เนื้อเพลง Imagine That คำอ่านไทย R. Kelly

Close your eyes and relax your mind
( คโลส ยุร ไอ แซน ริแลคซ ยุร ไมนด)
I want you to picture yourself far, far away
(ไอ ว็อนท ยู ทู พีคเชอะ ยุรเซลฟ ฟา , ฟา อะเว)
[throw all your thoughts away, girl we’re ’bout to take a ride]
([ ธโร ออล ยุร ธอท อะเว , เกิล เวีย เบาท ทู เทค เก ไรด ])
I don’t want you to have no care in the world right now
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู แฮ็ฝ โน แค อิน เดอะ เวิลด ไรท เนา)
[let it go, let it go, let it go, oh]
([ เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , เล็ท ดิธ โก , โอ ])
It’s just you and me in this moment. Quiet. Listen
(อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี อิน ดีซ โมเม็นท คไวเอ็ท ลิ๊สซึ่น)

Baby take your mind into a zone
(เบบิ เทค ยุร ไมนด อีนทุ อะ โสน)
imagine that we’re all alone
(อิแมจอิน แดท เวีย ออล อะโลน)
Two-ways off and our friends are gone
(ทู เว ออฟฟ แอ็นด เอ๊า ฟเร็นด แซร์ กอน)
Now picture you and me gettin’ it on
(เนา พีคเชอะ ยู แอ็นด มี เกดดิน หนิด ออน)
take my hand and come with me
(เทค มาย แฮ็นด แอ็นด คัม วิฑ มี)
lets indulge in fantasies
(เล็ท อินดัลจ อิน แฟนตาซีสฺ)
Cast your cares and worries
(คาซท ยุร แค แซน วอรีสฺ)
and slowly fall into this ecstacy
(แอ็นด ซโลลิ ฟอล อีนทุ ดีซ เอกสเตซี่)

Bridge
(บริจ)
Imma rub your body so baby just relax
(แอมมา รับ ยุร บอดอิ โซ เบบิ จัซท ริแลคซ)
you’ve been pourin’ out your lovin’
(ยู๊ฟ บีน โพวริน เอ้า ยุร ลัฝวิน)
and now its time to pour it back
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู โพ อิท แบ็ค)
imagine that
(อิแมจอิน แดท)

Chorus
(โครัซ)
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine [all night long], imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน [ ออล ไนท ล็อง ] , อิแมจอิน แดท)
[me strokin’ your body, imagine that]
([ มี สโตรคิน ยุร บอดอิ , อิแมจอิน แดท ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[whip cream and strawberries, you know what i mean]
([ ฮวิพ ครีม แอ็นด สตอร์แบรีสฺ , ยู โน ว็อท ไอ มีน ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[candles and oils surrounding the bed]
([ แค๊นเดิ้ล แซน ออยล ซะเรานดิงส เดอะ เบ็ด ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[and me kissin’ your body from feet to head, imagine that]
([ แอ็นด มี คิซซิน ยุร บอดอิ ฟร็อม ฟีท ทู เฮ็ด , อิแมจอิน แดท ])

we don’t have to talk
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ทอค)
Ooooh lay your body here and watch my fingers walk
(อู้ เล ยุร บอดอิ เฮียร แอ็นด ว็อช มาย ฟีงเกอะ วอค)
take a second and imagine the opportunity
(เทค เก เซคอันด แอ็นด อิแมจอิน ดิ ออพ็อทยูนิทิ)
you and me share in sexual energy
(ยู แอ็นด มี แฌ อิน เซคฌวล เอนเออะจิ)
now girl just meditate on you bein’ in this chair
(เนา เกิล จัซท เมดอิเทท ออน ยู บีนโพลอิน ดีซ แช)
now close your eyes and act like we’re not even here, girl
(เนา คโลส ยุร ไอ แซน แอ็คท ไลค เวีย น็อท อีเฝ็น เฮียร , เกิล)

Bridge
(บริจ)
Imma rub your body so baby just relax
(แอมมา รับ ยุร บอดอิ โซ เบบิ จัซท ริแลคซ)
you’ve been pourin’ out your love
(ยู๊ฟ บีน โพวริน เอ้า ยุร ลัฝ)
and now its time to pour it back
(แอ็นด เนา อิทซ ไทม ทู โพ อิท แบ็ค)
imagine
(อิแมจอิน)

Chorus
(โครัซ)
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[me strokin’ your body]
([ มี สโตรคิน ยุร บอดอิ ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[strawberries and whip cream, you know what i mean]
([ สตอร์แบรีสฺ แซน ฮวิพ ครีม , ยู โน ว็อท ไอ มีน ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[candles and oils surrounding the bed]
([ แค๊นเดิ้ล แซน ออยล ซะเรานดิงส เดอะ เบ็ด ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[me kissin’ you from feet to head yeah]
([ มี คิซซิน ยู ฟร็อม ฟีท ทู เฮ็ด เย่ ])

ooh ohh
(อู้ โอ้)
oh ah oh ah oh ah oh ah
(โอ อา โอ อา โอ อา โอ อา)
Ooooooh oooh
(อู้ อู้)
you like that?
(ยู ไลค แดท)
yeah i like that
(เย่ ไอ ไลค แดท)
oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ)
Oooooh, ooooooooh
(อูฮู , ooooooooh)

Chorus
(โครัซ)
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine [baby], imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน [ เบบิ ] , อิแมจอิน แดท)
[me strokin’ your body, imagine that]
([ มี สโตรคิน ยุร บอดอิ , อิแมจอิน แดท ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[strawberries and whip cream, imagine that]
([ สตอร์แบรีสฺ แซน ฮวิพ ครีม , อิแมจอิน แดท ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)
[candles and oils surrounding the bed]
([ แค๊นเดิ้ล แซน ออยล ซะเรานดิงส เดอะ เบ็ด ])
Imagine that, imagine that, imagine that, imagine, imagine that
(อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน แดท , อิแมจอิน , อิแมจอิน แดท)

imagine
(อิแมจอิน)
im takin off my clothes, baby
(แอม ทอคกิ่น ออฟฟ มาย คโลฑ , เบบิ)
imagine that
(อิแมจอิน แดท)
hey, do it babe
(เฮ , ดู อิท เบบ)
take off all your clothes babe, hey
(เทค ออฟฟ ออล ยุร คโลฑ เบบ , เฮ)
imagine that
(อิแมจอิน แดท)
cause you want me baby
(คอส ยู ว็อนท มี เบบิ)
and i want you baby
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู เบบิ)
so let it take control
(โซ เล็ท ดิธ เทค ค็อนทโรล)
imagine that
(อิแมจอิน แดท)
hey, baby let it take control
(เฮ , เบบิ เล็ท ดิธ เทค ค็อนทโรล)
imagine that
(อิแมจอิน แดท)
oooh, imagine that
(อู้ , อิแมจอิน แดท)
im kissin’ you
(แอม คิซซิน ยู)
from feet to head
(ฟร็อม ฟีท ทู เฮ็ด)
just you and me
(จัซท ยู แอ็นด มี)
in the bed
(อิน เดอะ เบ็ด)
screaming babe
(ซครีมอิง เบบ)
say me name
(เซ มี เนม)
say my name
(เซ มาย เนม)
say my naaame
(เซ มาย naaame)
say my name
(เซ มาย เนม)
say my name
(เซ มาย เนม)
whoa
(โว้ว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Imagine That คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น