เนื้อเพลง You Are So Beautiful คำอ่านไทย Babyface

written by Billy Preston, Bruce Fisher [1973]
( วึ้น ไบ บีลลิ เพรสตัน , บรูซ Fisher [ 1973 ])

You are so beautiful, yes
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล , เย็ซ)
You are to me
(ยู อาร์ ทู มี)
You are so beautiful
(ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)
You are to me
(ยู อาร์ ทู มี)
Can’t you see? Can’t you see?
(แค็นท ยู ซี แค็นท ยู ซี)
You are everything I hoped for
(ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ ฮ็อพ ฟอ)
And you are everything I need
(แอ็นด ยู อาร์ เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
And you are so beautiful to me
(แอ็นด ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล ทู มี)

You are so wonderful
(ยู อาร์ โซ วันเดอะฟุล)
So wonderful to me
(โซ วันเดอะฟุล ทู มี)
You are so wonderful, baby
(ยู อาร์ โซ วันเดอะฟุล , เบบิ)
Can’t you see, can’t you see, baby
(แค็นท ยู ซี , แค็นท ยู ซี , เบบิ)
You’re everything I hoped for and
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ฮ็อพ ฟอ แอ็นด)
You’re everything, yeah everything
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง , เย่ เอ๊วี่ติง)
God knows you’re everything to me
(ก็อด โน ยัวร์ เอ๊วี่ติง ทู มี)

You are so wonderful
(ยู อาร์ โซ วันเดอะฟุล)
You are so wonderful
(ยู อาร์ โซ วันเดอะฟุล)
So beautiful, so beautiful
(โซ บยูทิฟุล , โซ บยูทิฟุล)
You are so beautful
(ยู อาร์ โซ beautful)
To me
(ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are So Beautiful คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น