอะ ไลท คโลส เดอะ โด)
kiss you all on your neck
(คิซ ยู ออล ออน ยุร เน็ค)
where nobody oughta check
(ฮแว โนบอดี้ เอ้าดา เช็ค)
never let em disrespect
(เนฝเวอะ เล็ท เอ็ม ดิซริซเพคท)
boy you ain’t seen nothin’ yet
(บอย ยู เอน ซีน นอทติน เย็ท)
be the one that’ll be by your side
(บี ดิ วัน แธดิลบี ไบ ยุร ไซด)
loving you till the day that i die
(ลัฝอิง ยู ทิล เดอะ เด แดท ไอ ได)
giving you good loving that’ll make you cry
(กีฝวิง ยู เกิด ลัฝอิง แธดิลเมค ยู คไร)
i can be bonnie you can be clyde
(ไอ แค็น บี บอนนิ ยู แค็น บี ครายทฺ)
jump in your ride hit your switches side to side
(จัมพ อิน ยุร ไรด ฮิท ยุร สวิทเชท ไซด ทู ไซด)
cuz i need a man like you in my life
(คัซ ไอ นีด อะ แม็น ไลค ยู อิน มาย ไลฟ)
now you tell me what it be like
(เนา ยู เท็ล มี ว็อท ดิธ บี ไลค)
tell me, tell me what it be like
(เท็ล มี , เท็ล มี ว็อท ดิธ บี ไลค)
lets ride
(เล็ท ไรด)
cuz i need you in my life
(คัซ ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)

need you in my life
(นีด ยู อิน มาย ไลฟ)

boy i need you in my life
(บอย ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ)
boy i need you [repeat till close]
(บอย ไอ นีด ยู [ ริพีท ทิล คโลส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Amanda Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น