เนื้อเพลง Against All Odds คำอ่านไทย 2Pac

One love, one love, one thug
( วัน ลัฝ , วัน ลัฝ , วัน ธัก)
One nation, twenty-one gun salute
(วัน เนฌัน , ทเวนทิ วัน กัน ซัลยูท)

I’m hopin my true motherf*ckers know
(แอม โฮพปิน มาย ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds, up in the studio, gettin blowed
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ , เกดดิน บโล)
To the truest sh*t I ever spoke
(ทู เดอะ ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)

Twenty-one gun salute, dressed in fatigue, black jeans and boots
(ทเวนทิ วัน กัน ซัลยูท , ดเรซ อิน ฟะทีก , บแล็ค จีน แซน บูท)
Disappeared in the crowd, all you seen was troops
(ดิแซ็พเพีย อิน เดอะ คเราด , ออล ยู ซีน วอส ทรูพ)
This little n*gga named Nas thinks he live like me
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga เนม นาส ธิงค ฮี ไลฝ ไลค มี)
Talkin bout he left the hospital took five like me
(ทอคกิ่น เบาท ฮี เล็ฟท เดอะ ฮอซพิแท็ล ทุค ไฟฝ ไลค มี)
You living fantasies, n*gga I reject your deposit
(ยู ลีฝอิง แฟนตาซีสฺ , เอ็น *gga ไอ ริเจคท ยุร ดิพอสอิท)
We shook Dre punk ass, now we out of the closet
(วี ฌุค ดรี พรัค อาซ , เนา วี เอ้า อ็อฝ เดอะ คลอสเอ็ท)
Mobb Deep wonder why n*gga blowed them out
(หมอบ ดีพ วันเดอะ ฮไว เอ็น *gga บโล เฑ็ม เอ้า)
Next time grown folks talk, n*gga close your mouth
(เน็คซท ไทม กโรน โฟค ทอค , เอ็น *gga คโลส ยุร เมาธ)
Peep me, I take this war sh*t deeply
(พีพ มี , ไอ เทค ดีซ วอ ฌะ *ที ดีพลิ)
Done seen too many real players fall to let these b*tch n*ggas beat me
(ดัน ซีน ทู เมนอิ ริแอ็ล เพย์เยอร์ ฟอล ทู เล็ท ฑิส บี *tch เอ็น *ggas บีท มี)
Puffy lets be honest you a punk or you will see me with gloves
(พัฟฟิ เล็ท บี ออนเอ็ซท ยู อะ พรัค ออ ยู วิล ซี มี วิฑ กลัฝ)
Remember that sh*t you said to Vibe about me bein a thug
(ริเมมเบอะ แดท ฌะ *ที ยู เซ็ด ทู วายพฺ อะเบาท มี บีนโพลอะ ธัก)
You can tell the people you roll with whatever you want
(ยู แค็น เท็ล เดอะ พี๊เพิ่ล ยู โรล วิฑ ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว็อนท)
But you and I know what’s going on
(บัท ยู แอ็นด ดาย โน ว็อท โกอิ้ง ออน)
Payback, I knew you b*tch n*ggas from way back
(เพย์แบค , ไอ นยู ยู บี *tch เอ็น *ggas ฟร็อม เว แบ็ค)
Witness me strapped with Macs, knew I wouldn’t play that
(วีทเน็ซ มี สแตปชฺ วิฑ แมค , นยู ไอ วูดดึ่น พเล แดท)
All you old rappers trying to advance
(ออล ยู โอลด แรพเพอ ทไรอิง ทู แอ็ดฝานซ)
It’s all over now, take it like a man
(อิทซ ซอร์ โอเฝอะ เนา , เทค อิท ไลค เก แม็น)
N*ggas lookin like Larry Holmes, flabby and sick
(เอ็น *ggas ลุคกิน ไลค ลาร์ลี่ อาโฮมสฺ , ฟแลบบิ แอ็นด ซิค)
Tryin to player hate on my sh*t, you eat a fat d*ck
(ทายอิน ทู เพย์เยอร์ เฮท ออน มาย ฌะ *ที , ยู อีท ดา แฟ็ท d*ck)
Let it be known this is how you made me
(เล็ท ดิธ บี โนน ดีซ ซิส เฮา ยู เมด มี)
Lovin how I got you n*ggas crazy
(ลัฝวิน เฮา ไอ ก็อท ยู เอ็น *ggas คเรสิ)

Against all odds
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
Hopin my thug motherf*ckers know
(โฮพปิน มาย ธัก motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds, up in the studio, gettin blowed
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ , เกดดิน บโล)
To the truest sh*t I ever spoke, against all odds
(ทู เดอะ ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค , อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
Hopin my true motherf*ckers know
(โฮพปิน มาย ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)

I heard he was light skinned, stocky with a Haitian accent
(ไอ เฮิด ฮี วอส ไลท ซคินด , ซทอคคิ วิฑ อะ Haitian แอคเซ็นท)
Jewelery, fast cars and he’s known for flashing [What’s his name???]
(จิววารี่ , ฟัซท คา แซน อีส โนน ฟอ แฟ๊ดชิง [ ว็อท ฮิส เนม ])
Listen while I take you back [N*GGA SAY HIS NAME!] and lace this rap
(ลิ๊สซึ่น ฮไวล ไอ เทค ยู แบ็ค [ เอ็น *GGA เซ ฮิส เนม ! ] แอ็นด เลซ ดีซ แร็พ)
A real live tale about a snitch named Haitian Jack
(อะ ริแอ็ล ไลฝ เทล อะเบาท ดา สนิดชฺ เนม Haitian แจ็ค)
Knew he was workin for the feds, same crime, different trials
(นยู ฮี วอส เวิคกิน ฟอ เดอะ เฟ็ด , เซม คไรม , ดีฟเฟอะเร็นท ไทรแอ็ล)
N*gga, picture what he said, and did I mention
(เอ็น *gga , พีคเชอะ ว็อท ฮี เซ็ด , แอ็นด ดิด ดาย เมนฌัน)
Promised a payback, Jimmy Henchman, in due time
(พรอมอิซ อะ เพย์แบค , จิมมี่ เฮนชแม็น , อิน ดยู ไทม)
I know you b*tch n*ggas is listenin, The World Is Mine
(ไอ โน ยู บี *tch เอ็น *ggas ซิส ลิเซินนิน , เดอะ เวิลด อีส ไมน)
Set me up, wet me up, n*ggas stuck me up
(เซ็ท มี อัพ , เว็ท มี อัพ , เอ็น *ggas ซทัค มี อัพ)
Heard the guns bust but you tricks never shut me up
(เฮิด เดอะ กัน บัซท บัท ยู ทริค เนฝเวอะ ฌัท มี อัพ)
Touch one of mine on everything I own
(ทั๊ช วัน อ็อฝ ไมน ออน เอ๊วี่ติง ไอ โอน)
I’ll destroy everything you touch, play the game n*gga
(แอล ดิซทรอย เอ๊วี่ติง ยู ทั๊ช , พเล เดอะ เกม เอ็น *gga)
All out warfare, eye for eye
(ออล เอ้า วอแฟ , ไอ ฟอ ไอ)
Last words to a b*tch n*gga, ” WHY YOU LIE?!? ”
(ลาซท เวิด ทู อะ บี *tch เอ็น *gga , ” ฮไว ยู ไล ! “)
Now you gotta watch your back, now watch your front
(เนา ยู กอททะ ว็อช ยุร แบ็ค , เนา ว็อช ยุร ฟรันท)
Here we come, gunshots too tight, now you stuck
(เฮียร วี คัม , กันชอทพฺ ทู ไทท , เนา ยู ซทัค)
F*ck the rap game, n*gga this M-O-B
(เอฟ *ck เดอะ แร็พ เกม , เอ็น *gga ดีซ เอ็ม โอ บี)
So believe me we enemies, I go against all odds
(โซ บิลีฝ มี วี อียีมีสฺ , ไอ โก อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)

I’m hopin my true motherf*ckers know
(แอม โฮพปิน มาย ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds, up in the studio, gettin blowed
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ , เกดดิน บโล)
To the truest sh*t I ever spoke
(ทู เดอะ ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)
I’m hopin my true motherf*ckers know
(แอม โฮพปิน มาย ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)

Puffy gettin robbed like a b*tch, to hide the fact
(พัฟฟิ เกดดิน รอบ ไลค เก บี *tch , ทู ไฮด เดอะ แฟ็คท)
he did some sh*t he shouldn’t have did, so we ride em for that
(ฮี ดิด ซัม ฌะ *ที ฮี ชูดดึ่น แฮ็ฝ ดิด , โซ วี ไรด เอ็ม ฟอ แดท)
And that n*gga that was down for me, restin dead
(แอ็นด แดท เอ็น *gga แดท วอส เดาน ฟอ มี , เรสติน เด็ด)
Switch sides, guess his new friends wanted him dead
(ซวิช ไซด , เก็ซ ฮิส นยู ฟเร็นด ว็อนท ฮิม เด็ด)
Probably be murdered for the sh*t that I said
(พรอบอับลิ บี เมอเดอะ ฟอ เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ เซ็ด)
I bring the real, be a legend, breathin the dead
(ไอ บริง เดอะ ริแอ็ล , บี อะ เลจเอ็นด , บีตดิน เดอะ เด็ด)
Lord listen to me
(ลอด ลิ๊สซึ่น ทู มี)
God don’t like ugly, It Was Written
(ก็อด ด้อนท์ ไลค อักลิ , อิท วอส วึ้น)
Hey Nad, your whole damn style is bitten
(เฮ Nad , ยุร โฮล แด็ม ซไทล อีส บีททน)
You heard my melody, read about my life in the papers
(ยู เฮิด มาย เมลโอะดิ , เร็ด อะเบาท มาย ไลฟ อิน เดอะ เพเพอะ)
All my run-ins with authorities, felonious capers
(ออล มาย รัน ins วิฑ แอดตอรีดีส , เฟะโลเนียซ เคเพอะ)
Now you wanna live my life, so what’s the answer Nas?
(เนา ยู วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ , โซ ว็อท ดิ อานเซอะ นาส)
N*ggas that don’t rhyme right, you’ve seen too many movies
(เอ็น *ggas แดท ด้อนท์ ไรม ไรท , ยู๊ฟ ซีน ทู เมนอิ มูวี่)
Load em up against the wall, close his eyes
(โลด เอ็ม อัพ อะเกนซท เดอะ วอล , คโลส ฮิส ไอ)
Since you lie you die, GOODBYE
(ซินซ ยู ไล ยู ได , กู๊ดบาย)
Let the real live n*ggas hear the truth from me
(เล็ท เดอะ ริแอ็ล ไลฝ เอ็น *ggas เฮีย เดอะ ทรูธ ฟร็อม มี)
What would you do if you was me n*gga
(ว็อท เวิด ยู ดู อิฟ ยู วอส มี เอ็น *gga)

Against all odds
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
I’m hopin my true motherf*ckers know
(แอม โฮพปิน มาย ทรู motherf*ckers โน)
This be the realest sh*t I ever wrote
(ดีซ บี เดอะ รีเอวรีเอส ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ โรท)
Against all odds, up in the studio, gettin blowed
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , อัพ อิน เดอะ ซทยูดิโอ , เกดดิน บโล)
To the truest sh*t I ever spoke
(ทู เดอะ ทิวเอด ฌะ *ที ไอ เอฝเออะ ซโพค)
[repeat]
([ ริพีท ])

Against all odds
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด)
[Twenty-one gun salute]
([ ทเวนทิ วัน กัน ซัลยูท ])
One love to my true thug n*ggas [Outlaw! Outlaw! Outlaw!]
(วัน ลัฝ ทู มาย ทรู ธัก เอ็น *ggas [ เอาทลอ ! เอาทลอ ! เอาทลอ ! ])
Twenty-one gun salute to my n*ggas that die in the line of duty
(ทเวนทิ วัน กัน ซัลยูท ทู มาย เอ็น *ggas แดท ได อิน เดอะ ไลน อ็อฝ ดยูทิ)
Representin to the fullest bein soldiers with military minds
(เรพพรีเซนทิน ทู เดอะ ฟอร์เล็ท บีนโพลโซลเจอะ วิฑ มีลอิเทริ ไมนด)
that play the rules of the game, twenty-one gun salute
(แดท พเล เดอะ รูล อ็อฝ เดอะ เกม , ทเวนทิ วัน กัน ซัลยูท)
I salute you my n*ggas, stay strong
(ไอ ซัลยูท ยู มาย เอ็น *ggas , ซเท ซทร็อง)
I ride for you, I rhyme for you, I roll for you, it’s all for you
(ไอ ไรด ฟอ ยู , ไอ ไรม ฟอ ยู , ไอ โรล ฟอ ยู , อิทซ ซอร์ ฟอ ยู)
To all you b*tch made n*ggas, I’m comin for you
(ทู ออล ยู บี *tch เมด เอ็น *ggas , แอม คัมอิน ฟอ ยู)
Against all odds, I don’t care who the f*ck you is, n*gga
(อะเกนซท ดอร์ อ๊อดด , ไอ ด้อนท์ แค ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู อีส , เอ็น *gga)
You touch me I’m at you
(ยู ทั๊ช มี แอม แอ็ท ยู)
I know you motherf*ckers think that I forgot
(ไอ โน ยู motherf*ckers ธิงค แดท ไอ เฟาะกอท)
Hell no I ain’t forgot n*gga
(เฮ็ล โน ไอ เอน เฟาะกอท เอ็น *gga)
I just remember what you told me
(ไอ จัซท ริเมมเบอะ ว็อท ยู โทลด มี)
You said don’t go to war unless I got my money behind me
(ยู เซ็ด ด้อนท์ โก ทู วอ อันเลซ ซาย ก็อท มาย มันอิ บิไฮนด มี)
Aight, I got my money right here, now I want war
(ไอชฺ, ไอ ก็อท มาย มันอิ ไรท เฮียร , เนา ไอ ว็อนท วอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Against All Odds คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น