เนื้อเพลง Better Dayz คำอ่านไทย 2Pac

Lookin for these better days
( ลุคกิน ฟอ ฑิส เบทเทอะ เด)
Better days, heyyy! Better days
(เบทเทอะ เด , เฮ้ ! เบทเทอะ เด)
Got me thinkin bout better days
(ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)
Better days! Better days, better days
(เบทเทอะ เด ! เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด)
Heyyy! Better days
(เฮ้ ! เบทเทอะ เด)
Got me thinkin bout better days
(ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)

[Verse One]
([ เฝิซ วัน ])
Time to question our lifestyle, look how we live
(ไทม ทู คเวซชัน เอ๊า ไลฟ์สตายอฺ , ลุค เฮา วี ไลฝ)
Smokin weed like it ain’t no thang, so even kids
(สโมกิน วี ไลค อิท เอน โน เตง , โซ อีเฝ็น คิด)
wanna try now, they lie down and get ran through
(วอนนา ทไร เนา , เด ไล เดาน แอ็นด เก็ท แร็น ธรู)
Nobody watched ’em clockin the evil man do
(โนบอดี้ ว็อช เอ็ม คอกคิน ดิ อี๊วิ้ว แม็น ดู)
Faced with the demons, addicted to hearin victims screamin
(เฟซ วิฑ เดอะ ดีมัน , แอดดีคท ทู เฮียริน ฝิคทิม สครีมมิน)
Guess we was evil since birth, product of cursed semens
(เก็ซ วี วอส อี๊วิ้ว ซินซ เบิธ , พรอดอัคท อ็อฝ เคิซ ซีเม็น)
Cause even our birthdays is cursed days
(คอส อีเฝ็น เอ๊า เบริ์ดเดย์ ซิส เคิซ เด)
A born thug in the first place, the worst ways
(อะ บอน ธัก อิน เดอะ เฟิซท พเลซ , เดอะ เวิซท เว)
I’d love to see the block in peace
(อาย ลัฝ ทู ซี เดอะ บล็อค อิน พีซ)
With no more dealers and crooked cops, the only way to stop the beast
(วิฑ โน โม ดีลเออะ แซน ครุค ค็อพ , ดิ โอ๊นลี่ เว ทู ซท็อพ เดอะ บีซท)
And only we can change
(แอ็นด โอ๊นลี่ วี แค็น เชนจ)
It’s up to us to clean up the streets, it ain’t the same
(อิทซ อัพ ทู อัซ ทู คลีน อัพ เดอะ ซทรีท , อิท เอน เดอะ เซม)
Too many murders, too many funerals and too many tears
(ทู เมนอิ เมอเดอะ , ทู เมนอิ ฟยูเนอะแร็ล แซน ทู เมนอิ เทีย)
Just seen another brother buried plus I knew him for years
(จัซท ซีน แอะนัธเออะ บรัฑเออะ เบริ พลัซ ซาย นยู ฮิม ฟอ เยีย)
Passed by his family, but what could I say?
(พาซ ไบ ฮิส แฟมอิลิ , บัท ว็อท เคิด ดาย เซ)
Keep yo’ head up and try to keep the faith
(คีพ โย เฮ็ด อัพ แอ็นด ทไร ทู คีพ เดอะ เฟธ)
And pray for better days
(แอ็นด พเร ฟอ เบทเทอะ เด)

Better days, better days, heyyy!
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เฮ้ !)
Better days.. got me thinkin bout better days
(เบทเทอะ เด ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)
Better days, better days, better days
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด)
Heyyy! Better days
(เฮ้ ! เบทเทอะ เด)
Got me thinkin bout better days
(ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)

[Verse Two]
([ เฝิซ ทู ])
Thinkin back as an adolescent, who would’ve guessed
(ติ้งกิน แบ็ค แอ็ส แอน แอโดะเลซเซ็นท , ฮู วูดเด็ป เก็ซ)
that in my future years, I’d be stressin
(แดท อิน มาย ฟยูเชอะ เยีย , อาย บี สเตสซิน)
Some say the ghetto’s sick and corrupted
(ซัม เซ เดอะ เกทโท ซิค แอ็นด เคาะรัพท)
Plus my P.O. won’t let me hang with the brothers I grew up with
(พลัซ มาย พี โอ ว็อนท เล็ท มี แฮ็ง วิฑ เดอะ บรัฑเออะ ซาย กรู อัพ วิฑ)
Tryin to keep my head up and stay strong
(ทายอิน ทู คีพ มาย เฮ็ด อัพ แอ็นด ซเท ซทร็อง)
All my homies slangin llello all day long, but they wrong
(ออล มาย โฮมี สแลงงิน llello ออล เด ล็อง , บัท เด ร็อง)
So I’m solo and so broke
(โซ แอม โซโล แอ็นด โซ บโรค)
Savin up for some Jordan’s, cause they dope
(เซฝวิน อัพ ฟอ ซัม จอแดน , คอส เด โดพ)
I got a girl and I love her but she broke too, and so am I
(ไอ ก็อท ดา เกิล แอ็นด ดาย ลัฝ เฮอ บัท ชี บโรค ทู , แอ็นด โซ แอ็ม ไอ)
I can’t take her to the place she wanna go to
(ไอ แค็นท เทค เฮอ ทู เดอะ พเลซ ชี วอนนา โก ทู)
So we argue and play fight, all day and night
(โซ วี อากิว แอ็นด พเล ไฟท , ออล เด แอ็นด ไนท)
Makin passionate love ’til the daylight
(เมกิน แพฌอะนิท ลัฝ ทิล เดอะ เดย์ไลท์)
Plus we about to get evicted, can’t pay the rent
(พลัซ วี อะเบาท ทู เก็ท อิฝีคท , แค็นท เพ เดอะ เร็นท)
Guess it’s time to see who really is yo’ friend
(เก็ซ อิทซ ไทม ทู ซี ฮู ริแอ็ลลิ อีส โย ฟเร็นด)
Tell me you pregnant and I’m amazed
(เท็ล มี ยู พเรกแน็นท แอ็นด แอม อะเมส)
So many blessings while we stressin
(โซ เมนอิ บเลซซิง ฮไวล วี สเตสซิน)
Lookin for them better days
(ลุคกิน ฟอ เฑ็ม เบทเทอะ เด)

For better days, better days, better days, heyyy!
(ฟอ เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เฮ้ !)
Better days.. got me thinkin bout better days
(เบทเทอะ เด ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)
Better days, better days, better days
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด)
Heyyy! Better days.. got me thinkin bout better days
(เฮ้ ! เบทเทอะ เด ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)

[Verse Three]
([ เฝิซ ธรี ])
Now me and you was real cool, hell on them square fools
(เนา มี แอ็นด ยู วอส ริแอ็ล คูล , เฮ็ล ออน เฑ็ม ซคแว ฟูล)
Since back in high school, we was true, me and you
(ซินซ แบ็ค อิน ไฮ ซคูล , วี วอส ทรู , มี แอ็นด ยู)
Hardly parted or seperated, we stayed faded
(ฮาดลิ พาท ออ เซปเพอเรท , วี ซเท แฟ็ด)
Affiliated with gangbangers and still made it
(แอ็ฟฟีลอิเอท วิฑ gangbangers แซน ซทิล เมด อิท)
Up in the gym, mess with me, gotta mess with him
(อัพ อิน เดอะ จิม , เมซ วิฑ มี , กอททะ เมซ วิฑ ฮิม)
Still dressin like grown men when rollin
(ซทิล เดสซิน ไลค กโรน เม็น ฮเว็น โรลลิน)
I went to dark, smokin Newports, gamin marks
(ไอ เว็นท ทู ดาค , สโมกิน Newports , แกมมิน ม๊าร์ค)
Got a place in my heart, homey stay smart
(ก็อท ดา พเลซ อิน มาย ฮาท , โฮมี ซเท ซมาท)
Locked you up in the pen, and gave you three to ten
(ล็อค ยู อัพ อิน เดอะ เพ็น , แอ็นด เกฝ ยู ธรี ทู เท็น)
I send you letters with naked flicks of old friends
(ไอ เซ็นด ยู เลทเทอะ วิฑ เนคิด ฟลิค อ็อฝ โอลด ฟเร็นด)
Hopin you well, I know it’s hell
(โฮพปิน ยู เว็ล , ไอ โน อิทซ เฮ็ล)
Doin time in the cells, you need mail, when you in jail
(โดย ไทม อิน เดอะ เซ็ล , ยู นีด เมล , ฮเว็น ยู อิน เจล)
And me I’m doin cool
(แอ็นด มี แอม โดย คูล)
I settled down, had a family, workin in night school
(ไอ เซ็ทเทิ่ล เดาน , แฮ็ด อะ แฟมอิลิ , เวิคกิน อิน ไนท ซคูล)
Every once in a while, I reminisce
(เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล , ไอ ริมมีนิด)
And wonder how we ever came to this
(แอ็นด วันเดอะ เฮา วี เอฝเออะ เคม ทู ดีซ)
I miss the better days
(ไอ มิซ เดอะ เบทเทอะ เด)

Better days, better days, heyyy!
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เฮ้ !)
Better days.. I’m thinkin bout better days
(เบทเทอะ เด แอม ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)
Better days, better days, better days
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด)
Heyyy! Better days.. got me thinkin bout better days
(เฮ้ ! เบทเทอะ เด ก็อท มี ติ้งกิน เบาท เบทเทอะ เด)

I send this one out, to all the homeboys down in uh, Clinton lockdown
(ไอ เซ็นด ดีซ วัน เอ้า , ทู ออล เดอะ โฮมบอย เดาน อิน อา , คินทัน ล็อคเดาน)
Rikers Island, all them dudes I was uh locked up with, hehe
(Rikers ไอแล็นด , ออล เฑ็ม ดยูด ซาย วอส อา ล็อค อัพ วิฑ , ฮี้ฮี)
E Block, F Block, lower H
(อี บล็อค , เอฟ บล็อค , โลเออะ เฮส)
N-I-C in Rikers Island, downstate
(เอ็น นาย ซี อิน Rikers ไอแล็นด , downstate)
All the peoples I met along the way
(ออล เดอะ พี๊เพิ่ล ซาย เม็ท อะลอง เดอะ เว)
Better days is comin homeboy, keep your head up
(เบทเทอะ เด ซิส คัมอิน โฮมบอย , คีพ ยุร เฮ็ด อัพ)

Better days, better days, better days
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด)
Heyyy! Better days.. uhh, lookin for the better days
(เฮ้ ! เบทเทอะ เด อา , ลุคกิน ฟอ เดอะ เบทเทอะ เด)
Better days, better days, lookin for the better days
(เบทเทอะ เด , เบทเทอะ เด , ลุคกิน ฟอ เดอะ เบทเทอะ เด)
Heyyy! Hahaha..
(เฮ้ ! ฮาฮาฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Better Dayz คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น